Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş în slujba dăinuirii neamului românesc în Transilvania. 2005-2015 ARGUMENTUM

În vremurile care ne vremuiesc prezentul, uităm deseori că suntem contemporani cu noi înşine. În Grădina Maicii Domnului ne trăim noi românii eternitatea ca o binecuvântare pierdută în memoria timpului, trăită intens, aici, la răscrucea veacurilor. Am stat stavilă la puhoaiele curgătoare din stepe îndepărtate, am avut aliaţi doar credinţa, statornicia, munţii şi marea. Nu mai este cu putinţă să aducem corecţii trecutului, toate au fost cum au fost. Important e că am rămas un popor vrednic, am parcurs cu semeţie istoria multimilenară, păstrând glia strămoşească, în care am tras brazde unde s-a presărat seminţia generaţiilor de prunci, dar totodată frământată de jertfelnice evenimente, udată de lacrimi, acolo unde roadele cresc odată cu înălbirea oaselor.
După evenimentele din decembrie 1989, am trăit cu toţii revirimentul revenirii noastre ca popor şi naţiune la matca civilizaţiei europene, la originea căreia suntem. Dacă am fost geografic în avanposturile care au oprit migraţii necontenite şi întunecate, am apărat Apusul ce s-a dovedit înfloritor şi datorită străjerilor neclintiţi pe crestele Carpaţilor. Entuziasmul post-decembrist s-a dovedit a fi de scurtă durată. Dacă, după cum se spune, mămăliga a explodat, fărâmele ei au început să fie călcate de picioarele vrăşmaşilor întoarse din pânda lor sângeroasă, iar norii sângerii ai unui cer apus şi-au descărcat fulgere ameninţătoare.
Descumpăniţi la început de credulitatea noastră ancestrală în prieteni, armonie, civilizaţie creştină şi, mai ales, tratate, a trebuit prin forţa împrejurărilor să ne organizăm pentru a ne apăra paşnic, cu puterea argumentelor, cu puterea adevărului drepturile noastre: la existenţă ca popor, la unitate naţională, la recunoaşterea intrinsecă a puternicelor tradiţii culturale în concernul celorlalte naţiuni europene şi am înrâurit prin paşnice pilde popoarele vecine. Văzând dezinteresul şi neputinţa autorităţilor române de a reacţiona legal la provocările care ameninţau Statul Român, integritatea teritoriului naţional, dar mai ales pericolul revizionist surescitat în Transilvania, românii ardeleni ne-am mobilizat pentru a ne apăra şi am făcut ca prin atitudini publice să fie cunoscut adevărul de cei care iau decizii globale. Având multă răbdare şi aşteptări care s-au dovedit a fi deşarte, în primul rând din partea guvernanţilor noştri constanţi în activitatea lor laşă şi obedientă în detrimentul cauzei naţionale, câţiva, sau poate chiar mai mulţi, ne-am simţit responsabili să ne organizăm şi să acţionăm. La început am privit încremeniţi, după care ne-am trezit în faţa unei realităţi provocatoare.
Este şi raţiunea pe deplin justificată pentru care în urmă cu mai bine de 10 ani a luat fiinţă Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, la început pentru protejarea identităţii, prezervarea tradiţiilor, dorinţa de a nu fi uitaţi tocmai de proprii guvernanţi; este vorba despre comunităţile româneşti din judeţele durerii, Harghita şi Covasna. Rugile şi munţii ocrotitori nu ne mai pot apăra. Trăim paradoxul unui fenomen fără precedent şi unic în lume, când populaţia majoritară a unui stat, adică România, este supusă sistematic discriminării. Pe banii Statului Român se desfăşoară perverse acţiuni de deznaţionalizare, distrugerea arhivelor, cărţilor, cimitirelor, urmelor de cetăţi şi relicvelor arheologice care aduc dovada peremtorie a dăinuirii multimilenare a Poporului Român pe meleagurile Arcului Intracarpatic.
Forumul şi-a extins activitatea, preocupările, cercetarea ştiinţifică prin entităţile structurii sale organizatorice, reprezentanţi, colaboratori asupra unei plaje largi de problematici sociale, culturale, economice, care sunt de evidentă actualitate şi sunt presante ca evenimente ce impun o urgenţă spre a fi rezolvate. Forumul, de peste cinci ani, şi-a asumat cuprinderea în misiunea sa şi a aspectelor din judeţul Mureş, care, geografic, este o placă turnantă ce stă ca sprijin pentru Harghita şi Covasna. Aceste două judeţe, deşi situate în centrul României, sunt urmărite de bisturiul dureros al dezmembrării din trupul Ţării prin acţiuni sofisticate de facto, care fac ca legile fundamentale, actele de justiţie, de guvernare şi administrative ale Statului Român să fie eliminate cu îngăduinţa trădătoare şi/sau indiferentă a tuturor factorilor de putere care s-au perindat după anul 1990, constant aceştia preluând succesiv unii de la alţii gesturi/atitudini de îngăduinţă primejdios de nepermisă, de omisiune de la îndatorirea fundamentală de apărare a Statului Român şi cetăţenilor săi oneşti din zonă, inclusiv de altă etnie decât cea română.
Abandonarea prin subfinanţare, sau pur şi simplu, a instituţiilor de cultură, a şcolilor româneşti, restituirile frauduloase de proprietăţi imobiliare şi silvice, în proporţii înspăimântătoare, amanetează viitorul României şi vor lipsi tânăra generaţie de orice şansă de afirmare, de a rămâne în Ţară. Pierdem cel mai curat izvor al naţiei, tineretul. În Transilvania în general, în cele trei judeţe în special, trebuiesc luate măsuri şi faptele efective urgentate, altminteri degradarea societăţii româneşti va lua proporţii iremediabile. Vom oferi singuri argumente celor care spun că nu putem guverna Transilvania şi că ea nu ne aparţine.
Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş a devenit o prezenţă publică de necontestat. Personal, îmi face cinste că pot să aduc obolul meu de încredere, speranţă şi efort pentru îndeplinirea obiectivelor propuse. Acesta este colţul nostru de cer pe pământul înlăcrimat al Transilvaniei lui Mihai Viteazul, Horea, Avram Iancu şi mulţi alţii, precum cucuruzii bradului, bărbaţi şi femei, copii care dorm fără morminte şi fără cruci cu numele scrise, ucişi mişeleşte de criminalii unei îndelungi istorii. Vrem să dăm durată semeţiei lor într-o actualitate fără repetare.
Prin obiectivele sale deja conturate doctrinar în cei 10 ani de existenţă, de flacără într-o vatră nestinsă, Forumul este încrezător că în Unire stă puterea; NOI nu căutăm învingători, nici învinşi, căutăm ca adevărul să fie cunoscut şi românismul respectat. Evocăm cu demnitate şi reţinere, fără festivism, un moment semnificativ despre care paginile acestui volum vorbesc de la sine, că avem forţa morală de chemare a tuturor românilor la uniune sufletească şi de acţiune împotriva forţelor negre ale răului milenar dus în scopul extincţiei noastre.
M-am regăsit într-o grupare de colaboratori care are mult farmec tocmai prin diferenţieri de vârstă, preocupări profesionale, experienţe personale, femei şi bărbaţi care rezonează la unison cu curaj şi cumpătare, onest şi dezinteresat la acţiunile Forumului puse în slujba cauzei naţionale. De un real folos ne sunt reprezentanţii Bisericii străbune, slujitorii altarelor noastre ortodoxe; aici este locul unde să amintesc cu evlavie pe IPS Ioan Selejan, supranumit Arhiepiscopul Munţilor, a cărui personalitate puternică, evlavioasă, cultivată recunosc că m-a fascinat, m-a influenţat foarte mult şi m-a convins, alături de Ioan Lăcătuşu şi Ilie Şandru, să preiau responsabilitatea preşedinţiei Forumului, cu speranţa că am să împlinesc aşteptările ce îmi sunt îndreptate.
Sunt fericit că am reuşit până la urmă să punem între coperţile unui volum evocator toată sudoarea, priceperea, fără să ascundem curajul amestecat cu teama, stările sufleteşti, deznădejdile şi speranţele românilor pe care îi reprezentăm. Am primit un sprijin real din partea urmaşului în scaunul Episcopal al Covasnei şi Harghitei, PS Andrei Moldovan; este o întrezărire că munca noastră va fi binecuvântată de Dumnezeu şi spornică, şi că alături de crucea neamului vom duce Drapelul Tricolor pentru izbânda adevărului.
Au fost adunate în acest volum toate gândurile noastre. De la începuturile Forumului sunt 10 ani; or fi muţi, puţini, dar sunt rodul faptului că existăm şi ne-am asumat, după puterile noastre, grijile şi destinul Poporului Român în această parte de Ţară. Este un document care fără efort va putea fi „descoperit” de generaţiile viitoare, un semn al trecerii noastre pe plaiurile mioritice, un lucru bine început, dus cu stăruinţă mai departe, cu dăruire şi implicare. Este o premisă ce depăşeşte preocupările domestice şi mercantile ale multora dintre contemporani. Acesta este rostul nostru ca oameni, ca români militanţi, de a servi, ca patrioţi, cauza naţională ca un arc peste timp. Cei din generaţiile viitoare, atunci când vor întoarce filele îngălbenite ale cărţii, parfumul vechimii şi al prafului aşezat, cu siguranţă că vor înţelege că le-am făcut pe toate şi cu gândul la ei.
prof. univ. dr. av. Ioan Sabău,
preşedintele Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş