Lansarea cărţii Vibraţii muzicale târgumureşene de Carmen Mihăescu

Eveniment editorial de excepţie

Înainte de a face succinte referiri la cartea intitulată „Vibraţii muzicale târgumureşene”, a conf. dr. Carmen Mihăescu, să avem în vedere că autoarea este, poate, una dintre cele mai autorizate persoane care să simtă aceste vibraţii muzicale la reala lor frecvenţă. După ce a urmat cursurile Liceului de Artă din Târgu-Mureş, autoarea a absolvit Conservatorul de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, specialitatea pian, reîntorcându-se, ulterior, pentru o carieră la liceul pe care l-a absolvit. Fără a-şi abandona catedra de la liceu, dr. Carmen Mihăescu este conferenţiar la Universitatea de Arte din Târgu-Mureş, Departamentul de Muzică. Teza ei de doctorat s-a intitulat „Convergenţe ale artei muzicale cu arta teatrului” şi care s-a constituit în primul ei volum editat, urmat de cel intitulat „Ponderea tragicului în creaţia muzical-dramatică”.
Ne aflăm, aşadar, la evenimentul lansării celui de al treilea volum de carte, şi înţelegem că autoarea şi-a dedicat viaţa, cu generozitate şi pasiune, muzicii. Dar nu numai atât, deoarece cariera didactică, cercetarea ştiinţifică, se alătură activităţii publicistice ale autoarei, care, cu începere din anul 1987 şi până în prezent, a publicat în presa locală cronici ale evenimentelor muzicale, organizate şi petrecute în cadrul Filarmonicii de Stat din Târgu-Mureş. Aceste cronici se regăsesc în paginile cărţii, desigur, precum a declarat autoarea, „o selecţie a principalelor evenimente petrecute în cadrul Filarmonicii de Stat Târgu-Mureş”. O carte de 220 de pagini, care a văzut lumina tiparului la Tipografia „Risoprint” din Cluj-Napoca, pe coperţile căreia avem imaginea Palatului Culturii şi a Palatului Administrativ din Tâgu-Mureş. Este o carte a cărei prefaţă este semnată de prof. univ. dr. Bujor Dânşorean şi continuă cu „Emoţionante coincidenţe artistice târgumureşene”, un text semnat de prof. univ. dr. Viorel Cosma, Doctor Honoris Causa al Universităţilor din Chişinău şi Iaşi. Sub titlul „Accente. Personalităţi care au marcat prestigiul Filarmonicii”, avem o serie de date de o reală valoare despre personalităţile vieţii muzicale, astfel: Remus Georgescu, dirijorul Orchestrei Simfonice între anii 1963-1968; Valentin Gheorghiu, pianist, artist emerit; Csiki Boldizsar, compozitor, director între anii 1990-1997; Cristian Mandeal, dirijorul Orchestrei Simfonice între anii 1976-1978; prof. univ. dr. Valeriu Maior, violinist, director între anii 1985-1990; Ilarion Ionescu-Galaţi, dirijor, Cetăţean de Onoare al municipiului Târgu-Mureş; Dumitru Buzoianu, dirijorul Corului Mixt între anii 1985-1990; Gheorghe Costin, dirijorul Orchestrei Simfonice între anii 1986-1988; Arkadii Sevidov, pianist; Botar Gero, director între anii 1997-1998; prof. univ. dr. Daniel Goiţi, pianist, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Gabriel Croitoru, violinist; Shinya Ozaki, dirijorul Orchestrei Simfonice; Vasile Cazan, compozitor, dirijorul Corului Mixt, manager director al Filarmonicii de Stat Târgu-Mureş şi, în cele din urmă, date despre George Enescu şi viaţa culturală târgumureşeană.
După cum a apreciat Vasile Cazan, directorul Filarmonicii de Stat din Târgu-Mureş, cu prilejul lansării de carte, eveniment petrecut în Sala Mică a Palatului Culturii, în seara zilei de 26 mai, avem o carte document, o carte de o valoare inestimabilă, deoarece autoarea a scris în ea istoria Filarmonicii din Târgu-Mureş.
O prezentare mai amplă a cărţii a înfăptuit-o prof. dr. Valentin Marica, senior editor la Studioul Teritorial de Radio Târgu-Mureş. O prezentare care se ridică, valoric vorbind, la cea a cărţii lansate, la care, pe lângă interpretările specialistului, se adaugă acurateţea limbajului, a vorbelor potrivite, fapt ce a întregit nobleţea evenimetului cultural târgumureşean.

Categorie: