In memoriam Profesor, metodist și lider civic Maria Ștefan (născută Neamțu) - 1959-2021

A trecut la cele veșnice, răpusă fulgerător de neîndurătoarea pandemie care ne-a afectat profund viața noastră, a tuturor, distinsa profesoară Maria Ștefan de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din municipiul Sfântu-Gheorghe, județul Covasna. Plecarea ei din viața aceasta a îndurerat profund familia, colegii și numeroșii elevi cărora le-a fost dascăl iubit de-a lungul celor aproape 40 de ani de muncă la catedră.
S-a născut la 14 septembrie 1959 în Făgăraș, județul Brașov, din părinții Elena și Alecsandru Neamțu. Copilăria și-a petrecut-o tot la Făgăraș, alături de sora sa Elena-Rodica și de fratele Florin.
Urmează cursurile Școlii Generale Nr. 1 Făgăraș între anii 1966-1974, apoi Liceul Nr. 2 și renumitul Colegiu Național „Radu Negru”, între anii 1974-1978, iar apoi Facultatea de Fizică din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada 1978-1982.
A fost repartizată după absolvire la Școala Generală Nr. 4 din Miercurea-Ciuc, județul Harghita, de unde, la începutul anului școlar 1982-1983, a obținut transferul la Liceul Industrial „Oltul” din Sfântu-Gheorghe, în cadrul căruia a activat până în anul 1990.
Din anul școlar 1991-1992 până în anul 2021, a funcționat ca profesor titular de fizică la Colegiul Național „Mihai Viteazul” (CNMV) Sfântu-Gheorghe. A fost o profesionistă de excepție, exigentă, înțelegătoare, dar și o mare sufletistă. Și-a făcut datoria de dascăl cu o determinare care greu se poate exprima în cuvinte. Și-a iubit elevii ca pe proprii copii și a avut relații oneste și prietenești cu toți colegii din școală.
Preocupându-se permanent de perfecționarea pregătirii sale profesionale, în anul 2009 a absolvit Facultatea de Sociologie - Psihologie, Specialitatea Psihologie, din cadrul Universității „Spiru Haret” București, iar în anul 2010 cursurile postuniversitare de masterat în „Modele matematice și informatice în finanțe, asigurări și burse de valori” - Facultatea de Matematică - Informatică, la aceeași universitate.
A obţinut și calitatea de formator, având competenţe privind: pregătirea formării; realizarea activităților de formare; evaluarea participanților la formare; aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare; marketingul formării; proiectarea programelor de formare; organizarea programelor și a stagiilor de formare; evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare.
În anul 2012, a absolvit cursul de mentor cu competențe în: comunicare interactivă; comunicare mentor-student practicant; menținerea echilibrului în cadrul grupului de lucru; dezvoltarea capacităților de predare a cunoștințelor și de formare a deprinderilor; îndrumarea observării de către studentul practicant a procesului de predare-învățare; îndrumarea studenților în alcătuirea proiectului didactic; evaluarea performanțelor studenților; organizarea activității de practică; planificarea activității de practică a studenților; mentorul de dezvoltare profesională.
În îndelungata și prolifica activitate didactică, prof. Maria Ștefan a participat la proiecte, programe de perfecţionare a pregătirii profesionale, dintre care enumerăm: Curs de formare continuă „PRO MANAGEMENT EDUCAȚIONAL: «Competențe cheie TIC în curriculumul școlar»”, în cadrul proiectului strategic POS DRU ID 4615¸„Împreună pentru calitate în educaţie! Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul preuniversitar prin parteneriat educaţional”; „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”; „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”: programul de formare ACADEMICA III - „Profesionalizarea carierei didactice - Noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație în județele Bacău și Covasna”; Curriculum centrat pe competență, modulele Managementul instruirii și al clasei de elevi şi Formarea competențelor IT.
A avut rezultate profesionale remarcabile și a condus ani buni delegațiile de elevi ale județului Covasna la Olimpiadele Naționale de Fizică și la multe alte concursuri de fizică de la nivel național, fiind foarte mândră și satisfăcută de rezultatele obținute de către elevii pe care i-a pregătit.
Promoții întregi de absolvenți, la a căror pregătire a contribuit și ea, au ajuns, la rândul lor, profesioniști de seamă în diverse domenii ca absolvenți ai universităților din Țară și din străinătate. De-a lungul perioadei de activitate a fost cooptată ca membru în mai multe comisii de evaluare a olimpiadelor și concursurilor de fizică de la nivel național, precum și în comisii de bacalaureat.
A obținut gradul didactic I de către UBB Cluj-Napoca (2000), a fost membru în Consiliul de Administrație al Colegiul Național „Mihai Viteazul” și lider de grupă sindicală al Colegiului. O recunoaștere a competențelor profesionale este pusă în evidență de activitatea în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Covasna în calitate de profesor metodist.
A fost membră a comisiei de revizuire a manualelor școlare, în Comisia de Evaluare si Asigurare a Calității din cadrul CNMV Sfântu-Gheorghe și, din anul 2009, președintă a Asociației Colegiului Național „Mihai Viteazul”.
A urmat numeroase cursuri, programe și proiecte privind: programarea activității de învățare, elaborarea proiectului didactic, organizarea activităților de învățare, practice și experimentale, utilizarea materialelor didactice și a mijloacelor informatice în procesul de transmitere a cunoștințelor, elaborarea instrumentelor de evaluare, implicarea familiei în procesul instructiv-educativ, menținerea unei bune relații de colaborare între familie și unitatea școlară.
Activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale a cuprins şi probleme precum: dezvoltarea profesională, a curriculumului opțional şi al comportamentului social al elevilor, formarea abilităților și deprinderilor elevilor, evaluarea parametrilor psiho-pedagogici, comunicarea cadru didactic-elev, pregătirea și participarea la concursuri și olimpiade școlare, sesiuni de comunicări, proiecte, participarea la activități specifice unității de învățământ: lecții demonstrative, schimburi de experiență, zile metodice la nivel județean și național.
Pe lângă activitatea profesională a mai fost pasionată și de apicultură; a urmat cursuri de apiterapie în cadrul Societății Române de Apiterapie, a cărei membră era încă din anul 2013.
În vara anului 1981, la Bușteni, județul Prahova, într-o tabără studențească, îl va cunoaște pe tânărul absolvent al Politehnicii din București, Mircea Ștefan, cu care va lega o frumoasă prietenie și apoi se va căsători în vara anului 1982.
Nu au avut copii, dar lipsa acestora le-a fost suplinită, începând cu anul 1995 de prezența în familia lor a nepotului din partea sorei sale, Florin-Alexandru Roșca, pe care l-au îngrijit, educat și învățat cu multă pasiune și devotament, dovedindu-se a fi adevărați părinți. Totodată, a pregătit mai mulți nepoți, nepoate și elevi din Sfântu-Gheorghe pentru a le asigura reușita la facultate.
Transmitem sincere condoleanțe soțului, inginerului Mircea Ștefan, personalitate implicată benefic în viața culturală a municipiului Sfântu-Gheorghe și județului Covasna, în calitate de director al Casei de Cultură a Sindicatelor, inițiatorul, împreună cu profesorul Petre Străchinaru, a trupei de teatru în Limba Română, nucleul actualului Teatru „Andrei Mureșanu” și susținătorul activității Universității „Spiru Haret” din București - Filiala Sfântu-Gheorghe.
Bunul Dumnezeu să o odihnească în lumea celor drepți, iar noi, cei care am avut privilegiul să o cunoaștem pe vrednica profesoară Maria Ștefan, să îi cinstim memoria și să o pomenim în rugăciunile noastre.

Categorie: