Lansarea revistei de poezie braşovene „Claviaturi” - Anul VIII, Nr. 1-2 (29-30), martie, iunie 2020

Ţin să subliniez de la începutul acestei cronici plăcuta surpriză a participanţilor de a-şi desfăşura spectacolul lansării revistei „Claviaturi” într-un loc cu totul neobişnuit. De unde erau obişnuiţi ca lansarea să aibă loc într-o instituţie braşoveană de cultură (Prima Şcoală Românească din Schei, Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” sau Librăria „Şt.O. Iosif”), de această dată lansarea a avut loc în… frumoasa curte a locuinţei din Braşov a redactorului-şef, unde au fost întâmpinaţi cu ospitalitate de gazde, familia Echim, în buna tradiţie românească, cu pâine şi sare, dar şi respectând „protocolul pandemiei” stabilit de guvernanţi.
Deschiderea şi medierea manifestării literare braşovene i-a revenit, ca de obicei, redactorului-şef şi editorului revistei, av. George G. Echim, care a debutat, în cuvântul său, prin a justifica două surprinzătoare schimbări majore apărute în evoluţia publicaţiei: tipărirea numărului 1 şi 2 din acest an la o nouă editură din Braşov, Editura „Ecran Magazin”, şi apariţia celor două numere trimestriale într-un sigur volum, schimbări datorate creşterii preţului, de la 13 la 20 de lei / exemplar (tipărit la Editura „Libris Editorial”). Comasarea „două într-unul”, la 154 de pagini, a scăzut de asemenea preţul exemplarului, dând posibilitatea redacţiei, apelând şi la fondul creat de membrii Mecenatului, să se achite de obligaţiile faţă de Biblioteca Centrală, alte instituţii culturale din Ţară şi protocolul tradiţional. De asemenea, redactorul-şef a anunţat că „două într-unul” va fi şi viitorul număr, 3-4 (31-32) din acest an. Pentru sprijinul acordat, care a făcut posibile aceste schimbări, poetul George G. Echim a ţinut să mulţumească nominal Colegiului de redacţie, tehnoredactorului Mircea Bodean şi Mecenatului format din Ana Maria Barbu, Lidia Bora, Mircea Bodean, Petre Cătană, Nicoleta Drăgan-Bucşă, Theodor G. Echim, Ica Grasu, Corina Ligia Pătraşcu, Mariana Popa, Elena Vieru şi Toth Arpad.
În continuarea cuvântului său, redactorul-şef a prezentat cuprinsul revistei, evidenţiind faptul că structura volumului a rămas aceeaşi, păstrându-se rubricile cunoscute, nominalizând conţinutul unor articole în proză şi autorii lor, precum; „Poetul de la Braşov” şi „Splendoare şi tragism în poezia Doinei Guriţă”, ambele de Constantin Mănuţă din Iaşi; „Expresivitatea discursului poetic în amfiteatrul vieţii - Recenzie la volumul de poezii, publicat în 2019, autor Oprea Gh. Holbavianu - Artist plastic şi Scriitor”, de Nadia-Cella Pop; „Profil de autoare: Corina Ligia Pătraşcu”, de Virgil Borcan; „«Planare verticală» sau aventura eului captiv”, de Elena Vieru şi consemnarea prof. Tatiana Scurtu Munteanu, intitulată „Simfonia Claviaturilor braşovene a ajuns la nr. 4 (28) în decembrie 2019”. La rubrica SEMNAL, redactorul-şef atrage atenţia asupra interesantului apel publicat de preşedintele Ligii Scriitorilor Români, Al. Florin Ţene, adresat tuturor scriitorilor şi jurnaliştilor români, din Ţară şi de pe toate meridianele lumii, pentru a-i convinge „a ţine seama” de o serie de principii şi recomandări în contextul solidarităţii de breaslă, evidenţierii adevărului şi a Drepturilor Omului. Din modestie, poetul George G. Echim nu pomeneşte şi despre patru bune scrieri literare ale cărui autor este, care merită parcurse de cititorii publicaţiei noastre, „Condeiul ardelean”, pentru valoarea informaţiilor literare redate. Despre poeziile publicate în această ediţie îşi exprimă convingerea că ele se ridică şi de această dată la o înaltă valoare, convingere confirmată şi de noul premiu obţinut de revista „Claviaturi”, în luna martie a acestui an, din partea Ligii Scriitorilor din România - „Diploma de Excelenţă” - Premiul pentru „Publicaţii literare periodice”, care apare la finalul acestui volum, în facsimil, alături de alte premii obţinute, de-a lungul timpului, de această publicaţie braşoveană de poezie. În continuare, a urmat recitalul-spectacol de poezie, susţinut de autorii Claviaturi-lor, presărat, la cererea auditorului, cu scurte relatări despre premiile obţinute şi impresiile participanţilor la diferite concursuri de poezie în ultima perioadă, precum cele ale poeţilor: George G. Echim, Toth Arpad şi Viorica Popescu.
Actualul număr 1 şi 2, din martie şi iunie 2020, cuprinde 86 de creaţii poetice (80 în Limba Română şi 6 bilingve), 13 texte în proză reprezentând cronici literare, opinii, referinţe critice, consemnări, semnale şi 19 imagini, din care 6 înfăţişând aspecte de la lansarea numărului precedent, trei facsimile reprezentând premiile obţinute de revista „Claviaturi” de-a lungul timpului, 3 foto bust (poeţii Mihai Eminescu şi Nicolae Labiş) şi 7 creaţii grafice (6 - autor Gheorghe Oprea-Holbavianu - Oglindiri, Simfonie meditativă, Prăpastia Zborului, Vârtej în Zbor, Aleea Dragobete, Migrare, Chinul creaţiei şi una - autor Mircea Bodean - Leagăn în cer). În cele două numere, 1 şi 2/2020, care cuprind un spaţiu tipografic de 154 de pagini, semnează 42 de autori din rândul cărora 36 sunt autohtoni şi 6 de peste hotare. Din totalul celor 39 de creatori de poezie 5 scriu atât poezie cât şi proză (George G. Echim, Constantin Mănuţă, Nadia Cella Pop, Tatiana Scurtu Muteanu şi Al. Florin Ţene) şi 2 poezie şi grafică (Gheorghe Oprea-Holbavianu şi Mircea Bodean). Au debutat în paginile actualului volum 6 autori: poeţii Nicolae Labiş (marea poezie), Gheorghe Şerban, Ionuţ Ţene, Vincent Tilly-Le Parc, Stephen Blanchard şi traducătoarea din limba italiană Adriana Chiola.
Marea carte de poezie „Claviaturi”, în cei aproape opt ani de apariţie cu regularitate, însumează 4.680 de pagini care conţin 2.780 de poezii, dintre care 127 publicate bilingv (româno-engleză, spaniolă, franceză, germană, italiană), 374 de texte în proză (introduceri, cronici literare, incrustaţii, consemnări, opinii, biografii, semnale, referinţe critice, texte speciale, in memoriam), 470 de imagini (fotografii, sculptură, grafică). Cartea groasă de 29 cm, reprezintă talentul şi truda unui număr de 301 de autori (în versuri, proză, arte plastice, fotografie, traducere), din care 226 din Ţara noastră şi 75 de peste hotare, din 29 de state ale lumii: Franţa - 13, China - 12, SUA - 10, Italia - 5, Germania - 3, Austria, Cipru, Grecia, Republica Moldova, Marea Britanie câte doi şi Albania, Canada, Columbia, Cuba, Danemarca, Republica Dominicană, India, Liban, Malta, Mongolia, Polonia, Porto Rico, Rusia, Serbia, Tunisia şi Turcia câte unul. Demonstrate, pe parcursul celor opt ani, meritele acestei mari opere au fost recunoscute de către forurile de specialitate, din Ţară sau din străinătate, prin acordarea unor prestigioase distincţii atât revistei, cât şi autorilor săi. În acest sens, se pot evidenţia colectivul Colegiului de redacţie format din av. George G. Echim - redactor-şef şi editor, prof. dr. Elena Vieru - secretar de redacţie, Mircea Brenciu, Mircea Doreanu, Nadia Cella Pop, Cristian Petru Vieru, Mariana Popa, Gheorghe Oprea-Holbavianu, Dragoş Barbu, Ioan Friciu, culegătoarea de text - Narcisa Ciohodaru, dar şi, aşa cum sublinia, la începutul manifestării redactorul-şef George G. Echim, în mod cu totul deosebit, tehnoredactorul Mircea Bodean. Directorul fondator şi colaboratorii publicaţiei noastre „Condeiul ardelean” adresează „familiei claviaturiştilor”, aşa cum este cunoscută gruparea autorilor din jurul revistei braşovene „Claviaturi”, sincere felicitări şi împliniri viitoare. La mulţi ani!

Categorie: