In memoriam Protoprezbitera Ana Dumbravă (1925-2021)

Împărtășită cu Sfintele Taine, și îngrijită cu dragoste de cele două fiice, Cecilia și Adriana, în data de 19 martie 2021, venerabila protoprezbiteră Ana Dumbravă și-a dat nobilul său suflet în mâinile Creatorului, în al 96-lea an al vieții sale pământești.
Protoprezbitera Ana Dumbravă, născută Vaida, a văzut lumina zilei la 10 septembrie 1925, în comuna Jibert, județul Brașov. Părinții, Elisabeta și Gheorghe Vaida, au fost în tinerețe negustori în Germania și Cehoslovacia. Surorile Elisabeta, Maria și Ana au fost apropiate sufletește și respectuoase toată viața față de părinții lor.
Școala primară a terminat-o în comuna natală, având cea mai mare medie între elevii din comunele Jibert, Dacia, Rupea și Homorod. A fost admisă la Liceul Comercial de Fete din Brașov. În anul 1943, s-a căsătorit cu studentul teolog Pompiliu Dumbravă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu.
După terminarea studiilor teologice, preotul Dumbravă a fost numit în Parohia Dacia, la şase kilometri de Rupea. Bunul Dumnezeu a binecuvântat familia preotului Dumbravă cu trei copii: un băiat, Liviu, și două fete, Adriana şi Cecilia, pe care i-au crescut cu drag, asigurându-le o educație aleasă și condiții pentru terminarea studiilor superioare. Bunicii Pompiliu și Ana Dumbravă s-au bucurat de dragostea și prețuirea a cinci nepoți - Pompiliu, Dan, Călin, Camelia și Ligia și a 5 strănepoți - Ravi, Justin, Claudia, John și Victoria.
Prin modestie, bunătate și devotament, protoprezbitera Ana Dumbravă a slujit alături de soțul ei, protopopul Pompiliu Dumbravă, cauza ortodoxiei românești.
Distinsa preoteasă Ana Dumbravă a fost alături de iubitul său soț, preotul protopop Pompiliu Vasile Dumbravă, în misiunea de păstorire a credincioşilor din Parohia Dacia - Rupea, timp de 10 ani, pe cei din Parohia Comana, județul Braşov, de asemenea 10 ani, și în alţi doi ani, când a condus Protopopiatul Rupea, până la desfiinţarea raionului Rupea, în anul 1968. În toate cele trei parohii, l-a sprijinit pe părintele Dumbravă în realizarea lucrărilor de renovare a bisericilor și de construire a noi case parohiale, familia preotului Dumbravă bucurându-se de respectul şi preţuirea credincioșilor.
Timp de 15 ani, în perioada 1968-1983, a fost cel mai apropiat colaborator al părintelui Dumbravă, în dificila misiune de păstorire a credincioşilor din municipiul Sfântu-Gheorghe, în toţi aceşti ani, părintele Pompiliu Dumbravă fiind şi protopopul judeţului Covasna, iar preoteasa Ana Dumbravă, secretara protopopiatului.
În anul 1968, la reorganizarea administrativ-teritorială, Sfântu-Gheorghe a devenit capitala judeţului Covasna. În noile condiţii, la stăruinţele credincioşilor din municipiu, vrednicul protopop Pompiliu Dumbravă, sprijinit îndeaproape de destoinica preoteasă Ana Dumbravă și părintele Constantin Gane, „însufleţiţi de o dragoste cerească şi un naţionalism deosebit”, a obținut aprobarea conducerii de stat de la Bucureşti și a administraţiei publice a judeţului Covasna pentru reluarea lucrărilor de construcţie la clădirea Catedralei Ortodoxe din Sfântu-Gheorghe, aflată în ruină din anul 1940. Cu nețărmurită credință, consecvenţă şi dăruire, părintele protopop Dumbravă, sprijinit permanent de credincioasa preoteasă Ana, a învins numeroase greutăţi, a rezolvat multiple şi complexe probleme, a găsit soluţii la toate provocările apărute pe parcursul zidirii Catedralei, reuşind să finalizeze acest monument reprezentativ, un adevărat simbol pentru ortodoxia şi românitatea din zonă.
Sfinţirea Catedralei Ortodoxe din Sfântu-Gheorghe a avut loc în data de 15 mai 1983 de către Patriarhul Iustin, IPS Antonie, Mitropolitul Ardealului, PS vicari Roman Ialomiţeanul şi Lucian Făgărăşanul, înconjuraţi de un mare sobor de preoţi şi diaconi şi de o impresionantă mulţime de credincioşi, încununând jertfa de peste 15 ani a părintelui protopop Dumbravă Pompiliu, a preotesei Ana și a tuturor celor care le-au fost alături.
În capitolul „Viaţa şi activitatea familiei protopopului Pompiliu Dumbravă”, din volumul Protopopul Pompiliu Dumbravă, ctitor al Catedralei Ortodoxe din Sfântu-Gheorghe, de Ana Dumbravă, lucrare apărută la Editura „Grai Românesc” din Miercurea-Ciuc, județul Harghita, în anul 2019, cu binecuvântarea PS Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, ediție îngrijită de Liviu Dumbravă, Adriana Dumbravă Nistorescu și Cecilia Dumbravă Teodorescu, cu o postfață de Ioan Lăcătușu, pe lângă documente din arhiva familiei, preoteasa Ana Dumbravă prezintă succint din noianul amintirilor referitoare la reluarea, realizarea și finalizarea lucrărilor de construcție a Catedralei Ortodoxe din Sfântu-Gheorghe cele mai importante momente, insistând asupra eforturilor depuse pentru depășirea numeroaselor încercări, lipsuri, greutăți, piedici, reclamații calomnioase etc..
La rândul lor, distinsele doamne Adriana Dumbravă-Nistorescu și Cecilia Dumbravă-Teodorescu, fiicele familiei Pompiliu și Ana Dumbravă, în capitolul „Completări cu amănunte referitoare la viața și activitatea Protopopului Pompiliu Dumbravă și la construcția Sfintei Catedrale Ortodoxe din Sfântu-Gheorghe, județul Covasna”, din volumul menționat, prezintă pe larg sprijinul acordat de preoteasa Ana Dumbravă vrednicului său soț Pompiliu, pentru realizarea și finalizarea lucrărilor de construcție a Catedrale Ortodoxe din Sfântu-Gheorghe: „Tatăl nostru a avut alături pe preoteasa Ana Dumbravă. A fost un bun prieten, sprijin de nădejde, sfătuitor și ajutor în viață, un exemplu de demnitate, cinste și patriotism. Când a sosit momentul reluării lucrării desăvârșirii Sfintei Catedrale, preoteasa Ana Dumbravă a spus: „A face o catedrală e un lucru măreț, neobișnuit și de importanță religioasă pentru Ortodoxia Română, istorică și națională”, „Cine face un loc de închinare de așa amploare este binecuvântat de o nație”. În finalul lucrărilor, când s-a pus problema să fie menționat pe Pisania scrisă în marmură, deasupra intrării în Sfânta Catedrală, și numele preotesei Ana Dumbravă, lângă Prot. Dumbravă, au fost comentarii „să nu devină tradiție ca toate preotesele să fie menționate în Pisanii”. Părintele consilier Gheorghe Papuc a spus că „dacă toate preotesele vor munci precum a muncit preoteasa Dumbravă, merită toate să fie menționate în pisanie”.
În 23 aprilie 2006, cu ocazia hramului Catedralei, Părintelui Protopop Pompiliu Dumbravă i s-a conferit titlul de Cetăţean de onoare al comunităţii româneşti din municipiul Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna.
În 4 noiembrie 2018, Preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a conferit preotesei Ana Dumbravă Gramata pentru devotamentul de care a dat dovadă la construcția Sfintei Catedrale.
În Sfântu-Gheorghe, Prot. Dumbravă și soția au fost iubiți, respectați și apreciați de credincioşii ortodocși și de oameni de etnie maghiară.
În mesajul de condoleanțe transmis de către IPS Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, se spune: „Prin nobleţea sa sufletească, prin smerenia și dăruirea jertfelnică de sine, protoprezbitera Ana Dumbravă rămâne pentru toţi un model luminos de mamă şi soţie creştină. În aceste momente grele ale despărţirii, suntem alături de întreaga familie îndoliată si Vă împărtăşim tuturor, cu părintească dragoste, adânca noastră compasiune, cuvânt de mângâiere şi de întărire întru Domnul. Însoţim cu pioasă rugăciune trecerea spre cele veşnice a sufletului roabei lui Dumnezeu Ana și avem nădejdea că Domnul o va odihni cu drepţii în împărăţia Sa cea cerească. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel înviat din morţi, să-i răsplătească jertfelnicia şi credincioşia anilor vieţii, iar pe cei rămaşi, familie şi credincioşi, să vă binecuvânteze şi să vă mângâie pe toţi. Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească! Veşnică să-i fie pomenirea, din neam în neam!”.
Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, în numele clerului din Protopopiatele Ortodoxe Sfântu-Gheorghe și Buzăul Transilvan, a preoților parohi de la Catedrala Ortodoxă din Sfântu-Gheorghe - Paraclis Episcopal și a personalului de la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, transmitem familiei îndoliate aceleași pioase sentimente de condoleanțe, împreună cu rugăciunile noastre adresate Tatălui ceresc pentru odihna sufletului ei. Totodată, asigurăm familia părintelui protopop Dumbravă că truda jertfelnică a părintelui Pompiliu și a prezbiterei Ana pentru înălțarea Catedralei Ortodoxe din Sfântu-Gheorghe - monument simbol al Ortodoxiei de pe aceste meleaguri românești - va dăinui de-a pururi în istorie și în inimile generațiilor prezente și viitoare.
Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace în Împărăția Sa cea cerească!

Categorie: