FINALIZAREA PROIECTULUI „MODERNIZARE CENTRALĂ TERMICĂ STRADA BORSECULUI ŞI REFUNCŢIONALIZARE ÎN CENTRU SOCIAL INTEGRAT”

FINALIZAREA PROIECTULUI „MODERNIZARE CENTRALĂ TERMICĂ STRADA BORSECULUI ŞI REFUNCŢIONALIZARE ÎN CENTRU SOCIAL INTEGRAT” COD SMIS 7058

Municipiul Topliţa anunţă finalizarea Proiectului „Modernizare centrală termică, Strada Borsecului şi refuncţionalizare în Centru social integrat”, Cod SMIS 7058, proiect finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013; Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul; Centre urbane (componenta infrastructură).
Bugetul Proiectului este de 5.608.789,60 lei, Uniunea Europeană contribuind cu 4.436.950,00 lei.
Obiectivul general al Proiectului este creşterea calităţii vieţii locuitorilor municipiului Topliţa prin furnizarea de servicii sociale, integrarea socială a unor grupuri defavorizate şi îmbunătăţirea imaginii oraşului prin crearea unui spaţiu modern.
Prin implementarea acestui Proiect, în cadrul Centrului social integrat vor funcţiona: un cămin pentru persoane vârstnice, un birou de consiliere, un centru de zi pentru copii proveniţi din medii defavorizate, o cantină, un centru medical. Prin acest proiect vor fi reunite o serie de servicii într-o singură clădire, beneficiarii având avantajul de a beneficia de mai multe servicii sociale şi de sănătate într-un singur loc.
De asemenea s-au creat 34 de noi locuri de muncă pentru reabilitarea clădirii şi altele de personal calificat şi auxiliar pentru îngrijirea a 24 de persoane vârstnice şi 24 de copii, iar 6 furnizori de servicii, privaţi, îşi vor desfăşura activitatea în clădirea obiect a investiţiei.
Perioada de implementare a Proiectului a fost de 30 luni, începând cu data de 29. 09.2011.
Autoritatea de Management pentru Programului Operaţional Regional este Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Organismul Intermediar este reprezentat de ADR Centru. Pentru mai multe informaţii consultaţi pagina de internet a Programului Operaţional www.inforegio.ro şi Punctul de informare (Program: Luni–Vineri 9,00–16,30) al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Strada Apolodor nr. 17, Bucureşti, Sector 5, Telefon : 0372 11 14 09 . E-mail: www.info@mdrap.ro
ADR Centru - Telefon : 0258 818616; www.adrcentru.ro.

Data publicării: Martie 2014