În judeţul Covasna, dacă eşti bun prieten cu „băieţii deştepţi” din administraţie, Ne scrieþi, vã publicãm: Nu mai trebuie să respecţi legea!


Mă adresez cititorilor cu privire la un caz petrecut în familia mea, cu scopul evitării unor eventuale fraude asemănătoare prin informarea opiniei publice. Cazul în sine este o inducere în eroare a autorităţilor cu complicitatea fostului secretar al oraşului Baraolt. Este vorba de o cerere de retrocedare formulată de domnul Bidiga Sandor după autorii Bidiga Ferenc (tatăl său) şi Szacsvay Erzsebet (născută Bidiga, sora sa), conform Legii 18/1991. Această cerere, însă, nu are număr de înregistrare, nu apare în registrul special al Comisiei de aplicare a legilor fondului funciar a oraşului Baraolt şi nu i s-a găsit urma nici în arhiva Ofi ciului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Covasna. În acelaşi timp, această „cerere-minune” apare, în mod miraculos, într-un alt dosar afl at pe rol la Judecătoria Sfântu- Gheorghe, intentat de noi împotriva Hotărârii Comisiei Judeţene Nr. 751/25.09.2009, art. 6. Această Hotărâre a Comisiei Judeţene a apărut după ce Comisia Locală Baraolt ne-a pus în posesie după tatăl nostru, Bidiga Iosif, şi a dispus, ulterior, modifi carea fişei de punere în posesie în sensul de completare a listei moştenitorilor cu numele doamnei Tamas Maria Clara (fi ica lui Bidiga Sandor), cu toate că nu există o cerere de retrocedare valabilă formulată de către domnul Bidiga Sandor.
Menţionez că aşa-numita „cerere-minune” este crearea ulterioară a doamnei Tamas Maria Clara, care parcurge „drumul legalizării” prin comisii şi instanţe cu complicitatea unora din rândurile reprezentanţilor autorităţilor.
În data de 4 noiembrie 2010, am fost în audienţă la domnul Gyorgy Ervin, prefectul judeţului Covasna. La întrebarea mea adresată domnului prefect: „De ce aţi semnat o întâmpinare care nu refl ectă legalitatea?”, răspunsul dat de domnia sa a fost: „Eu numai am semnat. Despre legalitate răspunzători sunt juriştii Prefecturii”. Răspuns corect, domnule prefect. Foarte bine, aţi rezolvat problema corect şi de această dată. Dumneavoastră chiar nu realizaţi nici acum că sunteţi înalt funcţionar public, că vă aflaţi la conducerea unei instituţii publice, pe banii contribuabililor?! De ce aruncaţi pisica moartă în ograda vecinului, că doar nu este deloc un lucru frumos şi politicos, nu-i aşa? Într-un interviu acordat de dumneavoastră ziarului „Haromszek” aţi declarat că sunteţi specialist în legile fondului funciar. Un specialist cunoaşte şi atribuţiile comisiilor. Exemplu: art. 7 - Verifi că legalitatea propunerilor înainte de comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, în special existenţa actelor doveditoare, pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenţa acestora. Un specialist cunoaşte articolele şi alineatele Legii 18/1991. Mai ales art. 8 alin. 3 şi H.G. 131 art. 13 alin. 1 - Stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere formulată de fi ecare persoană îndreptăţită.
Domnule prefect Gyorgy Ervin, dacă-mi permiteţi, vă propun să cereţi ore de meditaţie în materia numită Drept de la fostul prefect al judeţului, domnul Codrin Dumitru Munteanu, care a fost, cu-adevărat, paznic al legalităţii în Covasna.
Domnule prefect Gyorgy Ervin, documentele false făcute la calculator nu sunt documente autentice şi legale.
Am speranţa că, în sfârşit, în „ceasul al 12-lea”, domnul prefect Gyorgy Ervin, juriştii Prefecturii Covasna şi respectiv, onorata instanţă vor verifi ca legalitatea, autenticitatea, verosimilitatea tuturor documentelor depuse la dosar, spre a putea lua o decizie justă în cazul nostru în spiritul legii.
Un nemustăcios maghiar inconciliabil - Bidiga Iosif Bela (Lemnia, judeţul Covasna) (va urma)