În judeţul Covasna, dacă eşti bun prieten cu „băieţii deştepţi” din administraţie, Nu mai trebuie să respecţi legea! Episodul 3


Conform art. 10 alin. 4 din Legea nr. 18/1991: Cererea de stabilire a dreptului de proprietate se introduce şi se înregistrează la primărie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Dacă eşti bun prieten cu „băieţii deştepţi” din administraţia judeţului Covasna, la care am făcut referire şi în precedentele două ediţii, nici nu trebuie să ai cerere înregistrată, că primeşti teren cu Titlu de Proprietate.
Cazul nostru, al meu şi al familiei mele: Pe baza Legii nr. 18/1991, după mătuşa noastră, Szacsvai Erzsebet, ni s-a reconstituit dreptul de proprietate; prin Hotărârea nr. 89/18.11.1991 a Comisiei Judeţene am fost validate, pe Anexa nr. 3, poziţia 38 (vezi facsimil 1), şapte persoane (noi, cei şase veri, plus doamna Tamas Maria Clara); ulterior, fără hotărârea judecătorească, noi, cei şase veri, am fost radiaţi şi în locul nostru a fost trecut Bidiga Sandor (tatăl doamnei Tamas Maria Clara), care nu are cerere înregistrată legal şi căruia i-a fost eliberat Titlul de Proprietate nr. 45.080 (vezi facsimil 2), ce este nelegal.
Titlul de Proprietate este semnat de domnul prefect Gyorgy Ervin.
Domnule prefect Gyorgy Ervin, semnaţi orice pentru doamna Tamas Maria Clara, Titlul de Proprietate, Hotărârea nr. 635/25.10.2007 şi întâmpinarea nelegală. Domnule prefect, dumneavoastră semnaţi, dar nu aveţi simţul răspunderii. Apoi, începeţi a ne purta pe noi, muritorii de rând, încolo şi încoace, lucru care ne costă bani şi timp. Unde trăim, domnule prefect, în ce stat? În statul lui Papură-Vodă!? Noi vrem să trăim într-un stat de drept, în care drepturile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile să fi e respectate. De ce vă asumaţi, domnule prefect Gyorgy Ervin, un rol de complice în fraudele comise de baroni şi barosani? De ce nu sunteţi un paznic al legalităţii în judeţul Covasna, aşa cum a fost fostul prefect, domnul Codrin Dumitru Munteanu?
Alte documente nelegale sunt cererile de intrări în CAP Micloşoara, din anul 1950, ale bunicului şi ale mătuşii noastre, Bidiga Francisc şi respectiv, Szacsvai Erzsebet.
Conform art. 13 alin. 6 din H.G. 131/1992, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original şi câte o copie simplă, semnate pentru conformitate. Interesant: în anul 1950, a fost înfi inţat CAP Micloşoara, dar, deşi atunci încă nici nu exista judeţul Covasna, pe copia nelegală a documentului în cauză apare o ştampilă a CAP Micloşoara pe care e inscripţionat şi textul „judeţul Covasna” (vezi facsimil 3 şi 4)! Prin urmare, noi credem că doamna Tamas Maria Clara a falsifi cat semnăturile. Judeţul Covasna, în anul 1950!!! Cineva înseamnă că a rămas corigentă la geografie…
Un nemustăcios maghiar inconciliabil - Bidiga Iosif Bela (Lemnia, judeţul Covasna) (va urma)