La Bilbor, „Zilele Octavian C. Tăslăuanu”

Bilbor, în judeţul Harghita, într-un autentic decor de iarnă, s-a desfăşurat cea de-a V-a ediţie a „Zilelor Octavian C. Tăslăuanu”. Ca participant la zeci de astfel de manifestări, pot afirma cu certitudine că cele bilborene din acest an au reprezentat o reuşită deplină.
Sub imperiul recentelor emoţii, nu pot încă ierarhiza ceea ce a fost mai impresionant sau mai frumos, dar voi încerca să le enumăr: varietatea, calitatea, echilibrul şi inventivitatea manifestărilor organizate; valoarea şi preocupările de înalt nivel intelectual ale corpului cadrelor didactice şi a celorlalţi intelectuali, fii ai localităţii; căldura primirii oaspeţilor şi a fiilor satului, care au sosit pe timpul Codului Portocaliu; aranjamentul artistic, cantitatea, varietatea şi gustul bunătăţilor culinare, pregătite sub atenta îndrumare a preotesei părintelui protopop Dumitru Apostol, paroh al Bilborului, de care am beneficiat din plin pe timpul celor trei zile; ospitalitatea de care ne-am bucurat din partea tuturor liderilor administrativi şi spirituali ai satului, dar şi politeţea „rurală” a unui bun simţ înnăscut de care am avut parte, pe timpul şederii noastre, din partea locuitorilor; priveliştea de icoană a unui „sat frumos ca-n poveşti” aşezat în minidepresiunea Bilborului; oamenii deosebiţi din ţară care au participat cu studii la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Octavian Codru Tăslăuanu pe coordonatele timpului” şi, poate, multe altele, pe care nu le-am remarcat în vâltoarea faptelor de cultură şi spiritualitate românească, impresii care se vor decanta, cimenta şi ierarhiza în viitor.
Manifestările au debutat prin cuvintele de salut şi bun venit adresate participanţilor de primarul localităţii, Ilie Trif, de directorul Şcolii Generale, prof. Marioara Stan, de fiul satului, directorul Colegiului „Aurel Vijoli” din Făgăraş, Vasile Tifrea, de preşedintele şi vicepreşedintele Despărţământului „ASTRA” Covasna- Harghita, prof. dr. Luminiţa Cornea şi prof. Constantin Costea, de grupul vocal al Şcolii Generale „Octavian C. Tăslăuanu”, ale cărui componente erau îmbrăcate în excepţionalele costume populare specifice localităţii (foto sus).
În centrul primei părţi a manifestărilor s-a situat prezentarea volumului, aflat la cea de-a II-a ediţie, „Pe urmele lui Octavian C. Tăslăuanu”, de prof. Ilie Şandru (foto dreapta), închinat celui mai de seamă fiu al Bilborului, care a făcut cunoscut numele acestuia în lume. Aplecarea autorului pentru studierea şi publicarea operei şi biografiei lui Tăslăuanu s-a manifestat în timp. Nou repartizat ca învăţător la Bilbor, a cunoscut-o pe nepoata scriitorului, Adelina, învăţătoare la aceiaşi şcoală, care povestea cu pasiune despre prietenia unchiului său cu marele poet Octavian Goga. Mai apoi, a aflat despre acesta din ce în ce mai mult, realizând importanţa scriitorului în cultura şi istoria neamului românesc, dându-şi seama că această personalitate nu poate fi lăsată în cadrul uitării. La aniversarea a 100 de ani de la naşterea lui Tăslăuanu, profesorul de limba şi literatura română Ilie Şandru s-a angajat cu toată fiinţa sa în organizarea Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice de la Topliţa, din 22-23 mai 1976, unde au fost invitaţi şi au prezentat studii personalităţi deosebite din lumea universitară naţională: prof. univ. dr. Gavril Scridon, prof. univ. dr. Mihai Triteanu, conf. univ. dr. Vasile Fanache - toţi din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Gabriel Ţepelea - Bucureşti, conf. univ. dr. Serafim Duicu şi conf. univ. dr. Grigore Ploieşteanu - Târgu-Mureş, prof. dr. Vasile Netea - Bucureşti, cercetătorii Viorel Cuba - Sibiu, Valeriu Niţu - Târgu- Mureş, prof. Nicolae Bucur şi Vasile Avram - Miercurea-Ciuc, Nicolae Albu - Blaj, ing. Gelu Voican Voiculescu, nepotul de fiică al scriitorului, şi, desigur, prof. Ilie Şandru - Topliţa. După multe intervenţii s-a reuşit, în 1979, sub coordonarea publicistului Ilie Şandru, publicarea volumului „In memoriam”, cuprinzând comunicările din cadrul Sesiunii de la Topliţa. Alături de volumul „Spovedanii”, publicat în 1976, ediţie îngrijită de Gelu Voican Voiculescu, acest volum constituia un nou pas pe linia cunoaşterii şi valorificării creaţiei ilustrului fiu al Bilborului.
În 1997, prof. Ilie Şandru publică prima ediţie a volumului „Pe urmele lui Octavian C. Tăslăuanu”, continuând astfel cinstirea personalităţii scriitorului şi publicistului ardelean. Lucrarea, aflată la cea de-a II-a ediţie, a fost îmbunătăţită cu peste o sută de pagini care aduc noi aspecte din viaţa şi activitatea literară şi social-politică a lui Octavian C. Tăslăuanu, bazată pe documentele adunate, cu ambiţie şi dăruire de profesorul Ilie Şandru în cei aproape 15 ani care au trecut de la prima ediţie. În finalul prezentării, autorul a urat succes cercetătorilor care doresc să îmbogăţească conţinutul volumului spre binele comunităţii bilborene.
A urmat o scurtă prezentare, realizată de prof. Vasile Stan, a unei elegante reviste dedicată Simpozioanelor III şi IV, în care sunt cuprinse o parte din comunicărilor susţinute de participanţi la aceste ediţii, desfăşurate în anii 2010 şi 2011, la Bilbor.

Cea mai mare parte a timpului celei de-a V-a ediţii a „Zilelor Octavian C. Tăslăuanu” a fost destinată Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice „Octavian C. Tăslăuanu pe coordonatele timpului”, sesiune moderată cu aplomb şi măiestrie de dr. Ioan Lăcătuşu şi prof. Marioara Stan. S-au prezentat, timp de aproape patru ore, de oaspeţii invitaţi şi intelectualii locului, incontestabili iubitori şi cercetători ai vieţii ilustrului bilborean, studii care prin profunzimea, varietatea şi noutatea lor au surprins deosebit numerosul public participant.
Din partea judeţului Covasna a participat o delegaţie, din Cercul Sfântu-Gheorghe al Despărţământului „ASTRA” Covasna-Harghita, formată din dr. Luminiţa Cornea, dr. Ioan Lăcătuşu şi subsemnatul, care au prezentat comunicările: „Gânduri despre O.C. Tăslăuanu”, „Octavian Codru Tăslăuanu în scrierile memorialistice ale generaţiei sale” şi „Actualitatea scrierilor politice ale lui Octavian C. Tăslăuanu”. Deosebit de interesante s-au dovedit a fi şi studiile susţinute de Pr. Ioan Morar din Gherla, dr. Alin Spânu din Bucureşti, dr. Traian Chindea, fiu al satului, astăzi locuitor în Miercurea-Ciuc, cercetătoarea Ana Grama din Sibiu, prof. Simona German, din Şieu-Bistriţa şi, nu în ultimul rând, prof. Marioara Stan, fiecare dintre acestea aducând elemente inedite şi de profunzime în privinţa interpretării faptelor, operei şi eroilor scriitorului, publicistului şi omului politic bilborean, publicarea lor viitoare aducând reale servicii valorificării personalităţii lui Tăslăuanu.
În prag de seară, a urmat unul din momentele pe care nu le mai poţi uita niciodată. Vizitarea satului de basm, „frumos ca-n poveşti”, în condiţiile specifice unei ierni bogate în ninsoare şi a unei dovedite „măiestrii rutiere” a localnicilor, conducători de sănii trase de cai, vehicule dovedite mai sigure decât „un 4x4”, în condiţiile aşternerii a 25-30 cm de zăpadă (foto centru). Vizită pigmentată de îndemnurile şi plesniturilor aeriene ale biciurilor adresate cailor, de opriri topografice, întâmplări, legende, fotografii, explicaţii, istorie, localnici, garduri, suc fierbinte de prune (pregătit şi condimentat cum „numai mama ştia”), discuţii, şi iar cai, sănii, garduri de fâneaţă, locuri, amintiri, fotografii, localnici, poveşti şi istorie. Şi nimeni nu s-a plâns pentru cele sub -20 de grade de afară. Vorba lui Tăslăuanu. Excelsior!
A doua zi, într-o atmosferă de cernere liniştită a fulgilor de nea, de pace şi împăcare a omului cu natura şi creatorul ei, alături de localnici, am sorbit, în Biserica cea nouă, vorbele părintelui protopop Dumitru Apostol, care ne-a împărtăşit din Sfânta Liturghie, urmate de cele ale vrednicului şi eruditului părinte Ioan Morar de la Gherla, care ne-a oferit frumoase pilde de viaţă, date de chiar oamenii de lângă noi. A urmat apoi parastasul la bustul ilustrului înaintaş, Octavian Codru Tăslăuanu, ridicat spre amintirea, cinstire şi recunoştinţa urmaşilor în curtea Bisericii, parastas la care au participat alături de invitaţi şi mulţi bilboreni. S-au făcut fotografii, a urmat rămasul bun, cu părerea de rău că timpul frumos al întâlnirii aniversare a trecut prea repede, dar şi cu speranţa revederii la viitoarea aniversare cu oamenii dragi nouă, pământeni ai acestor meleaguri româneşti.
Pentru deosebita organizare a activităţilor ţin să aduc, în numele reprezentanţilor astrişti din Sfântu- Gheorghe, a publicaţiei regionale „Condeiul ardelean”, felicitări şi urări de sănătate şi noi realizări în domeniul cultural-spiritual, conducerii şi membrilor Cercului Bilbor al Despărţământului „ASTRA” Covasna-Harghita, Şcolii Generale „Octavian C. Tăslăuanu” Bilbor - director prof. Marioara Stan şi omului sensibil la actul cultural prof. Vasile Stan, Parohiei Ortodoxe Bilbor, părintelui protopop de Topliţa Dumitru Apostol şi frumoasei sale soţii, Fundaţiei Culturale „Miron Cristea” din Topliţa, reprezentată cu onoare de preşedintele acesteia, profesorul şi scriitorul Ilie Şandru, principalul iniţiator şi sufletul manifestărilor. Şi, nu în ultimul rând, mulţumim primarului Ilie Trif şi adjunctului său, Ilie Tamaş, care de la asigurarea apei potabile şi prezenţei la toate manifestările organizate şi până la deszăpezirea drumului comunal, au stat permanent în mijlocul şi la dispoziţia participanţilor. Să vă ţină Dumnezeu pentru gândurile dumneavoastră bune îndreptate spre propăşirea comunităţii bilborene şi realizarea cât mai curând a viitoarei Case Memoriale „Octavian Codru Tăslăuanu”!

Categorie: