Forumul Civic a informat Avocatul Poporului cu privire la situaţii de discriminare a românilor

Actualitatea ardeleană - Covasna

Autor:

Conducerea Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) a adus la cunoştinţa Avocatului Poporului, care a fost prezent vineri (17 februarie 2012 - n.n.) la Sfântu-Gheorghe, mai multe cazuri de discriminare a comunităţii româneşti de către autorităţile locale.
Reprezentantul Forumului, dr. Ioan Lăcătuşu, a arătat, printre altele, că există 15 hotărâri ale Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării care nu sunt respectate, un exemplu fiind condiţionarea cunoaşterii limbii maghiare pentru ocuparea unor posturi de funcţionari publici, altele decât cele prevăzute de lege. De asemenea, s-a referit la faptul că autorităţile locale organizează din fonduri publice manifestări culturale pe criterii etnice, popularizarea acţiunilor făcându-se exclusiv în limba maghiară, precum şi faptul că la acestea este admisă prezenţa unor persoane şi mesaje extremiste. Nu în ultimul rând, a arătat că există o discrepanţă între finanţarea pe care asociaţiile româneşti şi cele maghiare o primesc din partea autorităţilor locale pentru diverse proiecte ori acţiuni, cele româneşti fiind dezavantajate.
Ioan Lăcătuşu a mai spus şi că autorităţile locale dau dovadă de „un dispreţ total” faţă de limba română, nerespectându-se legea în ce priveşte inscripţionarea bilingvă, că nu s-au retrocedat drepturile cuvenite parohiilor ortodoxe din judeţele Covasna şi Harghita, dar şi că noua Lege a educaţiei nu se respectă în ce priveşte finanţarea claselor cu predare în limba română, aşa cum se face la secţia maghiară. (…)
Avocatul Poporului, prof. univ. dr. Gheorghe Iancu, a cerut reprezentanţilor Forumului să depună în scris toate aceste sesizări pentru a le putea verifica.
De asemenea, a făcut un apel la toleranţă şi înţelegere interetnică, dând câteva exemple de bună convieţuire din Europa.
Gheorghe Iancu a mai spus că Biroul Avocatului Poporului îşi va relua activitatea în judeţul Covasna începând cu luna martie, aceasta fiind suspendată din anul 2010, menţionând că etnicilor maghiari care nu cunosc limba română li se va asigura translator gratuit.
Instituţia Avocatului Poporului este o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate a statului şi are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice.

Categorie: