Onor la General!

La începutul lunii martie ne-a părăsit, la vârsta de 92 de ani, încă un mare român: Generalul de Brigadă Nicolae Vesa, ardelean din satul Sălişca, comuna Câţcău, judeţul Cluj (cu câta mândrie spunea mereu: „… no, io mi-s ardelean!”). Făcea parte dintr-o familie de ţărani cu mulţi copii şi greutăţi materiale, dar graţie ambiţiei lui „… de a ajunge cineva…” - cum deseori spunea, a urmat cursurile Şcolii Primare şi ale Liceului din Dej, apoi clasele VII şi VIII la Liceul din Năsăud, singura şcoală medie cu predare în limba română din Ardealul de Nord, vremelnic ocupat de unguri după Dictatul de la Viena, din august 1940.
Într-unul din periplurile noastre, am ajuns şi în judeţul Bistriţa-Năsăud; aici, generalul Nicolae Vesa a organizat, printe altele, o vizită la Liceul din Năsăud, care purta numele poetului George Cosbuc. Nu vom uita primirea ce ni s-a făcut şi mândria cu care generalul Vesa ne relata cum el, fiu de ţăran, a învăţat acolo unde şi „poetul ţărănimii noastre” şi alţi oameni de seamă ai României au studiat. Dar, în acelaşi timp, cu câtă obidă relata necazurile pricinuite elevilor şi cadrelor didactice de către ocupaţia ungară!
După terminarea liceului, a trecut „ilegală aşa-zisa graniţă” pentru a intra ca elev la Şcoala de Ofiţeri de Geniu. Dar generalul Vesa a trecut şi prin război; personal am ascultat multe din întâmplările prin care a trecut în acea perioadă, întâmplări pline de risc, pentru că misiunea lui şi a colegilor săi era aceea de a demina fronturile de luptă; ca urmare a participării sale active la război şi la aceste acţiuni extrem de periculoase, a intrat în rândurile veteranilor de război. În misiunile sale, a ajuns până la Budapesta, de unde s-a întors pe jos până la unitatea sa din România. Ascultând cum povestea prietenilor săi apropiaţi, îmi dădeam seama că avem în faţa noastră un EROU, un MARE ROMÂN care-şi iubea Ţara mai mult ca orice.
În anul 1945, terminând Şcoala Militară, a intrat în rândul ofiţerilor Armatei Române şi a fost repartizat într-o unitate din Alba-Iulia până în 1949, când a fost numit profesor la Şcoala de Ofiţeri de Geniu din Râmnicu-Vâlcea, apoi la Bucureşti. În 1956, a fost elev la Academia Militară, astăzi Universitatea Naţională de Apărare. După absolvire, a lucrat la Marele Stat Major - Direcţia Operaţii. La 15 iunie 1981, a trecut în rezervă, la limita de vârstă, după 38 de ani de serviciu militar. La 25 octombrie 2010, a fost avansat la gradul de General de Brigadă.
Imediat după lovitura de stat din Decembrie 1989, s-a constituit Asociaţia Ofiţerilor de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate în Rezervă şi în Retragere „Constantin Hârjeu”. Un grup de generali şi ofiţeri de geniu, printre care şi generalul Nicolae Vesa, a semnat actul fondator al Asociaţiei la 22 martie 1990. De atunci şi până astăzi, în fiecare an are loc, la această dată, o adunare festivă la Cercul Militar Naţional, urmată de o masă comună.
În noiembrie 1991, generalul Vesa a fost ales preşedinte al Asociaţiei, funcţie deţinută până la 22 martie 2013. În perioada aceasta, prin acţiunile foarte multe, frumoase şi eficiente iniţiate şi organizate de generalul Vesa, Asociaţia noastră devenise cunoscută în multe garnizoane din Ţară şi chiar de către personalul CFR, care, atunci când vedea în tren un grup mare de „tineri pensionari între 70 şi 91 de ani”, aproape toţi cu fulare tricolore ce le purtam în „expediţiile” noastre şi cu steagul tricolor al Asociaţiei, ne felicita pentru patriotismul nostru. Dar, aş vrea să scot în evidenţă una din cele mai frumoase acţiuni, mai precis un parastas pentru amintirea martirilor din Munţii Apuseni, în frunte cu Horea, Cloşca şi Crişan şi Avram Iancu cu căpitanii săi. Parastasul a avut loc, la 15 octombrie 2011, în Panteonul Neamului Românesc de la Ţebea! Evenimentul s-a desfăşurat cu ajutorul Asociaţiei „Ţara Iancului - Iubirea Mea” din municipiul Deva, condusă de un alt MARE ROMÂN, prietenul generalului Vesa, inginer Ioan Paul Mărginean, şi frumoasa doamnă Mihaela Aurora Zamfir.
Când am ajuns la faţa locului şi văzând organizarea acestui moment, am fost impresionaţi până la lacrimi, nu numai doamnele, ci şi domnii; erau acolo zeci de tineri „Crăişori în costume naţionale”, ostaşi, dar mai ales steaguri tricolore; până şi coroana depusă pe mormântul lui Avram Iancu era din flori roşii, galbene şi albastre. Pe măsură ce se desfăşura programul, trăiam momente înălţătoare, ne înnobilam sufleteşte. Doamne, câtă dreptate avea marele nostru poet Adrian Paunescu, care spunea: „De n-aş fi om, / aş vrea să fiu / un tricolor / uitat în Munţii Apuseni” (felicitări conducerii ziarului „Condeiul ardelean”, editat în oraşul Sfântu-Gheorghe, pentru alegerea acestui motto de pe prima pagină!). Ce lecţii de patriotism am primit noi de la MOŢI! Cinste şi onoare lor! Cinste şi onoare pentru generalul Vesa, care prin patriotismul său de ardelean, ne-a mobilizat pentru această acţiune măreaţă! Dar nu pot să nu amintesc un moment - poate exagerez - divin: cerul era înnorat, iar… în momentul în care generalul Vesa a dezvelit placa comemorativă de la gorunul lui Avram Iancu, o rază de soare a luminat literele galbene care străluceau; atunci parcă erau scrise cu aurul din munţii noştri atât de bogaţi în metale, râvnite de vecini şi nu numai! Pe placa de andezit negru stă scris cu „litere de aur”: „Iar când va veni duşmanul să vă ia pământ şi drept, ROMÂNI scuturaţi gorunul, ca din somn să mă deştept!” - Avram Iancu.
După această acţiune, atât generalul Vesa cât şi subsemnata, am solicitat şi am devenit, cu începere de la data de 1 Decembrie 2011, membri cotizanţi activi ai Asociaţiei „Ţara Iancului - Iubirea Mea”, condusă de preşedintele fondator ing. Ioan Paul Mărginean.
Îţi mulţumim, domnule general, pentru tot ce ai făcut pentru noi, membrii Asociaţiei „Ofiţerilor în rezervă şi retragere” şi ai Asociaţiei „Ţara Iancului - Iubirea Mea”. Închei cu ceea ce îţi spuneam mereu: „Ceea ce ai făcut pentru tine, piere odată cu tine! Ceea ce ai făcut pentru alţii, rămâne!”.
Cu ocazia recentei ediţii a VII-a a Festivalului cultural-patriotic „Ţara Crăişorului”, desfăşurat, în zilele de 2-3 mai 2014, la Ţebea, Zlatna, Câmpeni, Casa Memorială „Avram Iancu” din fosta comună Vidra de Sus, în comunele Horea şi Albac, cu tema „Luptele şi suferinţele românilor ardeleni pentru drepturi şi dreptate, evocate în anul jubiliar Avram Iancu - 190”, participanţii şi elevii-crăişori ţi-au dat şi ţie generale, onorul, odată cu onorul dat lui Avram Iancu şi luptătorilor săi, pentru că şi tu ai fost un demn urmaş al lui Iancu, şi tu ai fost un dârz luptător însufleţit de idealurile Iancului! Onor ţie, Generale! Dumnezeu să te odihnească în pace!

Categorie: