Municipiul Sfântu-Gheorghe - victima caninelor „de lux”


Odată cu sosirea primăverii, oraşul covăsnean Sfântu-Gheorghe demonstrează că se încăpăţânează a concura, cu mari şanse de reuşită, pentru obţinerea premiului acordat ,,CELUI MAI PLIN DE EXCREMENTE CANINE ORAŞ DIN EUROPA”. Spaţiile verzi, locurile de joacă pentru copii din cartiere, expun dizgraţiosul tablou al „urmelor” lăsate de caninele „de apartament” scoase zilnic la plimbare de către iubitorii lor stăpâni. Sunt pline de urină şi de vomă canină chiar şi scările sau ascensoarele din blocurile de locuinţe. Oraşul pare un imens şi la vedere WC canin, spre necinstea edililor săi şi a celor care ar trebui să manifeste mai multă responsabilitate faţă de sănătatea comunităţii.
Este cunoscut faptul că prin fecalele caninelor (care sunt purtătoare ale unor periculoşi agenţi patogeni şi care, fatalmente, sunt aduşi în casele noastre pe tălpile încălţămintei sau sub formă de praf micronic purtat de vânt) se pot produce grave infecţii cu diverse bacterii, viruşi, ciuperci ş.a. Un singur exemplu: infectarea cu Campylobacteri jejuni constituie principala cauză a gastroenteritei bacteriene, maladie contagioasă în rândul membrilor aceleiaşi familii sau în cel al colectivităţilor de copii din creşe şi grădiniţe etc.. În aceeaşi ordine de idei, îmbolnăvirea de toxocarioză oculară (încasată tot de la canine) poate conduce la pierderea defi nitivă a vederii.
În consecinţă, pe calea acestei sesizări, solicităm organelor locale care sunt responsabile de sănătatea oamenilor urbei ca, în virtutea prerogativelor cu care au fost învestite de lege, să ia, neîntârziat, măsuri operative energice vizând eradicarea sus-amintitei surse de poluare a oraşului nostru, preîntâmpinându-se astfel apariţia unor eventuale maladii cu urmări imprevizibile.

Arkosy Bela (Sfântu-Gheorghe)