Expoziţie de carte veche şi rară bisericească restaurată, la Muzeului Spiritualităţii Româneşti de la Catedrala Ortodoxă din Sfântu-Gheorghe

Expoziţia permanentă a Muzeului Spiritualităţii Româneşti ilustrează continuitatea de locuire a românilor pe aceste meleaguri, precum şi vechimea creştinismului lor, încă din vremea etnogenezei Neamului Românesc, prin vestigiile creştine de la Olteni (secolul III) şi Poian (secolul VI). Sunt expuse numeroase valori din importanta colecţie de icoane pe lemn şi pe sticlă din secolele XVIII şi XIX, multe dintre ele provenind de la biserici dispărute sau din lăcaşuri de cult rămase cu credincioşi puţini sau chiar fără credincioşi, în urma vitregiilor şi răutăţilor vremii.
Totodată, muzeul posedă un număr important de cărţi religioase, expunând o serie de rarităţi, cum sunt: Cazania lui Varlaam (Iaşi, 1643), Îndreptarea legii (Târgovişte, 1652), Chiriacodromion (Alba-Iulia, 1699), un Liturghier tipărit în anul 1713 de Antim Ivireanul, precum şi numeroase alte tipărituri cu caracter religios, provenind din vestitele centre tipografice de la Bucureşti, Râmnicu-Vâlcea, Buzău, Iaşi, Mânăstirea Neamţ, Roman, Blaj etc., atestând şi în acest fel legăturile spirituale ale românilor localnici cu cei de pretutindeni. Cu ajutorul cărţilor de cult, tipărite în aceste importante centre tipografice şi de cultură din Ţară, cât şi prin lucrările în manuscris, românii şi-au apărat credinţa, limba, pământul şi identitatea lor culturală specifică.
Sunt importante consemnările făcute de către preoţi şi dascăli în spaţiile libere ale acestor cărţi şi astfel ele devin şi importante izvoare istorice. Având în vedere valoarea patrimoniului şi starea de conservare a acestuia şi pericolul deteriorării în timp a obiectelor de patrimoniu, din iniţiativa Preasfinţitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, una din priorităţile Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei şi a Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” (CEDMNC) din municipiul Sfântu-Gheorghe, o reprezintă proiectul Promovarea identităţii spirituale româneşti prin restaurarea şi conservarea patrimoniului ecleziastic ortodox, realizat cu sprijinul Secretariatul General al Guvernului României, prin Serviciul de Dezvoltare Comunitară. În cursul anului 2020, prin implementarea acestui proiect s-a asigurat achiziţionarea serviciilor de restaurare şi conservare a 40 icoane pe lemn şi pe sticlă şi a 40 volume de carte veche bisericească.
Având în vedere specificul şi complexitatea activităţii de restaurare şi conservare, atât al icoanelor pe lemn şi sticlă, cât şi al volumelor de carte veche bisericească şi numărul restrâns al instituţiilor acreditate să execute asemenea lucrări, pentru restaurarea obiectelor de patrimoniu ecleziastic menţionate s-a acceptat oferta lui Ioan Muntean - pictor şi restaurator autorizat şi a Muzeului Naţional Brukenthal din municipiul Sibiu, precum şi cea a SC Ştefadina Comserv SRL Bucureşti.
În cadrul manifestărilor cultural-ştiinţifice organizate în proiectul Primăvara culturală la Sfântu-Gheorghe, ediţia a XXX-a, duminică, 21 martie 2021, ora 12, la Muzeul Spiritualităţii Româneşti de la Catedrala Ortodoxă - Paraclis Episcopal, a fost vernisată Expoziţia de carte veche şi rară din patrimoniul Muzeului Spiritualităţii Româneşti, restaurată cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României. În cadrul expoziţiei au fost expuse, printre altele, volumele: Minei pe Aprilie 1836, Cartea de aur 1904, Molitvelnic bogat 1813, Anuarul Gimnaziului Mare Public „Andrei Şaguna” XXXVII iunie 1901, Manual de Teologie Morală 1855, Calendariu românescu 1829 etc..
În cursul anului 2021, CEDMNC va organiza la Muzeul Spiritualităţii Româneşti de la Catedrala Ortodoxă din Sfântu-Gheorghe încă o expoziţie cu icoanele restaurate şi conservate, urmând ca şi cu această ocazie să fie subliniat sprijinul financiar acordat de către Secretariatul General al Guvernului, prin Serviciul de Dezvoltare Comunitară, la realizarea acestor proiecte.

Categorie: