Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, un apărător consecvent şi determinat al dăinuirii româneşti în Arcul Intracarpatic

Cu mare bucurie, românii din judeţele Harghita şi Covasna, dar şi românii din Ţară şi din străinătate, care înţeleg şi sunt solidari cu cauza identitară românească a celor peste 85.000 de români din cele două judeţe, aniversează 10 de ani la înfiinţarea Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş.
Izvorâtă din nevoia de a asigura o coordonare a activităţilor civice, culturale şi patriotice ale românilor din inima României, nevoiţi să îşi apere drepturile identitare elementare din postura de victime ale unei autonomii locale caracterizate de cele mai multe ori de politici publice ce urmăresc separatismul teritorial pe criterii entice, segregarea etnică şi nu de puţine ori cu conţinut xenofob antiromânesc, constituirea Formul Civic al Românilor din Harghita şi Covasna s-a realizat prin asocierea, iniţial, a 12 asociaţii şi fundaţii, preocupate de prezervarea identităţii naţionale a românilor din acest areal.
Constituit cu binecuvântarea IPS Ioan Selejean, Mitropolit al Banatului, pe atunci Episcop al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, şi cu râvna unor intelectuali neimplicaţi politic, dintre care îi amintim pe dr. Ioan Lăcătuşu, av. Ioan Solomon, prof. Ilie Şandru, prof. Doru Dobrean, prof. Vasile Stancu, prof. ing. Maria Peligrad ş.a., Forumul Civic al Românilor din Harghita şi Covasna a căpătat o noua identitate şi suflu odată cu aderarea unor organizaţii din judeţul Mureş în anul 2010, dată de la care Forumul a ajuns să reprezinte 400.000 de români şi devenind Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş.
Am avut onoarea să primesc, atunci la constituire, binecuvântarea IPS Ioan Selajan şi încrederea membrilor prin alegerea în funcţia de Preşedinte al Forumului. Despre mandatul şi implicarea mea în aceasta luptă inegală de respectare a drepturilor românilor din Covasna, Harghita şi Mureş nu voi vorbi. Poate nici nu este nevoie. Importante sunt de subliniat rezultatele de ansamblu ale echipei Forumului. Au fost victorii, au fost şi înfrângeri. Din toate, cu toţii, am avut de învăţat.
Sacrificaţi constant în ultimii 25 de ani în schimbul susţinerii unei majorităţi parlamentare, românii din cele două judeţe şi parţial Mureş - discriminaţi individual atunci când li s-a refuzat un loc de muncă, pe criterii etnice sau de limbă, discriminaţi colectiv în cazul unor politici publice locale sau activităţi organizate pe criterii etnice, umiliţi de autorităţi publice care refuză să înţeleagă că nu sunt autorităţi exclusive ale comunităţii locale maghiare, ci ale unor colectivităţii locale care înglobează şi români şi maghiari şi alte minorităţi naţionale, membrii ai unor culte religioase diferite - au avut permanent în membrii şi activitatea Forumului un apărător consecvent şi determinat. Forumul a fost un reprezentant al intereselor lor în Parlament, atunci când unii reprezentanţii politici au uitat sau omis să îi reprezinte în forul legislativ, a ţinut loc de prefect, atunci când unii dintre ei au omis să ceară instanţelor de judecată anularea unor acte administrative nelegale, antiromâneşti, ale autorităţilor locale şi a reuşit să îi strângă alături în demersuri civice de amploare.
Desigur, oricât de festiv ar fi momentul, pentru o corectă atitudine viitoare, trebuie să inventariem foarte riguros nereuşitele, nu pentru a le imputa, ci pentru a le elimina, cu şi mai mare determinare.
Într-un context în care apar tot mai multe voci potrivit cărora extremismul antiromânesc şi separatismul teritorial pe criterii etnice, de inspiraţie stalinistă, este susţinut, finanţat şi bine orchestrat de entităţi ce au interesul destabilizării unuia din principali actori NATO, nevoia de reacţie, de reacţie inteligentă inclusiv din partea Forumului, apare ca absolut necesară. Cu inteligenţă şi fermitate, Forumul trebuie să facă faţă unui complex de provocări ce presupun un scenariu în care şovinismul şi nostalgia imperialist-medievală a unora - care nu înţeleg că aleargă după ceva ce, de fapt, nu a existat niciodată fizic, ci doar în imaginaţia antecesorilor lor - se împleteşte periculos cu interesele de destabilizare a României ale unei mari puteri.
Pentru perioada următoare, Forumul trebuie să lupte nu doar cu nepăsarea sau cu o realitate locală tragică, ignorată de politicienii şi autorităţile de la nivel naţional din raţiuni meschin-politice, cunoscute. Una din marile provocări ale Forumului este să reuşească să gestioneze şi să contracareze ofensiva de tip nou, făcută strategic de promotorii separatismului teritorial pe criterii etnice prin lansarea de ziare şi platforme on-line în limba română cu scopul promovării, în rândul românilor, antet cosmetizate, a obiectivelor separatiste, prezentate ca benefice pentru „transilvănenii superiori miticilor ori moldovenilor care le fură taxele şi impozitele”. Un scenariu de fracturare a Poporului Român, de clară inspiraţie stalinistă, de a cărui aderenţă publică ne putem îndoi, dar care nu poate fi neglijat. Nu doar pentru că identificăm un scenariu îndreptat împotriva ordinii constituţionale a Statului Român, orchestrat în România, promovat pe platforme în limba română, cu finanţare deocamdată necunoscută, ci pentru că, la acest scenariu, participă români, colaboraţionişti ai extremismului antiromânesc, pentru care arginţii nu au nici miros de trădare de Neam şi Ţară, şi nici de altceva.
Astfel, la 10 ani de la înfiinţare, România, românii, organizaţiile româneşti interesate de păstrarea fiinţei naţionale, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş se confruntă cu provocări pe care la momentul înfiinţării nu ni le imaginam. Iată pentru ce, dincolo de radiografia dură dar reală, plin de optimism totuşi, urez organizaţiei Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş LA MULŢI ANI!, iar membrilor săi sănătate, putere de muncă şi solidaritate.