IOAN SABĂU-POP - UN OM, O VIAŢĂ DĂRUITĂ NĂZUINŢEI NAŢIONALE

Lansare de carte la Târgu-Mureş

Iniţial, pentru vineri, 22 martie 2019, ora 12, s-a anunţat o lansare de carte, a volumului 23 din cadrul Colecţiei „Profesioniştii noştri”, apărut la Editura „Eurocarpatica” din municipiul Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna, editat de Centrul European de Studii Covasna-Harghita, dedicat prof. univ. dr. av. Ioan Sabău-Pop, la împlinirea vârstei de 70 de ani, intitulat „IOAN SABĂU-POP Un om, o viaţă dăruită năzuinţei naţionale”, eveniment care a avut loc în Aula „Magna” a Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) din municipiul Târgu-Mureş, judeţul Mureş.
Dar n-a fost aşa, pentru că dimensiunea evenimentului a depăşit o simplă lansare de carte, atât prin numărul şi valoarea participanţilor, cât şi prin luările de cuvânt, totul desfăşurându-se într-un mediu academic.
Totul s-a petrecut, aşa cum a afirmat prof. univ. dr. Călin Enăchescu, prorector al UMFST, moderatorul evenimentului:
„Nu este doar o simplă lansare de carte. Este, de fapt, recunoaşterea activităţii de-o viaţă a unui om deosebit, a domnului profesor Ioan Sabău-Pop, aşa cum spune şi cartea, un om, o viaţă dăruită năzuinţei naţionale”, la împlinirea vârstei de 70 de ani.
În municipiul Târgu-Mureş a fost prezent şi dr. Ioan Lăcătuşu, din municipiul Sfântu-Gheorghe, care a făcut o prezentare a cărţii din punct de vedere al editorului, coordonatorul volumului „Profesioniştii noştri”, apărut în Colecţia Centenarul Marii Uniri (1918-2018).
Ioan Lăcătuşu a amintit faptul că lucrarea de 1.024 de pagini, apărută în format academic, în condiţii grafice deosebite, îngrijită şi prefaţată de profesorul Vasile Stancu, „este dedicată cunoscutului şi apreciatului avocat Ioan Sabău-Pop (foto), la împlinirea vârstei de 70 de ani, personalitate recunoscută pentru implicarea sa în procesele de recuperare a unor bunuri retrocedate ilegal, după decembrie 1989, dar în acelaşi timp, profesorului universitar emerit - autor a numeroase cursuri şi lucrări de specialitate, cercetătorului în domeniul dreptului - semnatar al unor lucrări de referinţă, liderului societăţii civile - membru în conducerea unor importante asociaţii culturale şi civice româneşti, cercetătorului - etnograf şi poetului din perioada tinereţii, şi, nu în ultimul rând, OMULUI Ioan Sabău-Pop - patriot român, apărător al identităţii şi valorilor naţionale”.
În primul capitol al volumului, intitulat „Mesaje, mărturii şi cuvinte de suflet”, sunt cuprinse 60 de mesaje semnate de personalităţi marcante ale vieţii publice româneşti actuale: ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, academicieni, cadre didactice universitare, miniştri, foşti miniştri, parlamentari, jurişti, publicişti, scriitori, cercetători, înalţi funcţionari publici, prieteni, foşti colegi şi studenţi, alte personalităţi ale vieţii publice. Cu toţii surprind diferite aspecte ale personalităţii complexe ale profesorului Ioan Sabău-Pop.
Capitolul al II-lea, intitulat „O viaţă închinată adevărului şi spiritului de dreptate”, cuprinde: datele biografice, activitatea ştiinţifică, de cercetare şi profesională, activitatea didactică, studiile doctorale, cariera profesională, cărţile publicate, prezenţe în viaţa publică, social-culturală şi ştiinţifică (activitatea desfăşurată în conducerea asociaţiilor „Transilvania furată”, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, Vatra Românească, Fundaţia „Pro Jure”) şi o antologie lirică, cuprinzând creaţiile poetice, din perioada când a fost judecător la Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, şi colaborator al cotidianului „Informaţia Harghitei”. Capitolul se încheie cu cele mai importante însemne de preţuire şi recunoaştere a activităţii complexe, desfăşurate în diferite domenii de activitate, pe parcursul a multor zeci de ani: medalii, diplome, certificate, acordate ca o recunoaştere a activităţii merituoase desfăşurate, pe parcursul întregii vieţi, în diverse domenii de activitate.
Capitolul al III-lea cuprinde o parte din numeroasele interviuri acordate de avocatul şi profesorul universitar doctor în drept Ioan Sabău-Pop unor publicaţii locale, regionale, centrale sau de peste hotare, în care abordează problema retrocedărilor ilegale şi dubioase, scoaterea românilor din marile centre transilvane, vestitele compromisuri, complicităţi şi trădări ale unor politicieni etc..
Capitolul al IV-lea, intitulat „Activitatea ştiinţifică şi de cercetare academică”, cuprinde studii şi articole proprii, din domeniul juridic, etnografic şi cu tematică diversă, precum şi lucrări şi studii semnate de colegi, jurişti, istorici, etnografi, sociologi, teologi etc., care l-au cunoscut de-a lungul timpului.
Ultimul capitol, „Ilustraţii”, cuprinde peste 150 de fotografii care prezintă secvenţe din viaţa de familie, precum şi aspecte din multiplele şi variatele activităţi publice desfăşurate la importante evenimente culturale, ştiinţifice şi civice şi în compania unor cunoscute personalităţi din întreaga Ţară.
Ampla prezentare a volumului făcută de dr. Ioan Lăcătuşu a fost completată, cum nu se poate mai bine, de distinse personalităţi prezente, printre care: Mircea Duşa, prefectul judeţului Mureş, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, vicepreşedintele Senatului UMFST, prof. univ. dr. Ioan Bolovan, prorector al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, membru corespondent al Academiei Române, avocatul Sergiu Andon din Bucureşti, prof. univ. dr. Lucreţia Dogaru de la UMFST, prof. univ. dr. Lucian Chiriac de la UMFST, publicistul Dan Tanasă din Sfântu-Gheorghe şi Pr. dr. Silviu Negruţiu din Târgu-Mureş.
Cu toţii au scos în evidenţă ampla şi complexa activitate desfăşurată pe mai multe planuri de IOAN SABĂU-POP, patriot român, apărător al identităţii şi valorilor naţionale.
În finalul manifestării, prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop a mulţumit celor prezenţi şi, în primul rând, familiei care l-a înţeles şi sprijinit de-a lungul anilor în complexa muncă pe care a desfăşurat-o şi o mai desfăşoară.
Această succintă prezentare a evenimentului nu ar fi completă fără a reda doar câteva date legate de pregătirea, formarea profesională şi activitatea distinsului profesor universitar IOAN SABĂU-POP:
• 1964- 1968 - Liceul Teoretic nr. 1 Reghin;
• 1968-1973 - a urmat Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept:
• 1974 - a urmat un curs de specializare în administraţia de stat, organizat la nivelul fostului CSEAL Bucureşti;
• 1975-1997 - a participat la cursuri şi specializări pentru magistraţi organizate de Ministerul Justiţiei;
• 1992-1997 - la Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, a urmat doctoratul în Drept civil, coordonator prof. univ. dr. Ernest Lupan, absolvit în 1997, cu teza de doctorat „Modurile de dobândire a dreptului de proprietate în contextul actual al legislaţiei româneşti”;
• 2001 - a urmat cursul Modul Pedagogic - la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii „Petru Maior” Târgu-Mureş.
• 2005-2007 - la Universitatea de Vest din Arad, Facultatea de Ştiinţe Juridice, a urmat programul de Master Drept şi Relaţii Internaţionale;
• 2006-2007 - la Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Facultatea de Drept, a urmat programul de Master Curtea Europeană a Drepturilor Omului;
• 1975-1997 - judecător, la instanţele: Judecătoria Miercurea-Ciuc, Judecătoria Târgu-Mureş, Tribunalul Mureş, Curtea de Apel Târgu-Mureş, vicepreşedinte al Tribunalului Mureş şi preşedinte al Secţiei Civile în cadrul Tribunalului Mureş, în perioada 1993-1995;
• 1991-1996 - lector universitar asociat la Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, Facultatea de Drept, cursuri şi seminarii la disciplinele Istoria Dreptului Românesc; Drept Civil. Drepturile Reale; Drept Civil. Contracte; Drept Civil. Succesiuni;
• din 1994 - arbitru comercial la Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Mureş;
• din 1997-prezent - avocat, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Baroul Mureş, forma de organizare, cabinet de avocatură;
• 1998-2002 - cadru didactic titular, lector universitar, la Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş, iar din 2002, conferenţiar universitar la Universitatea „Petru Maior”, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, apoi profesor universitar;
• 2013 - i s-a conferit titlul de profesor emerit, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş;
• 210-prezent, preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ Mureş.
La toate acestea mai adăugăm că distinsul profesor universitar emerit doctor avocat Ioan Sabău-Pop a fost mulţi ani preşedintele Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş.
La Târgu-Mureş a fost o adevărată sărbătoare dedicată distinsului prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop, la împlinirea vârstei de 70 de ani, dar în acelaşi timp, aşa cum a reieşit din luările de cuvânt, cea mai strălucită lansare de carte, atât prin faptul că s-a petrecut în mediul academic, cât şi prin impresionanta dimensiune şi greutate a cărţii.

Categorie: