In memoria LAZĂR LĂDARIU (1939 - 2019)

Cu profundă durere, conducerea Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş a aflat vestea tristă a trecerii la cele veşnice a poetului şi publicistului Lazăr Lădariu, membru în Consiliul Director al Forumului, născut la 25 martie 1939, în Idicel-Sat, comuna Brâncoveneşti, judeţul Mureş.
Cărturarul şi patriotul român Lazăr Lădariu a fost o personalitate cunoscută şi recunoscută, apreciată şi respectată, un demn continuator şi apărător al tradiţiilor valoroase româneşti din spaţiul ardelenesc, autor şi coautor a peste 40 de cărţi de poezie, de publicistică şi eseistică, apreciat de critica literară, distins cu şase premii ale Asociaţiei Scriitorilor din Târgu-Mureş, „Cetăţean de Onoare” al municipiului Târgu-Mureş şi al altor localităţi mureşene, preşedinte al Despărţământului Central Judeţean Mureş al ASTREI, onorat cu „Fibula de la Suseni”, cea mai înaltă distincţie judeţeană, răsplătit pentru eforturile sale cu sute de Diplome de Excelenţă, inclusiv cu „Placheta Eminescu”, consilier judeţean, Senior al Târgu-Mureşului, prezent în dicţionare ale unor personalităţi, organizator de activităţi culturale, implicat profund şi benefic în viaţa Cetăţii, deputat de Mureş în Parlamentul României, în două mandate.
În calitate de poet, scriitor, publicist, cât şi de parlamentar, consilier judeţean, lider al societăţii civile, Lazăr Lădariu a fost un apărător al valorilor naţionale şi a celor religios-morale şi spirituale. Personalitate complexă, om al timpului său, implicat profund în viaţa cetăţii, cunoscut luptător „cu pana şi cu cuvântul” pe baricadele românităţii, om de cultură, formator de opinie şi fruntaş al societăţii civile, Lazăr Lădariu şi-a pus viaţa în slujba binelui public, a apărării identităţii naţionale şi a afirmării valorilor culturii şi spiritualităţii româneşti. „Luptător pe baricada neliniştii” şi a Interesului Naţional, „câine de pază” al dăinuirii româneşti în Transilvania, „simbol şi efigie a românismului ardelenesc”, „străjer care veghează la vatra românismului”, „reper moral”, „omul care a sfinţit locul”, poetul şi jurnalistul Lazăr Lădariu şi-a asumat starea de veghe a naţiunii, fiind prezent în spaţiul public mureşean şi naţional, de peste o jumătate de veac, din care, la „cârma” cotidianului „Cuvântul liber”, aproape trei decenii.
În calitate de membru fondator al Uniunii Naţionale „Vatra Românească”, al Partidul Unităţii Naţionale Române, al Despărţământului Central Judeţean Mureş al ASTREI, al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş şi a altor asociaţii cultural-patriotice şi civice, Lazăr Lădariu a promovat cu curaj, o atitudine de demnitate naţională, de apărare a specificului şi identitarului românesc, pronunţându-se răspicat împotriva răului şi a minciunii. În întreaga sa viaţă a rămas omul verticalităţii, constant în convingeri, un luptător pentru adevăr, un patriot exemplar şi „apostol” al culturii româneşti.
Ca prieten devotat şi consecvent al românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, Lazăr Lădariu a fost un excelent „ambasador” şi un avizat „purtător de cuvânt” al problemelor cu care se confruntă aceştia, în lupta lor cu răutăţile vremurilor actuale şi cu neprietenii. În calitate de membru în conducerea Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, Lazăr Lădariu a susţinut şi mediatizat demersurile întreprinse de Forum pentru stoparea acţiunilor separatiste şi a celor care urmăresc obţinerea autonomiei teritoriale pe criterii etnice a aşa-zisului „ţinut secuiesc”. Pentru toate acestea, şi-a dobândit o bine meritată notorietate, în viaţa publică locală, regională şi naţională, notorietate care va dăinui, cu siguranţă, peste veacuri.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace, iar pe noi să ne întărească pentru a-i cinsti memoria aşa cum se cuvine!

Biroul de presă al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş

Categorie: