Lecţia de istorie de la Monumentul Eroilor din Strâmbu - Vama-Buzăului

Motto: „Un popor care nu-şi cunoaşte istoria este ca un copil care nu îşi cunoaşte părinţii”
(Nicolae Iorga)

Cu un an în urmă, în ziua de 14 august 2016, mă aflam pe acelaşi loc încărcat de Istorie Naţională, sânge şi eroism românesc numit Stâmbu, aflat de-a lungul renumitului drum ce străbate Pasul Tabla Buţii spre localitatea Vama-Buzăului, judeţul Braşov. Acest drum a fost călcat de oştile gloriosului Mihai, în septembrie 1599, în temerara întreprindere de Unire a Poporului Român într-un singur stat, drum pe care au luptat unităţile Armatei Române, acum 101 ani, când au declanşat Marele Război de Reîntregire Naţională. Atunci, aici, preşedintele Asociaţiunii locale, prof. Corina Bărăgan Sporea, spunea: „Despărţământul ASTRA „Buzăul Ardelean”, înţelegând misiunea patriotică ce o are, acum la prăznuirea unui veac de la trecerea batalioanelor române peste Carpaţi pentru dezrobirea Ardealului, a ridicat un monument pe locul luptelor din anul 1916”. Lăudam atunci nu numai iniţiativa edificării acestui Monument Comemorativ, cât mai cu seamă ştiinţa, dar şi eforturile material-umane, depuse de „trinomul profesor-primar-preot” (nominalizând aici pe profesoara Corina Bărăgan Sporea, edilul Tiberiu Nicolae Chirilaş şi părintele Nicu Lazăr), de atragere şi mobilizare a tuturor factorilor capabili a contribuii la „înălţarea acestuia în încercarea obştii noastre de a da nemurire faptelor eroilor”, precum afirma primarul comunei Vama-Buzăului. Că eforturile „de a da nemurire faptelor eroilor” nu au rămas la stadiul anului precedent au dovedit-o liderii comunităţii locale şi în acest an, implicându-se fără rezerve în organizarea manifestării de comemorare a eroilor noştri din războiul de reîntregire. Astfel, au fost în mijlocul comunităţii vămăşene şi a celor veniţi din alte zone limitrofe - municipiul Braşov, judeţele Covasna şi Prahova: „sufletul acţiunii” prof. de istorie Corina Bărăgan Sporea, primarul Tiberiu Nicolae Chirilaş, prof. Alexandra Ionaşcu - directorul Şcolii Gimnaziale, prof. Mircea Haas, preotul Ciprian Pintilie, Geta Bană - fost primar al localităţii, ing. Horia Hermenean şi prof. Monica Hermenean din Acriş, ec. Fabian Roth - managerul Rezervaţiei de Zimbrii, prof. Ciprian Popica - vicepreşedintele Despărţământului ASTRA „Buzăul Ardelean”, prof. Silvia Popica, silvicultorul Gheorghe Negoş, Maria şi Dorel Savin, Fam. Stoe şi mulţi alţii.
În deschiderea manifestării comemorative, preoţii Nicu Lazăr şi Ciprian Pintilie au oficiat parastasul de pomenire a eroilor, după care, preşedintele Despărţământului ASTRA „Buzăul Ardelean”, prof. Corina Bărăgan Sporea, a urat un bun venit, din partea Asociaţiunii, participanţilor la manifestarea comemorativă de la Monumentul Strâmbu, a arătat scopul şi semnificaţia întâlnirii şi a prezentat vămaşilor persoanele invitate.
Pentru început, l-a rugat să ia cuvântul pe primarul comunei Vama-Buzăului, ing. Tiberiu Nicolae Chirilaş, totodată şi unul dintre principalii organizatori ai manifestării, care a ţinut să mulţumească locuitorilor, profesorilor, elevilor de la Şcoala Gimnazială, celor veniţi din alte părţi ale Ţării pentru faptul că şi-au rupt din timpul destinat sărbătoririi Sfintei Marii (Adormirea Maicii Domnului), una dintre cele mai mari sărbători creştine, „pentru a aduce prinos de recunoştinţă celor ce s-au jertfit în luptele purtate pe aceste meleaguri pentru unitatea şi identitatea noastră naţională. Dacă în secolele de asuprire străină din trecut nu ne-am „ungurizat sau turcit”, aşa cum spunea doamna profesoară Corina Bărăgan Sporea, acum când facem parte din Uniunea Europeană, mai mult decât oricând în trecut, nu trebuie să devenim „un tot”, ci fiecare naţie din această Uniune trebuie să-şi păstreze identitatea şi demnitatea sa, specificul său - tradiţiile, limba, credinţa şi istoria sa… Trebuie să ne plecăm adânc capul în faţa acestui monument comemorativ, simbol al sacrificiilor înaintaşilor noştri, iar gândurile noastre să le îndreptăm spre moşii şi strămoşii care ne-au dăruit independenţa şi unitatea naţională, acei eroi existenţi în fiecare dintre familiile noastre pe care mamele şi bunicile i-au amintit şi plâns în copilăria noastră. Să ne oprim un pic şi să ne gândim la faptele şi învăţămintele istoriei, la ceea ce ne atrăgea atenţia marele savant şi istoric român, Nicolae Iorga: „Un popor care nu-şi cunoaşte istoria este ca un copil care nu îşi cunoaşte părinţii”, şi trebuie ţinut minte că „Istoria îşi bate joc de cei care nu o cunosc, repetându-se”. De aceia sunt necesare asemenea momente comemorative. Pentru a nu uita istoria şi a repeta astfel greşelile trecutului”.
Apoi, au vorbit profesorii de istorie Traian Cepoiu şi subsemnatul, despre marile lupte desfăşurate acum 100 de ani la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, precum şi despre luptele desfăşurate, în anul 1916, în Pasul Tabla Buţii şi localitatea Vama-Buzăului, evidenţiind, într-o adevărată lecţie de istorie desfăşurată la locul luptelor, faptele de arme ale ostaşilor din Regimentele 8, 24 şi 28 Infanterie ale Armatei Române.
În continuarea evocărilor, poetul, avocatul şi reprezentantul Despărţământului ASTRA Braşov, George Echim, îmbrăcat într-un frumos costum popular, a ţinut să transmită din partea Asociaţiunii de la poalele Tâmpei felicitări pentru organizatori şi salutul său respectos pentru promovarea unor asemenea manifestări de suflet. „Aceasta o spun - a continuat vorbitorul - pentru faptul că, nimic şi niciodată nu este prea mult şi prea des pentru a evoca memoria eroilor noştri care au făcut posibilă reîntregirea Neamului Românesc şi a Ţării lor. În fapt, pe acest loc din faţa acestui monument comemorativ simt că s-a legat un dialog între NOI, pe de o parte, care am gravat pe acest obelisc memorabilele cuvinte „Recunoştinţă eternă eroilor din războiul reîntregirii Ţării” şi, pe de altă parte, EI, care ne spun: „Cinste vouă că nu ne-aţi uitat!”. Şi, totodată, mai ţin să adresez cuvintele „cinste vouă” profesorilor şi acestor copii care sunt aici şi aţi asistat într-o pioasă tăcere la lecţiile susţinute de stimaţii profesori, eu considerându-le, la ora actuală, ca fiind strict necesare afirmării şi reafirmării perpetue a elementelor de identitate ale Neamului Românesc pentru ştiinţa tuturor.”
Au urmat glasurile cristaline ale „celor mici”, care, sub îndrumarea profesoarei Anca Ionescu, au cântat şi au recitat cântece şi poezii adecvate momentului. Manifestarea s-a încheiat cu depunerea de coroane la baza Monumentului Comemorativ Strâmbu de către reprezentanţii Primăriei, ai Şcolii Gimnaziale din localitate, cât şi ai Despărţământului ASTRA „Buzăul Ardelean”.

Categorie: