FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA, HARGHITA ŞI MUREŞ - Scrisoare deschisă


Autor: 

dr. Ioan Lăcătuşu

Către,
Consiliul Judeţean Covasna
În atenţia Domnului Preşedinte Tamas Sandor

Obiect: petiţie privind măsurile adoptate de Consiliul Judeţean (CJ) Covasna în spiritul unei bune înţelegeri între comunităţile maghiară şi română din judeţul Covasna, urmare a Hotărârii nr. 815/02.12.2008 a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării prin care a fost admisă petiţia Forumului Civic al Românilor din Harghita şi Covasna, constatându-se faptul că CJ Covasna a discriminat cetăţenii români de etnie română prin organizarea evenimentului „Întâlnirea maghiarilor covăsneni de pretutindeni”, în anul 2007

Domnule Preşedinte,

La data de 2 decembrie 2008, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a adoptat Hotărârea nr. 815 prin care a admis petiţia Forumului Civic al Românilor din Harghita şi Covasna, constatând faptul că „modalitatea de organizare şi desfăşurare a evenimentului „Întâlnirea maghiarilor covăsneni de pretutindeni” aprobată de CJ Covasna prin Hotărârea nr. 153/27.12.2007 are caracter discriminatoriu conform art. 2 alin. 1 şi 4, coroborat cu art. 15 din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată”.
CNCD a admis, astfel, faptul că „prin acest comportament activ şi premeditat, care prin efectele pe care le generează, favorizează doar comunitatea maghiară şi o defavorizează nejustifi cat pe cea românească, supunând-o unui tratament injust şi degradant faţă de cea maghiară, s-a creat o atmosferă de îndreptăţită nemulţumire şi indignare în rândul cetăţenilor, dar reacţiile publice care reclamau discriminarea nu au fost luate în seamă de organizatori”.
Curtea de Apel Braşov a respins la data de 1 februarie 2010 acţiunea CJ Covasna împotriva Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, prin sentinţa nr. 25/F din 01.02.2010, întărind cele prevăzute în Hotărârea nr. 815/02.12.2008 a CNCD.
De asemenea, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României a respins recursul formulat de Consiliul Judeţean Covasna prin sentinţa nr. 518/23.11.2010 pronunţată în dosarul nr. 242/64/2009, confi rmând defi nitiv şi irevocabil hotărârea CNCD.
Având în vedere implicaţiile de ordin moral şi legal pe care le comportă adoptarea de către CNCD a Hotărârii nr. 815/02.12.2008 şi cunoscând declaraţiile Dumneavoastră, în calitate de fost membru în Parlamentul României, în calitate de Preşedinte al CJ Covasna, dar şi cele ale formaţiunii politice din care faceţi parte privind buna înţelegere şi convieţuirea armonioasă între comunităţile maghiară şi română din judeţul Covasna, vă solicităm următoarele:
- să prezentaţi scuze în mod public, în numele instituţiei pe care cu onoare o conduceţi, faţă de acţiunea discriminatorie a CJ Covasna prin organizarea şi desfăşurarea evenimentului „Întâlnirea maghiarilor covasneni de pretutindeni” din august 2007 şi să precizaţi care au fost măsurile luate de către CJ Covasna în urma deciziei CNCD.
- în viitor, să vă manifestaţi ca autoritate a administraţiei publice aparţinând tuturor cetăţenilor judeţului Covasna, indiferent de naţionalitate, religii etc., prin renunţarea la organizarea şi fi nanţarea de manifestări publice organizate exclusiv pe criteriu etnic, plecând de la premisa că doar promovarea proiectelor care vizează şi includ pe toţi cetăţenii judeţului, sunt de natură de a asigura coeziunea interetnică şi a stimula întregul potenţial creator al judeţului nostru.

Din însărcinarea Consiliului Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş,

Dr. Ioan Lăcătuşu
11.04.2011

Categorie: