In memoriam. Istoricul Gelu Neamţu (1939 - 2017)

În cadrul prestigiosului Institut de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, de o jumătate de veac, respectiv din 1963, şi-a desfăşurat activitatea de cercetător ştiinţific Dr. GELU NEAMŢU, urcând, în toţi aceşti ani, treaptă cu treaptă, în cariera profesională, de la cercetător ştiinţific principal, cercetător ştiinţific II, la cercetător ştiinţific I, şi de la funcţia de şef de sector, între anii 1998-2007, la cea de şef de colectiv, din anul 2007.
Istoria Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca înregistrează şi numeroasele realizări pe tărâmul istoriei româneşti ale cercetătorului GELU NEAMŢU, iar Enciclopedia istoriografiei româneşti, dicţionarele consacrate personalităţilor clujene şi Bibliografia istorică a României menţionează volumele publicate şi coordonate de Dr. GELU NEAMŢU, precum şi studiile şi articolele care i-au apărut în publicaţii străine şi naţionale. Preocupările academice şi de cercetare ştiinţifică ale Dr. GELU NEAMŢU din domeniul istoriei moderne a României s-au materializat, astfel, în numeroase comunicări ştiinţifice prezentate la simpozioane naţionale şi internaţionale, în sute de studii şi articole şi în peste 40 de volume (autor sau coautor). O recunoaştere a activităţii sale ştiinţifice o reprezintă nu numai avansarea sa pe treptele cele mai înalte ale cercetării ştiinţifice, ci şi primirea Premiului Naţional „Nicolae Iorga” al Academiei Române, în anul 1978.
Când a împlinit frumoasa vârstă de 75 de ani, colegii de la Institutul la care a lucrat au publicat un volum de studii, coordonat de cercet. şt. I Ela Cosma, intitulat Biografii paşoptiste (4), Omagiu dedicat istoricului Gelu Neamţu, la împlinirea vârstei de 75 de ani. Cu aceeaşi ocazie, Editura „Eurocarpatica” a Centrului European de Studii Covasna-Harghita din Sfântu-Gheorghe, a publicat, în colecţia „Profesioniştii noştri” (11), volumul omagial Istoricul Gelu Neamţu la 75 de ani. Lucrarea a constituit un bun prilej de a face un bilanţ al rodnicei sale activităţi, desfăşurate peste o jumătate de veac, pe tărâmul cercetării ştiinţifice româneşti, al vieţii culturale şi civice din arealul transilvan şi nu numai. În acest context, am încercat să surprindem câteva dimensiuni specifice ale acestei îndelungate şi prolifice activităţi, respectiv să reliefăm acele trăsături care individualizează portretul cercetătorului, istoricului, omului de cultură, publicistului şi patriotului de aleasă trăire românească GELU NEAMŢU.
În primul rând, am pus în evidenţă şansa, dar şi marea responsabilitate a cercetătorului GELU NEAMŢU de a se fi nǎscut în familia unui distins intelectual clujean, profesorul Gheorghe Neamţu, personalitate reprezentativă a elitei clujene.
Volumul omagial relevă şi privilegiul elevului şi, mai târziu, al studentului GELU NEAMŢU, de a se forma ca intelectual şi distinct istoric, în climatul elevat al Clujului, capitala culturală a Transilvaniei, şi la renumita universitate clujeană, având ca dascăli nume ilustre ale istoriografiei româneşti.
O trăsătură definitorie a cercetătorului GELU NEAMŢU a constituit-o statornicia: timp de peste o jumătate de veac a activat numai în Institutul de Istorie „George Bariţiu” Cluj-Napoca al Academiei Române, având ca teme ştiinţifice de plan Revoluţia de la 1848-1849 în Ţările Române. C. Transilvania şi Biografii paşoptiste. Modernist recunoscut, Dr. GELU NEAMŢU este autor şi coautor al unor lucrări de referinţă privind Revoluţia Română de la 1848-1849. Dincolo de reconstituirea evenimentelor şi a programelor politice elaborate în timpul Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, a activităţii personalităţilor care au marcat acei ani, în lucrările sale, istoricul GELU NEAMŢU a abordat probleme de imaginar politic, comportament revoluţionar, imagologie, mituri politice, simboluri naţionale, comportamente demografice etc..
În redactarea lucrărilor sale, istoricul GELU NEAMŢU a acordat o atenţie deosebită studierii surselor primare de informaţii şi valorificării ştiinţifice a documentelor arhivistice din arhivele româneşti şi străine (americane, cehoslovace, maghiare) şi publicarea unor corpusuri de izvoare istorice, documente fundamentale pentru cunoaşterea adecvată a anului revoluţionar 1848 în Transilvania.
O caractristică a lucrărilor şi studiilor sale o reprezintă folosirea unui discurs istoric elevat, caracterizat prin rigoare, conciziune, claritate, bazat pe o documentare laborioasă şi pe formularea unor concluzii temeinic argumentante şi tranşante.
De asemenea, se remarcă abordarea frontală, curajoasă a unor teme sensibile. Aşa au apărut cărţi precum: Faţa necunoscută a revoluţiei române de la 1848-1849 din Transilvania sau Procese politice de presă antiromâneşti din epoca dualismului austro-ungar. 1868-1890 ş.a., acestea constituind tot atâtea răspunsuri argumentate, din perspectiva istoriografiei româneşti, la unele probleme controversate.
Răspunzând unor provocări contemporane, în mod deosebit adepţilor „demitizării” istoriei naţionale, istoricul GELU NEAMŢU a redactat volumul „Avram Iancu - mit, realitate, simbol”, volum în care şi-a propus „să elucideze unele momente puţin sau deloc cunoscute din viaţa reală a eroului şi martirului Avram Iancu (…) şi totodată să îmbogăţească istoriografia problemei cu cele mai noi şi mai corecte informaţii de până azi”.
Ca nepot al unui român ardelean care a traversat Atlanticul, lucrând ca oţelar la Cleveland, Ohio, GELU NEAMŢU, documentându-se în arhive şi biblioteci din SUA, a scris volumul „Ciobani români în Montana, Statele Unite ale Americii. 1907-1913”, în care sunt abordate probleme referitoare la mentalităţile emigranţilor români, aspecte de imagologie, aspecte ale vieţii cotidiene oglindite în folclor etc..
Ca fost refugiat în urma Dictatului de la Viena, dându-şi seama că odată cu plecarea treptată în veşnicie a participanţilor, lumea uită ce au îndurat românii în perioada 1940 -1944, a început „să răscolească prin arhive şi prin amintirile familiei” sale, dar prin Arhivele Clujene, şi să publice mai multe articole în „Pro Memoria 1940-1945”, revista Românilor Persecutaţi, Refugiaţi, Expulzaţi sau Deportaţi din Motive Etnice.
În calitate de conducător ştiinţific al lucrărilor de doctorat, începând din anul 2003, Dr. GELU NEAMŢU a contribuit la formarea a zeci de specialişti în domeniul istoriei şi la introducerea în circuitul ştiinţific a unor lucrări valoroase, în principal referitoare la revoluţia de la 1848/1849 în Transilvania.
În buna tradiţie a cărturarilor patrioţi români, Dr. GELU NEAMŢU nu a rămas indiferent faţă de unele evoluţii contrare interesului naţional, prezente în societatea românească postdecembristă, exprimându-şi răspicat dezacordul şi avertizând clasa politică şi opinia publică românească asupra gravelor consecinţe ale unor demersuri antiromâneşti, în articole precum: Încercări de resuscitare a „transilvanismului” pentru destructurarea României, Distrugerea documentelor românilor ardeleni pentru a-i elimina din istorie ş.a..
Alături de alţi distinşi istorici şi oameni de cultură clujeni şi din principalele centre culturale ale ţării, şi-a exprimat cu fermitate poziţia în probleme de stringentă actualitate, care vizau adevărul istoric, dreptatea şi demnitatea românească, fie privind unele monumente istorice (militând, de exemplu, pentru repunerea plăcii cu textul lui Nicolae Iorga pe statuia lui Matei Corvin), fie împotrivindu-se proiectului de lege privind restituirea arhivelor confesionale, care ar fi dus la o veritabilă distrugere a patrimoniului arhivistic naţional. S-a numărat printre semnatarii propunerii asociaţiilor „Andrei Şaguna” din Sfântu-Gheorghe şi Constanţa de sanctificare a marelui mitropolit ortodox Andrei Şaguna, cunoscându-i şi apreciindu-i rolul pozitiv important jucat în Revoluţia Română de la 1848-1849 şi întreaga activitate a marelui ierarh pentru propăşirea Naţiunii Române.
Distinsul cercetător clujean Dr. GELU NEAMŢU a fost sensibil şi la situaţia grea în care se află românii din judeţele Covasna şi Harghita, de aceea a contribuit la cunoaşterea istoriei acestei zone româneşti din sud-estul Transilvaniei, materializată în participarea la sesiunile şi simpozioanele organizate la Miercurea-Ciuc, Sfântu-Gheorghe şi Covasna, publicând valoroase articole şi studii în revistele de specialitate din zonă, precum: Drama preoţimii române din Transilvania în timpul revoluţiei de la 1848-1849. Aspecte inedite; O pagină de luptă şi jertfă a românilor din zona Ciucului 1848-1849; 15 martie 1848 şi românii ardeleni; Simbolurile naţionale româneşti sub stăpânire ungurească; Andrei Şaguna - salvatorul de la moarte a zeci de mii de români, în 1849 ş.a..
În acest context, menţionăm respectul şi preţuirea de care s-a bucurat istoricul GELU NEAMŢU din partea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Ioan Selejan, al Covasnei şi Harghitei, azi Mitropolit al Banatului - care i-a acordat înalta distincţie „Crucea Munţilor”, şi din partea Preasfinţitului Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei. Grupul de cercetare „I.I. Russu” pentru studiul sud-estului Transilvaniei, i-a acordat Premiul „I.I. Russu” în cadrul Colocviului Naţional, ediţia a IV-a, Sfântu-Gheorghe, 2012.
Prin întreaga sa operă ştiinţifică, prin atitudinile luate ca Om al Cetăţii, Dr. GELU NEAMŢU a reprezentat un reper, o voce care s-a pronunţat cu autoritate în mediul academic şi în opinia publică, în probleme de interes maxim pentru trecutul şi devenirea Poporului Român.
Acum, la trecerea sa la cele veşnice, ne exprimăm, din nou, înalta noastră consideraţie, recunoştinţa şi preţuirea pentru tot ceea ce a realizat ca istoric, publicist, patriot şi Om de spirit românesc.
Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan

Categorie: