Ordinul de operaţiuni nr. 001

Colecţia 100 de cărţi pentru Marea Unire * 1918 - 2018:

BASARABIA IARĂŞI ŞI IARĂŞI

„Basarabia noastră este o ţară românească tocmai ca şi celelalte ţări de peste Prut, locuite de fraţii noştri. (…) Noi socotim că mântuirea neamului nostru este numai în unirea tuturor fiilor noştri într-o singură ţară. Noi de la străini nu mai aşteptăm nimic, toată nădejdea ne-o punem în viaţa la un loc cu fraţii noştri români.” (Din Chemarea Comitetului Central al Studenţilor Români din Basarabia - ianuarie 1918)
„Nu avem două limbi şi două literaturi, ci numai una - aceeaşi cu cea de peste Prut. Aceasta să se ştie din capul locului, ca să nu vorbim degeaba!” (Alexei Mateevici)

Momentul înmânării lui George Davidescu, ministrul României la Moscova, a brutalului ultimatum de către Moldov, în ziua de 26 iunie 1940, ora 22, a coincis exact cu momentul emiterii Ordinului de operaţiuni nr. 001, privind invadarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord de către armata sovietică.
Ordinul, destinat să fie pus în aplicare în 28 iunie 1940, în cazul în care România nu ar fi acceptat ultimatumul sovietic, a fost semnat de comandantul Armatei a 12-a a Grupului hipomecanizat, general locotenent Cervicinikov, de comisarul de divizie şi membru al sovietului militar, Hukumuk, şi de şeful de stat major al Grupului hipomecanizat, general maior Boldin. Ultima semnătură aparţinea autorului efectiv al documentului, şeful secţiei operaţii, maiorul Kasterov.
Ordinul de operaţii nr. 001 cuprindea un număr de cinci puncte, punctele 2, 3 şi 4 cuprinzând mai multe subpuncte. Redăm, mai jos, câteva dintre acestea, cele mai importante.
1. Armata română, conform informaţiilor de care dispunem, are în direcţia Cernăuţi până la şapte divizii de infanterie, o brigadă de vânători de munte, o divizie de cavalerie. (…) Rezervele operative cele mai apropiate se găsesc probabil în regiunea Rădăuţi - Suceava - Botoşani - Dorohoi.
2. Armata a 2-a, fiind în sectorul de efort la Popelniki, Snlatin şi Serafince, va înainta în direcţia generală Cernăuţi - Iaşi, va rupe dispozitivul inamicului în zona Cernouhuzi - Orăşeni - Serafince şi va asigura pătrunderea Grupului hipomecanizat în această ruptură, spre Storojineţ şi Mihalcea. La sfârşitul zilei de 30 iunie se va găsi pe linia: Satu-Mare - Viţcani - Dersca - Gărjăuţi - Pomârla - Cămăneşti - Caşla Salieva.
3. Grupul hipomecanizat (Corpurile 2 şi 4 cavalerie, Divizia mecanizată de vânători 81, Brigăzile blindate 5 şi 23, un batalion din Brigada 38 blindată, 26 tancuri din Brigada 26 blindată şi din Brigada 38 blindată, 28 tancuri din Brigada 10 blindată) va intra la orele 4.00 în ruptura făcută între Storojineţ şi Mihalcea şi, având gruparea principală la flancul drept, va da lovitura în direcţia principală Dorohoi - Darabani - Tureataca, având în vedere că în dimineaţa zilei următoare să reia operaţiunile în direcţia Botoşani. Începutul intrării în pungă la orele 4.00, cu semnalul transmis prin radio 88627.
4. Forţele militare aeriene ale Armatei a 12-a, în conformitate cu ordinul Armatei, vor îndeplini următoarele misiuni. (…)
5. Staţia de aprovizionare: gara Colomeea.

Notă: Exemplarul nr. 9, capturat de serviciile de informaţii ale Armatei Române, era identic cu celelalte 15 copii care au circulat prin comandamentele sovietice din sector, purtând inscripţia „Seria G. Strict secret. Deosebit de important”.

(Ilie Şandru, vol. „Basarabia iarăşi şi iarăşi…”, ediţia a II-a, în curs de apariţie la Editura „Vatra veche”, Târgu-Mureş, în colecţia ,,100 de cărţi pentru Marea Unire * 1918-2018”)

Categorie: