Lansarea revistei ştiinţifice „Acta Carpatica” (vol. III/2016), anuarul românilor din sud-estul Transilvaniei

În perioadă manifestărilor celei de-a XXV-a ediţii a „Zilelor Andrei Şaguna”, în municipiul Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna, a avut loc lansarea anuarului românilor din sud-estul Transilvaniei, intitulat Arta Carpatica. Acest anuar apare începând cu anul 2014, ca urmare a necesităţii individualizării revistei ştiinţifice a Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Angvstia, care a optat pentru publicarea studiilor din domeniul arheologiei şi muzeisticii, ce constituie activităţile sale principale. Încă de la apariţia Angvstiei, în anul 1996, şi până în prezent, scopul şi obiectivele, însuşite în 2014 şi de anuarul Acta Carpatica, au rămas aceleaşi: valorificarea cercetării ştiinţifice din domeniul istoriei, spiritualităţii, sociologiei, etnografiei, culturii românilor din sud-estul Transilvaniei. Astăzi anuarul apare la Editura „Eurocarpatica”, din Sfântu-Gheorghe, sub egida Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Centrului European de Studii Covasna-Harghita şi a Asociaţiei „Ştefadina”, din Bucureşti. Structural, anuarul cuprinde trei părţi importante: Studii, Recenzii şi Cronica activităţii Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” (CEDMNC) şi a Centrului European de Studii Covasna-Harghita (CESCH), în cursul anului 2016. Studiile sunt împărţite în două capitole: studii de Istorie şi studii de Etnografie-Sociologie-Cultură.
Autorii recentului număr apărut sunt în număr de 48, din care: 23 doctori în diferite specialităţi (47,91%); doctoranzi 4 (8,33%); profesori 11 (22,91%), cercetători 2 (4,16%); jurişti 2; ingineri 2, documentarist 1; ziarist 1; col. (r) istoric militar 1. Debutanţi în paginile anuarului Acta Carpatica III/2016 sunt 15: Catinca Agache, Ştefan Gomboş, Ion Weidner Ciurea, Tiberiu Tudor, Alin Aursulesei, Augustin Poenaru, Eugen Criste, Ilie Şandru, Mihai Trifoi, Ştefan Firu, Mihai Suciu, Ovidiu Solomon, Gheorghe Marius Baciu, Laurenţiu Gabriel Panciu, Gelu Alexandru Tudor.
Numărul total al studiilor publicate în acest număr sunt de 52 din care: de Istorie 34 (65,38%), pe un spaţiu tipografic de 506 pagini (62,62%), redactate de 31 de autori, iar 18 studii sunt de Etnografie-Sociologie-Cultură (34,62%), într-un spaţiu de 200 de pagini (24,75%), din care două sunt studii în domeniul etnografiei, 6 în al sociologiei şi 10 privind cultura, redactate de 17 autori.
Tematica studiilor de istorie cuprinde subiecte precum: problematica Marelui Război de (re)întregire naţională şi Marea Unire (7 teme); viaţa religioasă şi biserica (6 teme); Al Doilea Război Mondial (4 teme); problemele convieţuirii etnice (3 teme); şcoala şi ASTRA câte o temă; personalităţi româneşti din diverse domenii, precum Mitropolitul Antim Ivireanu, Ioan Teculescu, politicianul Ghiţă Pop, av. Victor Ştirbeţ, Mitropolit Nicolae Colan, Horia Teculescu, av. Ioan Ardeleanu, Patriarhul Justinian Marina.
Recenziile din actualul număr se întind pe 48 de pagini (5,94%) şi sunt elaborate de 6 autori. Sunt cuprinse 10 recenzii de carte, carte editată în cursul anilor 2014-2016 de autori din zonă: Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan, Vasile Stancu, Ilie Şandru, Florentina Teacă. Exemplificăm, în acest sens, următoarele apariţii editoriale: „Academicianul Horia Colan la 90 de ani: o sărbătoare a lumii academice clujene”; „Episcopul Justinian Teculescu, apărător al spiritualităţii româneşti. Istorie şi actualitate”; „George Sbârcea sau armonia pe note”; „Contribuţii documentare privind istoria românilor transilvăneni”; „Mocanii voineşteni, străjeri ai românismului în arcul carpatic transilvan” sau „Ani de zbucium”. De asemenea, în anuar, apar şi recenziile a două valoroase volume ale unor prieteni apropiaţi românilor din Covasna şi Harghita, respectiv dr. în istorie Petre Ţurlea - cu titlul, „Nicolae Iorga”, şi istoricului militar col. (r) Dan Prisăcaru - „În avanpostul luptei pentru supravieţuire. Apărarea naţională a României şi frontul secret în vâltoarea anilor 1918-1940”. Mai sunt recenzate şi două reviste în care apar studii şi articole scrise de cercetători din Sfântu-Gheorghe. Este vorba de revistele: „Eroii Neamului” din Satu-Mare şi „Anuarul Arhivelor Mureşene” din Târgu-Mureş.
Cronica activităţii CEDMNC şi CESCH. Cea de-a treia parte a anuarului cuprinde 36 de pagini (4,45%), prezentând multiplele activităţi organizate de personalul celor două instituţii: dr. Ioan Lăcătuşu, Pr. dr. Sebastian Pârvu şi documentaristul şi tehnoredactorul Erich Mihail Broanăr. Enumerăm dintre acestea: I) Acţiuni de spiritualitate ortodoxă şi cultură românească (sunt nominalizate în cursul anului 2016 un număr de 42 de acţiuni); II) Manifestări culturale şi ştiinţifice organizate (23); III) Participări la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, colocvii, reuniuni, dezbateri (25); IV) Volume apărute la editurile „Grai Românesc” din Miercurea-Ciuc şi „Eurocarpatica” din Sfântu-Gheorghe (26); V) Volume apărute cu sprijinul şi implicarea Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” la alte edituri (5); VI) Studii apărute în reviste de specialitate şi în volume semnate de dr. Ioan Lăcătuşu, Pr. dr. Sebastian Pârvu, Erich Mihail Broanăr (21); VII) Articole apărute în presa locală şi diverse volume, sub semnătura dr. Ioan Lăcătuşu (94); VIII) Prezentări şi lansări de cărţi (43); IX) Interviuri (19); X) Expoziţii (4); XI) Articole referitoare la activitatea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, a Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” şi a asociaţiilor şi instituţiilor partenere (132). Subliniez faptul că activităţile desfăşurate cu implicarea celor trei cercetători amintiţi la începutul cronicii, în multe cazuri complexe, presupun un mare volum de muncă şi o înaltă pregătire profesională.
Având în vedere că actualul volum constituie, împreună cu cele două apărute în anii 2014 şi 2015, o nouă contribuţie a cunoaşterii istoriei, civilizaţiei, culturii şi spiritualităţii româneşti din sud-estul transilvan, amintesc doar datele generale ale acestui proiect care poartă numele generos de Arta Carpatica. Totalul studiilor ştiinţifice publicate în cele trei volume se ridică la 153, din care 110 de istorie şi 43 de Etnografie, Sociologie şi Cultură, la care se adaugă 25 de recenzii de carte, toate aceste scrieri fiind elaborate de 98 de autori şi tipografiate pe 2.318 pagini.
În final, ţin să subliniez contribuţia SC Ştefadina Comserv SRL Bucureşti, cu al cărei sprijin material a apărut actualul volum.

Categorie: