In honorem. Dr. Gheorghe Tatu la 80 de ani

Acum, la început de primăvară, în data de 11 martie a.c., distinsul intelectual dr. Gheorghe Tatu (foto) a împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani. Bunul Dumnezeu, medicii, familia şi rugăciunile ierarhilor locului, a preoţilor şi prietenilor, din întreaga Ţară, l-au ajutat să depăşească câteva mari probleme de sănătate (de la consecinţele cumplitului accident de circulaţie, din perioada când îndeplinea funcţia de prefect al judeţului Covasna, la grelele încercări, din ultimii ani). Medicul veterinar, managerul, cadrul didactic universitar, funcţionarul public, liderul politic şi civic, şi OMUL Gheorghe Tatu şi-a înscris definitiv numele în galeria personalităţilor care au marcat pozitiv viaţa publică a judeţului Covasna, în ultima jumătate de secol.
Pentru a întări afirmaţia prin faptele şi vorbele sale de o viaţă, spicuim câteva date din Laudatio redactat de conducerile asociaţiilor culturale româneşti din Sfântu-Gheorghe, membre ale Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, în anul 2010, când a primit diploma de Cetăţean de Onoare al Comunităţii Româneşti din Sfântu-Gheorghe:
„Medicul veterinar Gheorghe Tatu s-a născut la 11 martie 1941, în Sebeşul de Sus, judeţul Sibiu. Tatăl, Tatu Gheorghe, preot ortodox, deţinut politic 10 ani, în perioada 1953-1964; mama Tatu Eudochia, învăţătoare - disponibilizată din învăţământ pe motive politice.
A urmat Şcoala Generală la Avrig, judeţul Sibiu, Liceul din Sighişoara, Universitatea „Babeş” Cluj-Napoca - Facultate de Filozofie (doi ani - fiind exmatriculat din motive politice), Şcoala Tehnică de Chimie Făgăraş şi Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara. Timp de peste 40 de ani, şi-a desfăşurat activitatea profesională în unităţi agricole, de industrie alimentară şi instituţii din judeţul Covasna, respectiv din comuna Brateş şi municipiul Sfântu-Gheorghe: Direcţia Generală Agricolă Covasna (şef birou); Oficiul de Reproducţie şi Selecţia Animalelor Covasna (şef oficiu şi director); Întreprinderea „Avicola” Covasna (director tehnic şi director general). Între anii 1990-1992, a îndeplinit funcţia de viceprimar al municipiului Sfântu-Gheorghe, iar în perioada 1997-2001 a fost prefectul judeţului Covasna.
În toată această perioadă, s-a preocupat de perfecţionarea pregătirii profesionale, absolvind mai multe cursuri postuniversitare: de comerţ exterior şi strategie economic internaţională, de administraţie publică, organizate de o universitate din Paris la Braşov; de management în economia de piaţă organizat de Asociaţia Consultanţilor în Management; de reproducţie şi biotehnologii la animale domestice, obţinând titlul de MEDIC PRIMAR VETERINAR. În anul 1998, a urmat un stagiu de pregătire la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno - Roma.
După 1990, a desfăşurat o bogată activitate publică, politică, administrativă, socială, cultural şi civică, în calitate de membru FSN şi al Partidului Democrat (membru în Colegiul Director); candidat FSN pentru Senat, candidat PD pentru Camera Deputaţilor, consilier municipal şi consilier judeţean. Pe linia societăţii civile a fost membru fondator şi în conducerea principalelor asociaţii culturale din zonă, respectiv al Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna”, Fundaţiei Culturale „Mihai Viteazul”, Fundaţiei Naţionale de Călătorii şi Expediţii Ştiinţifice, Fundaţiei „Pro Georgio Sancto” Sfântu-Gheorghe şi preşedinte al Despărţământului Covasna-Harghita al ASTREI, membru în Consiliul Naţional al Asociaţiunii. Între anii 2002-2006, a fost cadru didactic asociat, titularul cursului de „Management al schimbării”, la Colegiul Universitar Sfântu-Gheorghe din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”.
În Laudatio întocmit de consilierul local col. (r) ing. Nicolae Ivan, în anul 2011, la primirea Premiului „Po Urbe”, este evidenţiată personalitatea profesionistului, liderului politic, cultural şi civic şi OMULUI Gheorghe Tatu, dar şi activitatea acestuia pusă în slujba binelui public: este autorul mai multor comunicări, studii şi articole susţinute la diferite manifestări cultural-ştiinţifice, din judeţ şi din Ţară. Pentru activitatea rodnică desfăşurată în slujba comunităţii a primit numeroase premii, diplome şi aprecieri. Este cunoscut şi apreciat pentru spiritul de echilibru în normalizarea relaţiilor interetnice, disponibilitatea la dialog şi mediere, echidistanţa şi lipsa partizanatului politic în abordarea problemelor specifice administraţiei publice. În deschiderea de după 1990, ca viceprimar, a acţionat pentru promovarea imaginii municipiului nostru în alte comunităţi, fapt reflectat şi de actele de înfrăţire cu localităţi din Ţară şi din străinătate realizate în acea vreme. L-a preocupat activitatea profesională, nu şi-a neglijat familia şi prietenii, a îmbinat, ca nimeni altul, interesele comunităţii cu cele individuale, pentru o bună şi corectă rezolvare şi evoluţie ulterioară, fapt apreciat numai cu vorbe bune de către cei din jur. Pentru acestea şi multe altele care nu au fost scrise aici, în anul 2010 a primit titlul de Cetăţean de Onoare al Comunităţii Româneşti din Sfântu-Gheorghe şi distincţii din partea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei.
Soţia, Maria Tatu, medic veterinar, a îndeplinit funcţii de conducere în agricultura judeţului Covasna. În anul 2009, a primit titlul de Cetăţean de Onoare al Comunităţii Româneşti din Sfântu-Gheorghe. Familia Tatu a fost binecuvântată de Dumnezeu cu doi copii: Dragoş-Gheorghe - licenţiat universitar - relaţii economice internaţionale financiar bancare şi Roxana-Maria, licenţiat universitar - jurnalism şi ştiinţele comunicării. Oriunde l-au purtat paşii şi vrerea sorţii, Gheorghe Tatu s-a purtat ca un bun coleg, ca şef principial, ca OM. A lăsat peste tot loc de „BUNĂ ZIUA”.
Calităţile de intelectual cu o bogată cultură generală şi un discurs public elevat sunt puse în evidenţă în textele redactate de dr. Gheorghe Tatu, după cum rezultă din rândurile următoare. Astfel, din mesajul transmis avocatului Ioan Solomon, la împlinirea vârstei de 60 de ani, rememorând anii de început ai activităţii societăţii civile româneşti din judeţul Covasna, Puiu Tatu afirmă: „Am început, cu morgă angajantă şi gravitate responsabilă să ne adunăm în locaţii diverse, să comunicăm şi să ne cunoaştem. Au fost poate cele mai frumoase şi mai entuziasmante zile. Şi apoi timpul a început să curgă inexorabil - un an, doi, douăzeci şi tonicele speranţe de atunci au devenit tot mai palide, izbânzile tot mai efemere şi dispersia valorilor tot mai accentuată”.
În interviul acordat ziaristului Horia C. Deliu, interviu apărut în „Mesagerul de Covasna”, 28 noiembrie 2013, la întrebările referitoare la perioada cât a fost prefect al judeţului Covasna, dr. Gheorghe Tatu răspunde: „Da, pot spune că a reprezentat un interval cu dificultăţi majore, inerente tranziţiei, schimbării de sistem. Mereu s-au ivit confruntări legate de vechile şi noile mentalităţi, răbufniri de orgolii, contre, diferende politice şi aşa mai departe. Din păcate, au reprezentat nişte episoade păguboase, cronofage, inutile. Dar nu vreau să insist asupra lor, nişte chestiuni colaterale, devenite… istorie… Postura de «şef al judeţului», cum spui tu, m-a onorat profund. Însă am încercat să o abordez firesc, responsabil, cum îmi place să fiu, apreciindu-i dimensiunile şi responsabilitatea cât mai aproape de dimensiunile reale”.
Istoria va consemna, cu obiectivitate, prestaţia pragmatică şi eficientă a fostului viceprimar al municipiului Sfântu-Gheorghe, prefect al judeţului Covasna şi lider politic şi civic al românilor din judeţ. Până atunci, evidenţiem doar câteva evenimente, momente şi fapte relevante pentru profilul profesional şi dăruirea OMULUI PUBLIC Gheorghe Tatu.
Respectarea promisiunii făcută Premierului Radu Vasile de a-şi îndeplini atribuţiunile de prefect în condiţiile deplasării, câteva luni după accident, în scaunul cu rotile; aprobarea obţinerii amplasamentului Bisericii „Buna Vestire” din Sfântu-Gheorghe; aprobarea obţinerii amplasamentului pentru ridicarea unei troiţe pe locul Bisericii Ortodoxe din Vârghiş, dărâmată în toamna anului 1940, după Dictatul de la Viena; acordarea unui spaţiu provizoriu de funcţionare Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni în incinta Instituţiei Prefectului - Judeţul Covasna; iniţierea propunerii de organizare a „Zilelor Sfântu-Gheorghe”, propunere formulată în numele Fundaţiei Culturale „Mihai Viteazul”; propunerea de redenumire a unor străzi din municipiul Sfântu-Gheorghe prin acordarea numelor unor personalităţi marcante ale istoriei naţionale şi locale; sprijinirea principalelor proiecte culturale ale Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna”, Fundaţiei Culturale „Mihai Viteazul” şi Despărţământului ASTRA Covasna-Harghita.
Mesajul trimis fostului Ministru al Lucrărilor Publice, prof. univ. dr. ing. Nicolae Noica, la împlinirea vârstei de 70 de ani, intitulat Ciudat statut au şi pensionarii!, prilejuieşte fostului student la Facultatea de Filosofie din Cluj-Napoca, exmatriculat din motive politice, formularea unor reflecţii profunde despre condiţia persoanelor de vârsta a treia, respectiv a pensionarilor:
„După o viaţă activă, după zbateri şi frământări, după zbucium şi izbânzi, după decepţii şi nereuşite, după, ce să mai vorbim o viaţă trăită, noua stare pare nefiresc de bizară şi în ancorarea în portul liniştii premergătoare marii treceri, ai timp să răsfoieşti în arhiva memoriei şi să scoţi din colb, imagini, fapte, întâmplări şi personaje care ţi-au marcat viaţa, uneori cu crestături viguroase în răbojul timpului”.
Ne rugăm Bunului Dumnezeu să îi dea prietenului nostru Puiu Tatu zile senine şi îndelungate, petrecute în casa părintească din Avrig, aflată în apropierea Bisericii Ortodoxe a localităţii natale a marelui învăţat Gheorghe Lazăr şi străjuită de crestele impunătoare ale munţilor Făgăraş.
Ne rugăm, de asemenea, să aibă parte de sănătate, alături de frumoasa sa familie, şi inspiraţie pentru a lăsa urmaşilor file din viaţa sa bogată în împliniri, adevărată cronică a unor timpuri tumultoase, străbătute cu demnitate, credinţă, echilibru, speranţă şi dăruire de către prietenul nostru omagiat.
La Mulţi şi Binecuvântaţi Ani, dragă Puiule, din partea tuturor colegilor din societatea civilă românească din judeţul Covasna!

Categorie: