Închişi în card (drac… citit de la sfârşit către început)

Acum, în doi august a început emiterea cărţii de identitate electronice în România, care e de fapt un card ce conţine microcip şi care are în memorie date de identitate, de sănătate şi amprente digitale. Acest card, ca dealtfel toate cardurile, telefoanele, computerele, se deschide cu un cod de bare format din grupul de cifre 666.
Vom cita direct de la sursă pentru a evita confuziile.
Începând cu 2 august 2021, ce pică luni, buletinele noi vor fi livrate pe minim 15 euro bucata şi vor fi livrate şi copiilor. Am citit despre ele în „Active News”, pe 28 iunie. Chestorul Cătălin Giulescu, directorul Direcţiei pentru Evidenţa Populaţiei i-a spus lui Cătălin Vuşcan că noile buletine sunt cu microcip. Ei bine, acest microcip e musai să conţină următoarele: „În cadrul cipului trebuie înserate imaginea a două amprente şi imaginea facială a persoanei, respectiv fotografia persoanei. Pe faţă vom avea în primul rând însemnele Uniunii Europene, cele 12 steluţe galbene, iar în interiorul acestora va fi însemnul statului emitent, Numele, Prenumele, CNP-ul, data naşterii, data expirării, seria şi numărul şi emitentul. Pe verso vom avea data emiterii şi domiciliul. În acest moment discutăm de tipărirea domiciliului pe cartea electronică”. Fireşte, un astfel de act de identitate are multiple întrebuinţări, printre care şi: „Servicii de înmatriculare, de eliberare a cazierului judiciar, plata taxelor şi a impozitelor de la distanţă utilizând cartea electronică pentru a te autentifica în sistemele informatice. Deci, persoana care solicită accesul la un serviciu nu mai trebuie să meargă la ghişeu să facă dovada legitimării, ci prin cartea electronică, identitatea îi va fi certificată şi i se va permite accesul la servicii de la distanţă”. Din câte am înţeles, cel puţin deocamdată, buletinul electronic nu este obligatoriu. Dar nu se ştie peste un an dacă el nu devine un act pentru care va trebui să plătim amendă dacă nu l-am luat!
Deci lipsesc numele mamei şi a tatălui, adică numele celor din care a venit persoana pe lume. Apoi nu am citit despre niciun însemn creştin. După câte ştim, grecii trec pe buletinul de identitate confesiunea religioasă care e în majoritate creştin ortodoxă. N-am auzit încă de reacţii şi proteste. Poate de acum înainte, fiindcă până mai ieri Grecia a fost cuprinsă de foc şi incendii devastatoare.
Cartea electronică va fi de forma unui card.
Deci încă n-a venit momentul şi nu ni se aplică pe mâna dreaptă sau pe frunte, dar e limpede că ni se pregăteşte exact ceea ce se spune în Cartea Apocalipsei.
Statul nu pomeneşte nimic despre Biblie. Oare aşa au procedat Ştefan cel Mare şi Sfânt, Sfântul Neagoe Basarab, Mihai Viteazul sau Sfântul Constantin Brâncoveanu şi alţi mulţi domnitori creştini care au condus Ţările Române de-a lungul celor două mii de ani de Creştinism?
Statul Român din vremea noastră pe toate le face fără a consulta poporul drept credincios. Toţi conducătorii aceştia din fruntea României au puterea primită de la popor. De ce batjocoresc Neamul din sânul căruia au răsărit? Ale cui porunci le îndeplinesc preşedintele, Parlamentul, Guvernul, Primăriile?
Dacă facem o incursiune în Biblie, aflăm de acolo că nimeni nu l-a crezut şi înţeles pe Dreptul Noe pentru ce se osteneşte, bătrânul, cu atâta râvnă, să îşi facă o corabie. Tuturor le spunea că Dumnezeu va trimite un potop prin care va pierde prin apă pe toţi oamenii ce se aflau atunci pe pământ.
Pedeapsa era trimisă pentru căderea în cel mai oribil şi generalizat desfrâu.
Cunoaştem din Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie că Noe era luat în râs, de către tinerii care treceau pe ţărmul unde Noe construia vestita Arcă. Ştim toată urmarea,cu adevărat cumplită, pe care n-o poate exprima niciun cuvânt. Lumea întreagă a pierit înecată de potopul apelor. Patruzeci de zile au fost lăsate deschise jgheaburile Cerului. Opt suflete au scăpat de la moarte, plus perechi de dobitoace şi păsări pe care Noe le-a luat în corabie la porunca lui Dumnezeu.
Cam la fel stau şi acum evenimentele. În capitolul 13 din cartea Apocalipsei, Apostolul Ioan ne avertizează despre pecetluirea cu numărul 666 a tuturor oamenilor. Pentru precizie cităm:
„Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte.
Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vind , decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei.
Aici este înţelepciunea: Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei, căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase”(Apocalipsa 13, 16-18).

Categorie: