În judeţul Covasna, dacă eşti bun prieten cu „băieţii deştepţi” din administraţie, Nu mai trebuie să respecţi legea! Episodul 4


În episodul 2 al prezentului articol-serial, am făcut referire la faptul că doamna Tamas Maria Clara întotdeauna ulterior se gândeşte, dar tot întotdeauna îşi şi găseşte ulterior complicii. Este o doamnă foarte activă, energică, iar, de altfel, familia Tamas este una renumită în judeţul Covasna. La doamna Tamas Maria Clara nu contează termenul legal; cu alte cuvinte, dumneaei întotdeauna depune cu întârziere actele la Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, deci după ieşirea din termen.
În anul 1991, după validare, a găsit în persoana fostului secretar al oraşului Baraolt un adevărat complice.
În anul 1991, este depusă la Comisia locală Baraolt o sesizare de către vărul meu, Bidiga Emeric, în care aceasta a fost sesizată cu privire la fraudele comise de către doamna Tamas Maria Clara şi Bidiga Sandor (tatăl doamnei Tamas) (vezi facsimil 1).
Domnul secretar (complice), ca „marele transformator al naturii”, transformă sesizarea.
Prima dată sesizarea se transformă în contestaţie. Sesizarea (contestaţia) este înregistrată sub nr. 2727/12 iulie 1991. Conform legii, contestaţia este adresată Comisiei judeţene, pe care când o depunem la secretariatul Comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale, aceasta este obligată să o înregistreze.
Interesant! Ce să contestăm noi, dacă toate cererile noastre depuse în termen legal la Comisia locală Baraolt au fost rezolvate în mod favorabil de către Comisia locală Baraolt?! Doamna Tamas Maria Clara şi domnul Bidiga Sandor nu au contestaţii legal înregistrate, dar şi ei şi noi primim răspunsuri cu acelaşi conţinut interesant (vezi facsimil 2 şi 3)! Secretarul Comisiei locale Baraolt (complicele doamnei Tamas Maria Clara) comite o fraudă grosolană! Doamna Tamas Maria Clara şi tatăl său, Bidiga Sandor, sunt favorizaţi de către domnul secretar şi prin fraudă obţin un Titlu de Proprietate nelegal după mătuşa noastră Szacsvai Erzsebet (vezi episodul 3, facsimil 2).
Autorităţile publice ale „statului de drept” au legalizat toate fraudele comise până în prezent de către doamna Tamas Maria Clara. Un nemustăcios maghiar inconciliabil - Bidiga Iosif Bela (Lemnia, judeţul Covasna) (va urma)