Mesaje din toată Ţara către „Condeiul ardelean”, la ceas aniversar!

Domnule Director,
La împlinirea a 10 ani de la apariţia primului număr al „Condeiului ardelean”, nu întâmplător de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, vă doresc sănătate şi putere, dumneavoastră şi colaboratorilor cu care vă străduiţi să aduceţi în faţa noastră tot ceea ce se petrece în Covasna şi Harghita şi în judeţele din împrejurimi.
Am descoperit, cu bucurie, apropierea ziarului de Poporul Român, de prezentarea nedreptăţilor ce i întâmplă, de oamenii simpli cărora le permiteţi să-şi spună părerea faţă de situaţiile cu care se confruntă.
Apoi, partea ştiinţifică, culturală şi religioasă, găzduirea scrierilor personalităţilor de seamă ale noastre, face din acest periodic un ziar accesibil şi căutat de cetăţeni din toate categoriile sociale şi profesionale; un ziar de înaltă ţinută.
„La Mulţi Ani!” „Condeiului ardelean!” şi tuturor celor care contribuie la apariţia sa!
Victoriţa Rizea (Sfântu-Gheorghe)
Cu ocazia împlinirii a 10 ani de rodnică activitate a publicaţiei „Condeiul ardelean” pe tărâmul publicisticii româneşti progresiste, Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) transmite sincere felicitări redactorilor şi colaboratorilor pentru tot ceea ce au realizat în primul deceniu de activitate, mulţumiri pentru tot ceea ce au făcut pentru dăinuirea românească în sud-estul Transilvaniei, împreună cu urări de succes, în următorii 10 ani şi mai departe.
Într-o vreme când, în ultimii ani, presa scrisă din România, în general, şi cea care promovează istoria, valorile şi identitatea românească, în special, a cunoscut un regres drastic, iată că publicaţia „Condeiul ardelean” a rezistat tuturor provocărilor şi, mai mult, s-a impus pe piaţa mass-media locală, regională şi, de ce nu, naţională, devenind un „condei” aşteptat şi apreciat de către cititori.
Meritul redacţiei „Condeiul ardelean” este cu atât mai mare cu cât colectivul redacţional este foarte restrâns, greul ducându-l directorul fondator Doru Decebal Feldiorean, familia sa şi principalii colaboratori, resursele financiare fiind întotdeauna modeste şi asigurate prin eforturi cu totul deosebite, de aceeaşi destoinică echipă.
Nenumărate sunt celelalte merite ale redacţiei publicaţiei omagiate, din rândul cărora menţionăm: statornicie şi continuitate în promovarea unei politici editoriale naţionale, abordarea frontală, cu deosebit curaj, a celor mai mari probleme cu care se confruntă societatea românească actuală, apărarea intereselor şi aspiraţiilor românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, cunoaşterea şi mediatizarea istoriei, culturii şi spiritualităţii româneşti din Arcul Intracarpatic, susţinerea mediatică a demersurilor societăţii civile româneşti din cadrul Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş pentru combaterea discriminării românilor din cele trei judeţe şi a proiectelor separatiste, de obţinere a autonomiei pe criterii etnice ş.a..
În toţi aceşti 10 ani, „Condeiul ardelean” a apărat şi promovat Biserica Ortodoxă, şcoala în Limba Română, instituţiile de cultură românească şi cele de ordine publică şi, aspect foarte important, a luat apărarea oamenilor de rând - români şi maghiari deopotrivă -, victime ale abuzurilor, nedreptăţilor şi discriminărilor unor „baroni” locali, care încalcă legile sub „protecţia” apartenenţei la partidele etnice maghiare.
La ceas aniversar, se cuvine să apreciem în mod deosebit capacitatea redacţiei de a dispune de un grup de colaboratori format din intelectuali de marcă, cunoscuţi pentru profesionalismul lor, dar şi pentru tăria şi consecvenţa cu care promovează interesul naţional, patrimoniul material şi spiritual românesc, supus presiunii celor care promovează secularizarea şi globalizarea. Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş îi asigură că le va fi mereu alături, că pot conta în continuare pe sprijin şi colaborare.
La împlinirea unui deceniu de activitate, urăm ziarului pe al cărui frontispiciu stă scris „Părinţii şi Ţara nu se vorbesc de rău!” izbândă în activitatea viitoare, cât mai mulţi ani!
Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş

Împlinirea unui deceniu de la apariţia primului număr al ziarului „Condeiul ardelean” este indiscutabil un eveniment marcant pentru mass-media regională, pe de o parte, şi pentru cetăţeanul dornic de informare, pe de altă parte.
Aniversarea coincide cu Ziua Naţională a României, fapt ce onorează această publicaţie ce a demonstrat pe tot parcursul apariţiei sale ataşament faţă de idealurile Poporul Român, ilustrând fapte, evenimente şi luând atitudine la problemele cu care se confruntă comunitatea în slujba căruia s-a pus, nedezminţind nicio clipă motto-ul său: „Părinţii şi Ţara nu se vorbesc de rău!”.
La ceas aniversar, doresc să urez mulţi ani rodnici publicaţiei, directorului său fondator, tuturor colaboratorilor şi cititorilor ei.
prof. Doru Dobreanu (Miercurea-Ciuc)

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!
A trecut un deceniu?! Parcă nu-mi vine să cred! Şi totuşi, aşa este: zece ani de la apariţia „Condeiului ardelean”! Este, fără nicio exagerare, publicaţia pe care o aştept întotdeauna cu nerăbdare. Iar dacă întârzie o zi, încep să mă interesez ce s-a întâmplat. Şi, de fiecare dată, mă bucur că nu s-a întâmplat nimic, că totul e în ordine, că gazeta merge înainte, cu toate poticnelile, necazurile şi încercările prin care a trecut şi continuă să treacă.
Sunt convins că sunt mulţi cei care i-ar cânta prohodul în orice moment. Dar vorba ceea: nu mor caii când vor câinii! Fiindcă publicaţia aceasta, care s-a născut atât de greu şi cu atâtea opinteli, şi-a înfipt rădăcinile bine în pământul acesta din care şi-a tras seva şi puterea. E pământul nostru românesc! Şi, după cum bine se ştie - iar, de nu se ştie, să se audă -, că tot ce-i românesc nu piere!
Însă ca să-şi înfigă rădăcinile în acest pământ românesc, cineva trebuia să se facă mucenicul „Condeiului ardelean”, să-şi sacrifice pe altarul lui timpul şi puterea, să se zbată, să aibă nopţi nedormite şi zile încărcate cu semne de întrebare. Iar acesta este, fără îndoială, cel care i-a dat viaţă: Dorul Feldiorean. Îl felicit din toată inima, dar şi pe cei care îi stau alături! Putere de muncă, sănătate şi trudă pentru că publicaţia aceasta va trebui să-şi aniverseze nu un deceniu de la apariţie, ci multe decenii de acum înainte!
prof. Ilie Şandru (Topliţa Română)

Surprinzător?
„Condeiul ardelean” - publicaţie românească dintr-un judeţ românesc - mai trăieşte şi după zece ani de la apariţia primului număr. La o privire repede, faptul pare surprinzător. În judeţul Covasna, unde se duce o violentă acţiune antiromânească, de maghiarizare a tot şi a toate, cu indiferenţa condamnabilă a autorităţilor de la Bucureşti, care îngăduie să se perpetuieze o asemenea situaţie, „Condeiul ardelean” a putut să reziste. O privire atentă asupra fenomenului, aparent surprinzător, ne dă şi explicaţia: mai întâi, rezistenţa a fost posibilă datorită tenacităţii redactorilor, cei care s-au dovedit a fi români adevăraţi, pricepuţi şi netemători. Apoi, datorită faptului că o asemenea publicaţie este necesară, ea avându-şi un loc important în menţinerea românismului în această parte de Ţară. Păstrându-se aceste două lucruri, nu vom fi surprinşi să vedem „Condeiul ardelean” apărând şi peste alţi zece ani. Spre binele acelora în slujba cărora stă: românii din centrul Ţării şi românii de pretutindeni. Urez Condeiul-ui ardelean să existe până când adversarii săi vor renunţa la antiromânisml lor!
prof. univ. dr. Petre Ţurlea (Ploieşti)

Am iubit „Condeiul ardelean” dintru început.
Am găsit această publicaţie bilunară, autodefinită drept „bilunar de atitudine şi cultură”, drept una dintre cele mai serioase, pertinente şi verticale tribune de expresie a multitudinii de probleme care-i apasă pe Românii trăitori în judeţele Covasna şi Harghita (parţial şi în Mureş), acolo unde guvernele trecătoare şi guvernanţii efemeri le-au înşelat permanent aşteptările, trădându-i, mereu şi mereu, începând cu fatidicul an 1990 şi până în prezent. M-am ataşat imediat de ideile şi dezbaterile, informaţiile şi temele de stringentă actualitate, lansate în paginile „Condeiului ardelean”. Am apreciat mereu ţinuta morală ireproşabilă şi profesionalismul jurnalistic, pe care le-am urmărit, etalate şi demonstrate, număr după număr, ediţie după ediţie, an după an, într-un răstimp în care publicaţia „a crescut”, „s-a maturizat” şi a câştigat în calitate, în parte şi prin contribuţiile notabile ale unor colaboratori de înalt profesionalism (profesori universitari, doctori în ştiinţe socio-umane, profesori, preoţi şi intelectuali) din toată Ţara.
Începând cu anul 2012 şi până în prezent m-am alăturat şi eu, cu bucurie, acestei echipe valoroase, propunându-mi să aduc în atenţia cititorilor teme şi abordări diverse: detalii şi aspecte ale culturii tradiţionale româneşti din zona curburii interioare a Carpaţilor şi din estul Transilvaniei (folclor, obiceiuri, păstorit, festivaluri, nedei); evidenţierea spiritualităţii româneşti (ctitorii, biserici, mănăstiri, viaţă duhovnicească), context în care am realizat două interviuri ample cu Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei; istorie şi viaţă socială, sărbători oficiale, naţionale şi de stat; istoria, devenirea, cultura tradiţională, spiritualitatea şi situaţia actuală a românilor din Serbia de răsărit etc.. Îmi amintesc cu plăcere prima colaborare cu publicaţia „Condeiul ardelean”, în luna mai 2012, atunci când am fost solicitat pentru redactarea unui studiu comparativ amplu (cu valenţe istorice, sociale şi culturale) privind asemănările şi (mai ales!) deosebirile dintre două regiuni europene distincte: Regiunea autonomă Trentino - Alto Adige (cunoscută şi sub denumirea de Tirolul de Sud, situată la graniţa italiano-austriacă) şi aşa-numitul „ţinut secuiesc”, aflat în inima României. În acea perioadă, efectuam un stagiu de cercetare şi documentare în acea zonă şi am găsit potrivit să evidenţiez ceea ce uneşte, dar şi ce desparte, din perspectivă istorică, cele două regiuni, în contextul în care „modelul sudtirolez” era considerat atunci (şi încă mai este considerat şi în prezent) drept un punct de referinţă pentru o aşa-zisă autonomie extinsă, bazată în special pe criterii strict etnice, aşa cum şi-o imaginează şi o clamează permanent unii lideri ai UDMR, încercând să determine, prin orice mijloace, anularea Art. 1 din Constituţia României, ca o primă etapă spre federalizarea şi dezmembrarea ulterioară a Ţării.
Astăzi, la ceas aniversar, doresc „Condeiul ardelean”, coordonat cu pricepere de bunul meu prieten Doru Decebal Feldiorean, director fondator al publicaţiei, să-şi găsească resorturile interne şi determinările pentru a trece peste obstacolele financiare inerente oricărei iniţiative particulare care nu este înrolată politic şi nu aparţine zonelor de interes economic, să-şi păstreze atitudinea de înaltă calitate profesională şi deontologică şi să-şi continue menirea de a fi un real reper pentru cultura românească.
La mulţi şi rodnici ani, „Condeiul ardelean”!
dr. Constantin Secară (Bucureşti)

În peisajul publicisticii social-politice şi culturale din zilele noastre, bilunarul de atitudine şi cultură „Condeiul ardelean”, editat de un inimos colectiv redacţional din Sfântu-Gheorghe, avându-l, între iniţiatori şi ca director fondator pe domnul Doru Decebal Feldiorean, deţine un loc aparte. Mai întâi, prin probitatea, caracterul documentat şi seriozitatea articolelor publicate, aparţinând unor colaboratori din întreaga Ţară, dar care au în comun un ideal: promovarea spiritului naţional, a valorilor perene ale românismului şi salvgardarea acestora într-un timp şi într-un spaţiu geografic în care ele se găsesc sub o continuă presiune şi ameninţare în ultimul sfert de veac, datorită politicii duse de cercurile politice ale iredentismului maghiar şi de mass-media care militează pentru federalizarea / dezmembrarea României, copios stipendiate din străinătate, dar - vai! - şi din bani publici ai Statului Român, care este grijuliu cu sprijinirea presei minoritare din aşa-zisul ţinut secuiesc, în timp ce puţinele gazete româneşti sunt lipsite, practic, de resurse financiare. Lista celor care au contribuit în aceşti ultimi zece ani, prin osârdia şi patriotismul lor la fiinţarea sa, este întinsă şi ar fi nedreaptă menţionarea doar a unora dintre aceştia (numele autorilor care sunt constant prezenţi în paginile revistei se regăsesc în caseta redacţională).
În coloanele revistei îşi găsesc loc, număr de număr, consemnări ale acţiunilor social-culturale ale românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, actualitate socială şi spirituală cel mai adesea ignorată, din neştiinţă, dezinteres sau rea-credinţă, de presa centrală. Evenimentele culturale majore, dar şi iniţiativele locale ale unor oameni pătrunşi de dragostea pentru pământul strămoşesc, îşi află spaţiu publicistic tot aici. Menţinând o reală echidistanţă politică, paginile revistei sunt deschise, prin interviuri şi dezbateri, unor personalităţi din sferele politicului, administraţiei, învăţământului, sănătăţii etc.. În această revistă pot fi regăsite puncte de vedere pertinente şi luări de poziţie cumpănite, dar ferme, ale Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş. Deoarece historia magistra vitae est (istoria este îndrumatoarea vieţii), se acordă mereu cuvântul studiilor care, direct sau tangenţial, au în vedere trecutul acestor meleaguri. Traducerile din presa de limbă maghiară încearcă deschiderea unui dialog cu intelectualitatea maghiară din zonă, iar paginile de spiritualitate ortodoxă întregesc paleta de interes şi de preocupări ale revistei.
„Condeiul ardelean” se constituie, aşadar, într-o publicaţie complexă şi completă, rostul şi rostirea acesteia fiind întru menţinerea fiinţei naţionale româneşti în zona sud-estică a Arcului Carpatic, misiune de care se achită într-un mod pilduitor.
LA MULŢI ANI!
prof. Alexandru Ciubîcă (Târgu-Mureş)

Cu 10 ani în urmă presa românească din judeţul Covasna s-a îmbogăţit prin apariţia săptămânalului „Condeiul ardelean” (primele numere având titulatura, la fel de potrivită, „Adevărul Covasnei”). Publicaţia a devenit în timp, datorită liniei redacţionale, un săptămânal regional, cu apariţii, puncte de vânzare, abonamente şi în județele Harghita, Braşov, Mureş, Alba… Scopul, obiectivele propuse la data apariţiei au fost urmărite cu sfinţenie şi dezvoltate corespunzător, odată cu trecerea timpului. Apreciez acurateţea informaţiilor prezentate, calitatea dezbaterilor, modul de încurajare a cititorilor de a contribui la comunicarea către semenii noştri de idei, fapte petrecute, în arealul în care aceştia trăiesc. Dar dincolo de orice, „Condeiul ardelean” este tribuna de luptă, fără exagerare, a românilor din Arcul Intracarpatic pentru păstrarea identităţii naţionale, a graiului românesc, a tradiţiilor sale. Prezentarea adevărului istoric, ştiinţific, documentat, contribuie la trezirea şi păstrarea conştiinţei naţionale, de care avem atâta nevoie într-o societate în care instituţiile administrative sunt dominate de UDMR, iar propaganda de „întărire” a aşa-zisului ţinut secuiesc este neobosită şi, din păcate pentru România, sprijinită de statul maghiar şi nesancţionată de instituţiile Statului Român.
Este nevoie, mai mult ca oricând, de a fi solidari, de a trezi toate conştiințele româneşti pentru sprijinirea statului de drept şi a păstra integritatea Statului Român. Aceste deziderate au stat, în mod constant, şi curajos în faţa echipei redacţionale şi a directorului său, timp de 10 ani. Adresez urarea „LA MULŢI ANI!” periodicului, echipei sale, tuturor celor care contribuie la formarea, publicarea şi distribuirea sa.
prof. ing. Maria Peligrad, preşedinte Fundaţia „Mihai Viteazul”, Sfântu-Gheorghe

Stimate Domnule Director,
Cu ocazia aniversării a 10 ani de apariţie a bilunarului de atitudine şi cultură „Condeiul ardelean” sunt onorat să vă transmit sincere felicitări, urări de bine şi împliniri pe toate planurile, dumneavoastră şi colaboratorilor publicaţiei pe care o conduceţi.
Constat cu satisfacţie că din cei 10 ani, 4 ani (2013, 2014, 2015 şi 2016) sunt aceia în care a funcţionat o excepţională colaborare între publicaţia „Condeiul ardelean” (Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna) şi revista „Claviaturi” - serie nouă (Braşov), revistă trimestrială de poezie, eseuri şi recenzii în legătură cu poezia.
Această colaborare a fost posibilă prin implicarea şi bunăvoinţa dumneavoastră, precum şi a distinsului domn profesor Vasile Stancu, istoric şi publicist, personalitate complexă, plurivalentă a vieţii sociale şi culturale a zonei sud-estului Transilvaniei şi nu numai.
În toţi aceşti ani a fost o bucurie şi un beneficiu nepreţuit participarea împreună la activităţi culturale organizate de diferite instituţii social-culturale, de o mare utilitate fiind publicarea în „Condeiul ardelean”, precum şi în revista „Claviaturi”, de articole pe teme de interes social-cultural, printre altele şi despre lansările - prezentările revistei, venind astfel în întâmpinarea nevoii de informare şi formare a simţului civic şi cultural-etic şi estetic al cititorilor.
La această aniversare reiterez unele afirmaţii făcute de mine în alte articole, în sensul că eu consider publicaţia „Condeiul ardelean” nu numai interesantă, dar că este absolut necesară şi utilă pentru menţinerea şi afirmarea ideilor şi sentimentelor de identitate spirituală a românilor din Arcul Intracarpatic şi nu numai.
Exprimându-mi speranţa continuării colaborării celor două publicaţii spre folosul publicului larg cititor, vă asigur de înalta mea consideraţie. Felicitări şi urări de bine şi cu prilejul Sărbătorii Zilei Naţionale a României! La mulţi ani!

Braşov, la 28 noiembrie 2016
Cu stimă şi respect,
avocat George Echim, redactor şef al revistei „Claviaturi”

10 ani de la apariţia primului număr al „Condeiului ardelean”, care cu o regularitate de ceasornic şi, de multe ori, cu destule greutăţi, se încăpăţânează să iasă de sub teascurile tipografiei de câte două ori pe lună.
10 ani. E mult? E puţin? Cred că la această aniversare mai mult contează ce a însemnat şi ce rol a avut bilunarul de atitudine şi cultură, decât timpul. Adresată în special românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, dar solicitată şi citită în aproape întreaga Ţară, publicaţia regională s-a impus şi se impune prin profesionalism în prezentarea şi comentarea unor evenimente, sărbători religioase, aspecte sociale, politice, culturale din zonă, precum şi participări şi legături ale specialiştilor de aici la manifestări din alte judeţe, de la Arad la Bacău şi din Maramureş în Dobrogea. Şi şi-a făcut cu demnitate datoria!
De-a lungul acestui deceniu, noi, participanţii din alte părţi de Ţară şi chiar din afara graniţelor, la diferite manifestări ştiinţifice organizate de instituţiile de profil din Sud-Estul Transilvaniei, am remarcat implicarea „Condeiului ardelean” în tot ceea ce înseamnă viaţa românilor de aici, opiniile pertinente, luările de poziţii în chestiunile „sensibile”. Noi am fost, de asemenea, întotdeauna, întâmpinaţi cu respect şi prietenie de reprezentanţii publicaţiei, dintre care vom nominaliza numai pe Doru Decebal Feldiorean şi pe prietenul prof. Vasile Stancu.
La ceas aniversar, dorim „Condeiului ardelean” şi oamenilor care fac posibilă apariţia acestuia viaţă cât mai lungă, articole, reportaje, materiale incisive şi de calitate, să ţină sus stindardul românismului. LA MULŢI ANI, prieteni de peste munţi!
prof. Vilică Munteanu (Bacău)

În numele Asociaţiei „Ţara Iancului - Iubirea Mea” şi a Clubului său de elevi-voluntari „Crăişorii”, din municipiul reşedinţă Deva, judeţul Hunedoara, transmitem călduroase şi sincere urări de viaţă lungă şi succese celor care au fondat şi susţinut, în Ţinutul Românesc cu o mie de secui, publicaţia cultural-patriotică „Condeiul ardelean” în frunte cu domnul director fondator Doru Decebal Feldiorean şi apropiatul său prieten şi colaborator prof. Vasile Stancu.
De câţiva ani, între colectivul Asociaţiei noastre şi cel al „Condeiului ardelean” s-a închegat o colaborare frăţească, echipa publicaţiei participând alături de membrii, colaboratorii şi simpatizanţii Asociaţiei şi Clubului nostru la o serie de evenimente cultural-patriotice pe care le-am desfăşurat la Ţebea, Albac, Roşia-Montană, Sarmizegetusa, Blaj, Crişcior, Gurahonţ, Zlatna ş.a., iar pe de altă parte, în paginile „Condeiului” regăsindu-se articole şi note scrise de membrii şi colaboratorii noştri, toate în ideea transpunerii în aplicare a gândului testamentar al marelui Erou Naţional Avram Iancu: „Să-mi văd naţiunea mea fericită”.
Aflând de împlinirea, la 1 Decembrie 2016, a zece ani de activitate a „Condeiului ardelean”, mulţi dintre membrii şi colaboratorii noştri: din Bucureşti (prof. Steluţa Zaharcu şi prof. Constanţa Nica,) din judeţul Arad (prof. Corina Tulea, prof. Nicolae Cristea şi prof. Cosmina Sirban), din judeţul Alba (prof. Ana Maria Mariş - „avem mare nevoie de astfel de publicaţii” şi ing. Aurel Sîntimbrean), din judeţul Cluj (ing. Gheorghe Lascu), ne-au rugat, în mod special, să adresăm succese, împliniri şi ani mulţi, buni şi fericiţi publicaţiei cultural-patriotice „Condeiul ardelean”, fondatorilor, colaboratorilor şi cititorilor săi.
ing. Ioan Paul Mărginean,
Preşedinte fondator al Asociaţiei „Ţara Iancului - Iubirea Mea”, Deva

Condeiul ardelean
Motto: „Am pus mâna pe condei ca pe o puşcă” (Nichita Stănescu)
„Condeiul este limba sufletului; după cum au fost conceptele cu care a fost hrănit, aşa vor fi şi scrierile”
(Miguel De Cervantes)

Condeiul meu, când îmi e puşcă,
Onoare-mi face să-l armez
Nimicind Răul care muşcă
Din al iubirii mele Crez.
Elan am tot mereu în luptă,
Inima-mi bate-n ritm sonor:
Un viguros dor se avântă,
Luminii să-i dea nou izvor…
Adevărul… să-l scriu bine,
Ridicând văl de pe minciuni
Dăruind zilei de mâine
Esenţa noilor minuni.
Liber sufletul meu se-nalţă,
Evadând lin în poezie,
Aducând noi fiori de viaţă
Neamului meu, să-l tot re-nvie!
Nemuritori trecem prin vremuri
Atingând zorii noii lumi,
Etern duşmanule să tremuri
Lovit de spaimă de cei buni…
Esenţa dragostei de Ţară
Dă inimilor noastre puls;
Răul, cu chipul său de fiară,
Astăzi va fi din nou răpus!
Lumina binelui ne cheamă!
Urmaşi suntem din vechii daci.
Inima noastră n-are teamă,
Etern duşman, n-ai ce să faci!
Dincolo de-a vremii vamă,
Noi, tot ne ridicăm, înalţi…
Onoarei dându-i scut şi armă:
Condeiul dacic, din Carpaţi!
Cornel Vlad
(Braşov, 27 noiembrie 2016)

Categorie: