La 100 de ani de la intrarea României în Războiul de Reîntregire Naţională

Cinstire Eroilor, dar şi Cinste vouă că nu ne uitaţi!

Iată că se împlinesc doi ani de când, datorită Despărţământului ASTRA „Buzăul Ardelean” şi conducerii comunei Vama-Buzăului (judeţul Braşov), localitatea s-a înscris cu succes pe harta manifestărilor ştiinţifice, de ţinută, desfăşurate în Ţara noastră, iar, din acest an, şi pe lista şi harta monumentelor comemorative închinate ostaşilor Armatei Române care au luptat şi s-au jertfit în marele război de reîntregire naţională. Faptul se datorează viziunii, inteligenţei şi perseverenţei celor două puternice personalităţi aflate în fruntea Despărţământului, cât şi a comunităţii vămăşene, profesoara Corina Bărăgan Sporea şi inginerul Tiberiu Nicolae Chirilaş, primarul comunei, care nu şi-au precupeţit eforturile pentru a iniţia şi organiza asemenea manifestări de amploare în plan ştiinţific şi comemorativ. Desigur, acestea presupun o pregătire specifică, în timp, a fiecărei acţiuni în parte: o comunicare consistentă şi eficientă cu personalităţi ale vieţii ştiinţifice din Ţară participante la masa rotunda a comunicărilor şi dezbaterilor; mobilizarea unor resurse umane, logistice, materiale şi financiare care să facă posibilă realizarea monumentului proiectat la standardele impuse de edificarea unor asemenea opere comemorative de artă şi de mediul ambiental în care este amplasat; conştientizarea comunităţii locale de importanţa istorico-educativă şi, nu în ultimul rând, de participarea la activităţile înscrise în program, într-o perioadă, 1-14 august 2016, când toată mass-media era „programată” pe Casa Regală şi „regina” Ana, „uitând” cu desăvârşire de un moment esenţial al istoriei românilor - împlinirea a 100 de ani de la debutul eliberării Ardealului de către Armata Română, în ziua de 14/27 august 2016. Spre cinste lor, nici locuitorii din localităţile buzăiene ale judeţului Covasna - Întorsura-Buzăului, Sita-Buzăului şi Barcani - nu au uitat de acest moment, comemorând eroii Armatei Române, prin ridicarea în localitatea Crasna, în curtea bisericii din localitate, a unui astfel de monument.
Practic, cu excepţia primirii cu pâine şi sare, la Sala Consiliului Local, a oaspeţilor din Ţară de către primarul Tiberiu Nicolae Chirilaş, alături de un grup de elevii în frumosul port popular local, a servirii meselor şi cazării la excelenta pensiune „Bastion” şi a vizitării vestigiilor istorice din frumoasa şi pitoreasca localitate, programul festivităţilor de la Vama-Buzăului, intitulat În amintirea jertfelor din anul 1916 pentru eliberarea Ardealului şi Unirea cu Ţara Mamă România, a cuprins două principale manifestări: sâmbătă, 13 august, Masa rotundă cuprinzând comunicările, transformate în unele cazuri în dezbateri, având ca temă 100 de ani de la intrarea Armatei Române peste graniţă, pentru dezrobirea Ardealului şi, duminică, 14 august, Festivitatea dezvelirii, de la punctul Strâmbu, locul luptelor din anul 1916, a unui simbolic Monument Comemorativ.
Masa rotundă, la care au susţinut comunicării ştiinţifice 9 cercetători din Ţară (5 doctori în istorie şi istorie militară, 2 profesori, 1 colonel şi 1 arhitect), precum şi 2 intelectuali locali (un istoric şi un preot), a fost onorată de un avizat public din zonă, din care pot remarca: aleşii din cadrul autorităţilor locale - primarul Tiberiu Chirilaş şi consilierii locali - Ioan Mariş, Constantin Voinea, Vasile Ionescu, Dorin Drăgan şi Daniel Ardelean, profesorii - Alexandru Ionescu, Mircea Haas, Ciprian Popica, Nicoleta Sporea, Luminiţa Bobeş (director Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Întorsura-Buzăului), inginerul Dan Ştriblea din Sita-Buzăului, economistul Fabian Roth, managerul Centrului de Informare Turistică „Valea Zimbrilor” Acriş, poetul Victor Manole din Întorsura-Buzăului şi iubitorii de istorie - Gheorghe Neagoie (în curtea căruia este ridicată, şi îngrijită exemplar, troiţa dedicată eroului din Regimentul 8 Buzău, soldat Velea Ştefan, căzut în luptele din august 1916, contra Batalionului 83 Landwehr, făcut întreg prizonier), Rodica Popica, Mircea Burlacu şi venerabilul Gheorghe Mirică, la cei 91 de ani ai săi. Lucrările au fost deschise de iniţiatoarea şi sufletul festivităţilor de la Vama-Buzăului, Corina Bărăgan Sporea, care a ţinut să sublinieze faptul că „întâlnirea noastră este închinată intrării Armatei Române în Ardeal în seara zilei de 14/27 august 1916, intrare atât de aşteptată de românii din Transilvania şi atât de grăbită şi de cei peste 100.000 de ardeleni aflaţi la Bucureşti, prin însăşi chemările cântecelor patriotice: „Ardealul, Ardealul, ne cheamă Ardealul” sau „Treceţi batalioane române Carpaţii!”. Pentru a şti ce s-a întâmplat acum 100 de ani, am invitat la această manifestare ştiinţifică personalităţi de seamă din rândul istoricilor, care au studiat documente, studii, scrieri memorialistice dedicate evenimentelor, cărora le mulţumim că au venit, şi pe care îi rugăm să ne împărtăşească din cunoştinţele domniilor lor. În acest sens, îl rog pe domnul prof. univ. dr. Ion Giurcă să preia conducerea lucrărilor şi să medieze manifestarea ştiinţifică de astăzi”. În cuvântul său de deschidere, doctorul în istorie militară, Ion Giurcă, a făcut o concisă descriere a contextului politico-militar privitor la intrarea României în război şi a rolului strategic jucat de localitatea Vama-Buzăului în anii războiului, creând climatul propice expunerilor care au vizat următoarele teme: Vestigii istorice la Vama-Buzăului - temă susţinută de dr. Stelian Coşuleţ, Braşov; Anul 1916 în mentalul colectiv românesc din fostul judeţ Treiscaune - dr. Ioan Lăcătuşu, Sfântu-Gheorghe; Consemnări din presa maghiară despre război - dr. Milandolina Beatrice Dobozi, Târgu-Mureş; Arhiva Braşovului în anul 1916 - dr. Elisabeta Marin, Braşov; Acţiuni militare în zona trecătorii Tabla Buţii în anul 1916 - dr. Ion Giurcă, Bucureşti; Pagini de jertfă din jurnalele de front ale Regimentului 28 infanterie - prof. Traian Cepoiu, Ceraşu, judeţul Prahova; Misiunea preoţilor militari în armată - preot Nicu Lazăr, Vama-Buzăului, Înnăsprirea agresiunilor de către autorităţile maghiare asupra populaţiei din Buzăul Ardelean în timpul neutralităţii şi după intrarea României în război - prof. Corina Bărăgan Sporea, Vama-Buzăului; Decoraţii româneşti conferite de statul român în anii 1916-1919 - prof. Vasile Stancu, Sfântu-Gheorghe; Ordinul „Mihai Viteazul” - col. (r) Petru Bularca, Sfântu-Gheorghe. Desfăşurată de-a lungul a cinci ore, manifestarea a fost finalizată de prof. univ. dr. Ion Giurcă, care a concluzionat ca fiind „o reuşită datorată atât conferenţiarilor, cât şi a publicului, atât a tematicii interesante şi diverse prezentate, cât şi a discuţiilor purtate pe marginea întrebărilor adresate din public, care, toate împreună, au contribuit la formarea unei imagini clare, coerente şi complete a desfăşurării războiului de întregire naţională pe aceste meleaguri buzăiene, cât şi a reconstituirii atmosferei acelor zile”.
În dimineaţa celei de-a doua zile a manifestărilor de la Vama-Buzăului, duminică, invitaţii din Ţară, alături de locuitorii satului, au participat la slujba religioasă susţinută de părintele paroh Nicu Lazăr la vechea biserică. Apoi, „cu mic, cu mare” s-au deplasat, în afara localităţii, la locul, numit de localnici, Strâmbu. Aici, în prezenţa unui numeros public, începând cu ora 14, au avut loc festivităţile de dezvelire a Monumentului Comemorativ ridicat pentru cinstirea memoriei eroilor căzuţi în luptele desfăşurate în octombrie-noiembrie 1916 din timpul Marelui Război de Întregire a Neamului Românesc, datorat în mare măsură iniţiativei şi eforturilor tenace a fiicei localităţii, profesoara de istorie Corina Bărăgan Sporea. Festivităţile au surprins încă odată, dacă mai era cazul, ştiinţa „trinomului profesor-primar-preot” de atragere şi mobilizare a tuturor factorilor capabili a contribuii la realizarea obiectivelor propuse, în cazul nostru, la edificarea Monumentului Comemorativ şi cinstirea eroilor. Astfel, au fost implicate, contribuind fizic, material-financiar şi cultural-spiritual instituţiile administrative, şcolare, spirituale şi turistice ale localităţii, Asociaţiunea Centrală ASTRA - Sibiu, Despărţămintele ASTRA din sud-estul Transilvan, Liga Scriitorilor din România - Filiala Braşov, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” - Filiala Braşov, Detaşamentul Vânătorilor de Munte Ghimbav - Braşov, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, Centrul European de Studii Covasna-Harghita, periodicul regional „Condeiul ardelean”, personalităţi ale vieţii culturale, economice, politice din localitate, zonă, Ţară sau chiar de peste hotarele ei, numeroşi turişti aflaţi în localitate, fii ai satului şi ai celorlalte localităţi ale Buzăului Ardelean - Întorsura-Buzăului, Sita-Buzăului şi Barcani. Astfel, alături de organizatori şi invitaţii lor de la manifestarea ştiinţifică din ziua precedentă, au putut fi văzuţi membrii delegaţiilor ASTRA în frunte cu prof. univ. dr. Dumitru Acu, preşedintele Asociaţiunii; Sânziana Migia, fiica prof. Valeria Căliman Branişte şi a dr. Nicolae Căliman (ginerele lui Valeriu Branişte), preşedintele Despărţământului ASTRA Braşov în perioada 1926-1948; poeta Viorica Popescu, preşedinta Ligii Scriitorilor din România - Filiala Braşov şi director al revistei de cultură „Ritmuri Braşovene”; poetul avocat George Echim, redactorul-şef al revistei trimestriale braşovene de poezie „Claviaturi”, reprezentant al Despărţământului ASTRA Braşov; col. (r) I. Stratanov, preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” - Filiala Braşov, jurista Elena Ciobanu, vicepreşedinte al Fundaţiei „Mihai Viteazul” - Sfântu-Gheorghe; prof. Leca Băncilă, primarul oraşului Întorsura-Buzăului; prof. univ. dr. Adrian Kunst - Institutul de Arhitectură Bucureşti; economiştii Letiţia şi Vasile Dobrescu - Râmnicu-Vâlcea; Mihai Perju jr., fiul gen. (r) M. Perju de la Braşov; prof. Constanţa Badea şi fiica sa, jurista Ioana Letcă de la Viena, şi mulţi, mulţi alţii.
Ceremonialul dedicat dezvelirii Monumentului Comemorativ a debutat cu sfinţirea monumentului de către un sobor de preoţi, format din Pr. Nicu Lazăr - Parohia Vama-Buzăului, Pr. Claudiu Lihor - Parohia Acriş, Pr. Sorin Minea - Parohia Brădet şi Pr. drd. Marius Banciu - Parohia Sărmaş, urmat de cuvântul edilului localităţii, ing. Tiberiu Nicolae Chirilaş, care a subliniat faptul că: „Poporul român, de-a lungul existenţei sale, a dat uriaşe jertfe. Nu există palmă de pământ, în tot spaţiul românesc, care să nu fi fost apărată prin jertfă de sânge. Pentru curajul vitejesc şi jertfa lor supremă, poporul nostru, mânat de sentimente de adâncă recunoştinţă, i-a venerat pe eroi. Preoţii îi pomenesc în faţa altarului bisericii, pe câmpurile de luptă sau la picioarele unor asemenea monumente ridicate astăzi pe locurile bătăliilor. Istoria i-a consemnat nominal, iar obştea le-a înălţat monumentele încercând să dea nemurire faptelor lor. Astăzi, aici la Strâbu, ne aflăm pe un asemenea loc, loc destinat cinstirii eroilor Armatei Române, cinstire ce constituie pentru noi, cei aflaţi în viaţă, o datorie de conştiinţă şi, totodată, o dovadă de respect faţă de trecutul istoric, faţă de tradiţiile nobile pentru glorificarea eroilor”. În continuare, primarul Tiberiu Chirilaş a mulţumit călduros tuturor celor care s-au implicat în proiectarea şi înălţarea Monumentului Comemorativ, în mod deosebit profesoarei Corina Sporea Bărăgan, precum şi tuturor celor veniţi de pe alte meleaguri, care sunt alături de comunitatea din Vama-Buzăului, la acest moment de mare importanţă patriotică pentru ea. A urmat prof. univ. dr. Dumitru Acu, care a ţinut să spună ce este şi care a fost obiectivul Asociaţiunii ASTRA. Afirmând că „înfiinţată la Sibiu în anul 1961, misiunea sa principală a fost de a lupta prin cultură pentru prosperitatea şi progresul Naţiunii Române”, exemplificând apoi principalele realizări, de-a lungul existenţei sale seculare, prin strădaniile membrilor şi despărţămintelor astriste. În acest context, Dumitru Acu a menţionat şi meritele celor care au edificat Monumentul Comemorativ şi a acordat din partea conducerii „Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român” DIPLOMA ANDREI ŞAGUNA, doamnei prof. Corina Bărăgan Sporea şi DIPLOMA DE RECUNOŞTINŢĂ următoarelor persoane din Vama-Buzăului: Tiberiu Nicolae Chirilaş - primar; preot Nicu Lazăr; Ioan Popica - viceprimar; Consiliului Local; Ion Bogdan - constructor; ec. Fabian Roth; prof. Alexandru Ionescu; prof. Mircea Haas, precum şi următorilor sponsori: director Mihai Nicolae, Asociaţia „Ştefadina” Bucureşti; prof. Traian Cepoiu, Ceraşu, judeţul Prahova; jr. Elena Ciobanu, Sfântu-Gheorghe; ec. Liviu Baciu, Săcele; silv. Ion Muscalu, Acriş şi silv. Gheorghe Negoţ, Întorsura-Buzăului. Diplomele au fost acordate de conducerea Asociaţiunii ca simbol al gratitudinii noastre pentru meritele deosebite în implementarea activităţii Asociaţiunii ASTRA şi promovarea istoriei naţionale. În faţa Monumentului Comemorativ au mai luat cuvântul, omagiind memoria eroilor Armatei Române, primarul oraşului Întorsura-Buzăului, prof. Leca Băncilă; istoricul militar Ion Giurcă; cercetătorul Traian Cepoiu; prof. Liviu Dărjan, în numele Despărţământului ASTRA „Fraţii Popeea” din Săcele; av. George Echim, Despărţământul ASTRA-Braşov; ec. Mircea Dragoş, Despărţământul „.Nicolae Căliman” din Codlea; poeta Viorica Popescu, care, în finalul discursului său, a acordat Diploma de Excelenţă şi medalia „Nicolae Titulescu” în numele Ligii Scriitorilor - Filiala Braşov Doamnei profesoare Corina Bărăgan, pentru merite de excepţie în acţiunile sale de cinstire şi rememorare a istoriei.
A urmat depunerea coroanelor de flori, la baza Monumentului Comemorativ, de către reprezentanţii Primăriei şi Consiliului Local Vama-Buzăului, ASTREI Centrale - Sibiu, prin preşedintele său Dumitru Acu, Despărţământului ASTRA „Buzăul Ardelean” (Iosif Radu, Ciprian Popica, Teodora Aioanei, Alexandru Ionescu, Leca Băncilă şi Corina Bărăgan Sporea); Despărţământul „Fraţii Popeea” Săcele (Liviu Dărjan, Constantin Zavarache, Ştefan Durbalău); Despărţământul „Nicolae Căliman” Codlea (preşedintele Despărţământului, Mircea Dragoş); Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” (o delegaţie de militari condusă de col. I. Stratanov) şi frumosul grup de elevi, în port popular, ai Şcolii Gimnaziale din comuna Vama-Buzăului. Festivităţile s-au încheiat prin parada militară a Detaşamentului V.M. Ghimbav, după care au urmat fotografiile de grup pentru imortalizarea emoţionantului moment patriotic la care am participat.
Închei prin a reproduce cuvintele de recunoştinţă ale eroilor, izvorâte din pământul sfinţit de sângele celor comemoraţi la punctul Strâmbu, încrustate pe una din plăcile Monumentului Comemorativ: Cinste vouă că nu ne uitaţi!
Da, CINSTE VOUĂ CORINA BĂRĂGAN SPOREA, TIBERIU NICOLAE CHIRILAŞ, NICU LAZĂR!
CINSTE VOUĂ TUTUROR ACELORA CARE NU V-AŢI UITAT EROII! Binemeritaţi a fi amintiţi mereu, la altarul bisericii satului Vama Buzăului, prin sintagma „VREDNIC ESTE!”.

Categorie: