Omul sfinţeşte locul!

La poalele Munţilor Călimani, în comuna Bilbor:

Nu mai departe de ediţia trecută a foii noastre am folosit acest titlu pentru interviul acordat de primarul comunei Albac (judeţul Alba), Tiberiu Todea. Eram convins şi sunt şi acum, că ilustram corect munca, idealurile şi dragostea edilului localităţii Albac pentru satul natal şi locuitorii lui, pentru realizarea, pe măsura puterilor sale, a năzuinţelor concetăţenilor săi. În anii precedenţi mai întâlnisem astfel de primari mai aproape de casă, la noi în judeţele Covasna şi Braşov, la Sita-Buzăului, Barcani, Valea-Mare, Întorsura-Buzăului sau Vama-Buzăului, conştient fiind că aceştia reprezintă o categorie de funcţionari „rara avis” în zilele noastre. Şi astăzi, după multiplele vizite ocazionate de manifestările ştiinţifice organizate în „satul frumos ca în poveşti”, tot convins sunt că integrarea primarului localităţii Bilbor, Ilie Trif, în categoria celor care sfinţesc locul natal şi de muncă este pe deplin justificată de iubirea faţă de satul naşterii şi al activităţii sale ca primar de peste 22 de ani, aflându-se în timpul exercitării celui de-al şaselea mandat consecutiv. Fiind împreună cu directorul fondator al publicaţiei, Doru Decebal Feldiorean, înaintea plecării noastre de la Bilbor, potrivit obiceiului, am trecut pe la domnul primar pentru a ne lua rămas bun, prilej de a-l „ispiti” şi a afla câte ceva din agenda sa pe anul în curs.

- Domnule primar Ilie Trif, ţin să vă mulţumesc în mod deosebit pentru condiţiile create pe timpul şederii noastre la Bilbor şi vă felicit pentru excelenta organizare a celei de-a XI-a ediţii a Colocviilor Naţionale „Octavian C. Tăslăuanu”!
- Domnule profesor, să ştiţi că personal mă simt obligat moral şi material, dar şi onorat în acelaşi timp, de a mă implica în toate momentele şi fazele desfăşurării acestei manifestări ştiinţifice naţionale la care participă cercetători de marcă ai vieţii şi operei lui Octavian Tăslăuanu, istorici, arhivişti, scriitori, publicişti din întreaga Ţară. Prin această manifestare de nivel naţional, ne-am propus atât să-i cinstim memoria celui mai important fiu al satului cât, mai cu seamă, să o menţinem trează în conştiinţa generaţiei de azi şi a generaţiilor viitoare prin valorificarea comunicărilor ştiinţifice prin intermediul revistei noastre anuale şi revistei ştiinţifice „Sangidava”, prin Radio Târgu-Mureş şi Radio „Ardealul” din Topliţa, prin intermediul presei locale - „Informaţia Harghitei” din Miercurea-Ciuc şi „Cuvântul liber” din Târgu-Mureş, sau a presei regionale, prin excelenta şi apropiata de noi publicaţie „Condeiul ardelean”. Noi, bilborenii, trebuie să fim mândri şi să nu uităm niciodată că în satul nostru s-a născut, în familia preotului Ioan Tăslăuanu, unul dintre bărbaţii de frunte ai Ţării, care, în urmă cu 100 de ani, au înfăptuit cel mai înalt şi mai dorit ideal al poporului nostru - unitatea naţională, prin Marea Unire din 1918. Şi mai permiteţi-mi să vă spun că, la fel ca şi Tăslăuanu, mă simt legat de Bilbor prin întreaga mea fiinţă şi nu voi precupeţi nimic pentru a-l face cunoscut atât în Ţară, cât şi peste hotare, atât pentru frumuseţea sa naturală cât, mai cu seamă, frumuseţea fizică şi morală a urmaşilor de astăzi ai Tăslăuanului. Iată resorturile care mă mobilizează ca aceste manifestări ştiinţifice organizate anual la Bilbor să merite calificativul excelent!
- Domnule primar, anul trecut, cam tot pe această vreme, în interviul acordat mi-aţi vorbit despre preluarea în administraţia proprie a unor drumuri judeţene şi despre necesitatea asfaltării lor. Îmi amintesc, în acest sens, de nişte toponime precum După Bâtcă, Fundoaia, Susai, Răchitaş sau alte proiecte precum amenajarea terenului de sport, modernizarea unor localuri de şcoală, bineînţeles pe lângă preocuparea permanentă pentru menţinerea curăţeniei, ordinei şi liniştii publice. Ce aţi reuşit să faceţi din aceste proiecte?
- Este adevărat. Pe baza unui protocol, încheiat pe o perioadă de 10 ani, am preluat de la Consiliul Judeţean Harghita DJ 174 A şi DJ 174 B. În cursul anului trecut, am reuşit să asfaltăm şi modernizăm 4,5 km, concret, pe DJ 174 A de la km 25+700 la km 27+500 şi pe DJ 174 B de la km 0+000 la km 2+700. Anul acesta vom continua asfaltarea şi modernizarea pe DJ 174 A de la km 24+200 la km 25+700, adică încă 1,5 km. Privind celelalte obiective, am reuşit să finalizăm terenul de sport destinat jocurilor sportive - volei, tenis, baschet şi minifotbal - şi să creăm confortul termic la Şcoala Gimnazială „Octavian C. Tăslăuanu” din Bilbor şi la Şcoala Primară Nr. 2 din Suseni prin introducerea încălzirii centrale.
- Scuzaţi-mă că vă întrerup. De curând am vizitat comuna Albac din Munţii Apuseni. O foarte mare nemulţumire a locuitorilor din zonă o generează limitarea de către Ocoalele Silvice a aprovizionării gospodăriilor cu lemn de foc, la 10 metri steri/gospodărie, fiind de departe insuficienţi în condiţiile în care comuna este declarată „staţiune turistică de interes local” şi are peste 60 de pensiuni clasificate de Ministerul Turismului, cu peste 800 de locuri de cazare pe noapte. Ştiu că localitatea dumneavoastră are un mare potenţial turistic prin existenţa celor mai multe izvoare de ape minerale dintr-o localitate românească, a celui mai ozonat aer din Ţară, a unor rezervaţii botanice, a încântătoarei aşezări naturale şi de ce nu, a creşterii numărului de pensiuni. Există asemenea nemulţumiri ale locuitorilor din Bilbor?
- Dimpotrivă. Aprovizionarea cu lemn de foc, în condiţiile în care iarna la altitudinea de 900-1100 metri la care se află aşezată localitatea este grea, a fost foarte bine gestionată. Introducerea acestor centrale termice este o astfel de cale. Noi, în cursul acestui an, vom introduce o astfel de centrală şi în sediul Primăriei şi vom încuraja orice iniţiativă particulară în acest sens.
- În afara proiectelor de care mi-aţi vorbit, ce alte priorităţi edilitare aveţi pentru anul în curs?
- Aş vrea să subliniez un fapt. Tot ceea ce am realizat de când sunt primar se datorează unei bune planificări privind obiectivele întregii comunităţi şi a colaborării dintre Primărie, Consiliul Local şi locuitorii comunei Bilbor. Deci, atât la realizări cât şi la proiecte de viitor putem vorbi de realizările şi proiectele viitoare ale comunităţi bilborene. În acest sens, în afara proiectelor de asfaltare şi introducerii încălzirii centrale în localul Primăriei, bilborenii şi-au mai propus pentru acest an realizarea proiectării şi executării sistemului de alimentare cu apă, canalizare şi a staţiei de epurare a apelor reziduale, realizarea unei săli de sport la Şcoala Gimnazială „Octavian C. Tăslăuanu” şi proiectarea şi execuţia unor segmente de drum comunal în Fundoaia Lunca, Suseni Lunca şi Fundoaia Deal. Cred că, pe lângă preocuparea permanentă pentru menţinerea curăţeniei, ordinei şi liniştii publice, proiectele propuse a fi realizate în acest an sunt realiste şi posibile de înfăptuit având în vedere forţa financiară, materială şi umană a comunităţii bilborene.
- Aşa să fie, domnule primar! Vă doresc dumneavoastră şi bilborenilor multă sănătate şi vă urez spor la muncă pentru împlinirea obiectivelor pe care le aveţi în acest an!
- Şi eu vă mulţumesc, domnule profesor, şi să ştiţi că dumneavoastră, cei de la „Condeiul ardelean”, sunteţi şi veţi fi mereu primiţi cu căldură în comuna noastră!

Categorie: