FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA, HARGHITA ŞI MUREŞ - COMUNICATE DE PRESĂ

15 decembrie 2011

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) informează opinia publică cu privire la admiterea acţiunii de anulare a hotărârilor Consiliului Local Sfântu-Gheorghe nr. 133, 134 şi 135/2010 privind schimbarea denumirilor a peste 30 de străzi din municipiu, inclusiv 1 Decembrie 1918, de către Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Covasna.
Reamintim public că anularea celor trei hotărâri nelegale ale Consiliului Local a fost solicitată de către Forum în contextul refuzului actualului prefect de a îşi îndeplini prerogativele de verificare şi asigurare a legalităţii, pe baza autorităţii de lucru judecat, respectiv în baza a 10 hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, pronunţate de Tribunalul Covasna, Curtea de Apel Braşov şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în perioada 2000-2009, la solicitarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Covasna.
FCRCHM reaminteşte că acest demers nelegal al autorităţilor locale afectează peste 24.000 de cetăţeni din municipiul Sfântu-Gheorghe (1/3 din totalul populaţiei), un număr însemnat de agenţi economici şi instituţii publice şi presupune cheltuieli de cca. 400.000 lei.
Ne exprimăm, încă o dată, profunda nemulţumire faţă de reprezentantul Guvernului în teritoriu, care, în pofida atribuţiilor, a evidenţelor juridice, a autorităţii de lucru judecat şi a raportului Corpului de Control al Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI) prin care s-a constat nelegalitatea schimbării denumirilor de străzi din municipiul Sfântu- Gheorghe, a refuzat să acţioneze pentru asigurarea respectării legii şi să atace hotărârile nelegale în justiţie, răspunzând unor comandamente politice şi nu exigenţelor funcţiei de garant al respectării legii în judeţ, pentru care Statul Român îl remunerează.
Solicităm Guvernului şi MAI ca acest aspect, alături de alte numeroase situaţii în care prefectul judeţului Covasna s-a comportat în dauna legii şi Constituţiei, partizan cu formaţiunea politică care l-a propus şi susţinut pentru ocuparea funcţiei de prefect, să fie avute în vedere cu ocazia evaluării anuale a activităţii profesionale.
FCRCHM solicită MAI (Direcţia de Administrare a Bazelor de Date) şi Primăriei Sfântu- Gheorghe să respecte hotărârile judecătoreşti şi să procedeze de urgenţă la corecta menţionare a denumirii de străzi în documentele de identitate ale cetăţenilor şi la amplasarea legală a tăbliţelor cu denumirile de străzi.

Birou de presă, 15 decembrie 2011