Nu vindeţi interesele naţiunii române!


SUA - România / Romanian Global News, vineri, 21 mai 2010

Într-o scrisoare deschisă adresată senatorilor români şi Preşedintelui României, mai multe organizaţii civice româneşti din ţară şi străinătate, cer ca Legea Educaţiei, în varianta obţinută prin şantaj de către UDMR şi votată de către Camera Deputaţilor, să nu fi e adoptată de Senat sau promulgată de către Traian Băsescu, transmite Romanian Global News.
Romanian Global News prezintă - şi în săptămânalul regional de atitudine şi cultură „Condeiul ardelean” - varianta integrală a scrisorii:
Domnule Preşedinte,
Domnilor Senatori,
Am afl at consternaţi de mârşavul târg anti- naţional pe care l-au făcut parlamentarii coaliţiei puterii prin care, pentru avantajele unei susţineri politice de moment, au vândut interesele naţiunii române.
În ziua de 19 mai 2010, prin acceptarea ultimatumului maghiar care cerea mutilarea numelor româneşti din cărţile de Istorie şi Geografi e ale României prin traducerea lor în limba maghiară, parlamentarii români dau un nou imbold enclavizării şi segregării etnice în judeţele cu majoritate maghiară. Sunt aceiaşi parlamentari care au stat la baza legiferării „tacite” a regionalizării României pe baze etnice. Această politică a compromisului politic pentru avantaje de moment, a devenit, din nenorocire, o caracteristică a politicii româneşti inclusiv pe plan extern. În timp ce ţările Vecine îşi defi nesc deschis sferele de infl uenţă pe care le doresc implementate şi-şi exprimă tăios aceste pretenţii, aşa cum fac Rusia, Ucraina, Ungaria, noi ne complăcem într-o diplomaţie defensivă, eventual de reacţie timidă la acţiunile agresive ale altora. Mai mult, această atitudine slugarnică, lipsită de demnitate naţională se regăseşte şi în politica internă a partidelor politice româneşti, care acceptă orice compromis politic pentru agăţarea de putere. Astfel, pretenţiile minorităţii maghiare de a conduce destinul României, inclusiv prin modifi carea Constituţiei României, atunci când reprezentanţii acestei minorităţi cer răspicat declararea ţării noastre ca stat multinaţional, deci pasibil oricând unei secesiuni în forţă pe criterii etnice, sunt acceptate în pofi da bunului simţ şi, mai ales, al mandatului pe care reprezentanţii poporului român în Parlamentul României l-au primit din partea alegătorilor. De aceea, noi, semnatarii acestui document, cerem senatorilor României, ca reprezentanţi aleşi de poporul român, să dea dovadă de conştiinţă naţională românească şi să respingă prin vot această lege a ruşinii naţionale. În cazul în care prin diverse manevre, se va primi un nou „vot tacit” sau prin acelaşi tip de şantaj, legea va fi votată şi de senatori, cerem Preşedintelui României, ca reprezentant al Statului Român, să nu ratifi ce o asemenea lege contrară spiritului, tradiţiei şi intereselor naţionale româneşti. Apel către membrii Senatului şi Preşedintele României:
Semnează:
- Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA), cu toate despărţămintele sale din ţară şi străinătate
- Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş
- World Romanian Congress
- Consiliul Mondial Român
- Consiliul Româno-American
- Fundaţia Naţională pentru Românii de Pretutindeni
- UNIFERO
La sugestia semnatarilor actuali, lista rămâne deschisă, urmând ca Romanian Global News să publice eventualele noi asociaţii care vor semna documentul.
Acestea pot trimite mesajul lor pe adresa de e-mail redactia@rgnpress.ro.

Categorie: