În judeţul Covasna, dacă eşti bun prieten cu „băieţii deştepţi” din administraţie, Nu mai trebuie să respecţi legea! Episodul 2


Prin Legea 18/1991, art. 8 alin. 3, se stabilesc limitele suprafeţelor de teren ce pot fi atribuite în proprietate: limita minimă este de 0,5 ha., iar limita maximă este de 10 ha. de familie, în echivalent arabil. Prin „familie” se înţeleg soţii şi copiii necăsătoriţi, dacă se gospodăresc împreună cu părinţii lor. De menţionat că limita maximă de 10 ha. de familie este valabilă şi în situaţia în care cei în cauză pretind terenuri situate pe teritoriul mai multor localităţi.
Soţiei lui Bidiga Sandor, în oraşul Târgu-Secuiesc, judeţul Covasna, pe baza Legii 18/1991, i-au fost reconstituite 10 ha. în echivalent arabil (vezi facsimil 1). Din această cauză nu are cerere legală depusă de către Bidiga Sandor la Comisia Locală Baraolt. Conform art. 9 alin. 2, trebuie anexată la cerere o declaraţie pe proprie răspundere. Ulterior, este anexată o declaraţie pe proprie răspundere la aşa-numita „cerere minune” (vezi facsimil 3). Interesant: Bidiga Sandor declară, pe propria răspundere, că după soţia lui au fost reconstituite numai 5 ha. Este o declaraţie falsă, nelegală. Iar Prefectura Covasna acceptă frauda!
Menţionez că domnul Bidiga Sandor şi doamna Tamas Maria Clara totdeauna ulterior gândesc. Au nevoie de timp ca să ocolească legea şi să-şi găsească complici.
Doamna Tamas Maria Clara, în anul 1998, depune o cerere la Primăria oraşului Baraolt (vezi facsimil 2), cere modifi carea adeverinţei nr. 151/10.11.1992 şi modifi carea anexei nr. 19, poziţia 1, adeverinţa nr. 2051/13.02.1991, fără sentinţă judecătorească!
Un nemustăcios maghiar inconciliabil - Bidiga Iosif Bela (Lemnia, judeţul Covasna) (va urma)