Pios omagiu - Biolog dr. Aurel Paul-Bădescu (7 aprilie 1943 - 15 august 2021)

Acum câteva luni, când l-am felicitat telefonic la împlinirea vârstei de 78 de ani, nu îmi imginam că voi vorbide prietenul și colegul meu de liceu, astăzi, la trecut.
Liceul „Avram Iancu” din Brad,județul Hunedoara, pe care l-am terminat împreună în anul 1960, ne-a legat pe toți colegii ca prieteni de-o viață. Țineam legăturaîntre noi, ne vizitam, ne întâlneam cel puțin o dată la cinci ani la liceul pe care îl absolvisem. Aurel era prezent întotdeauna vesel și antrenant și ne servea cu o țuică excepțională făcută de el, din fructele culese din grădina familiei, aflată în zona Argeșului.
Ca român - ardelean - moț avea în suflet și-n simțiri spiritul strămoșilor noștri Decebal, Horea, Cloșca, Crișan și Avram Iancu. De aceea, acum 13 ani, când l-am invitat să înființăm Asociația „Țara Iancului - Iubirea Mea”,cu entuziasm s-a înscris ca membru fondator al acesteia.
Dupădecesul său, cu prilejul transmiterii de condoleanțe familiei îndoliate, am fost impresionat de gândurile frumoase ale fiicei sale Ramona Maria Almașu, despre tatăl său,pe care le redau:
„Cel care pleacădintrenoipentru a ajungeîntr-o lumefărăgrijișidurere, s-a născutîntr-o localitatedin inimaMunțilorApuseni, numităBulzești, situată la poaleleMunteluiGăina, într-o familiemodestă,darcinstităși cu credințăînDumnezeu.
Dupăce a terminatclaseleprimareșigimnaziale, a urmatLiceul „AvramIancu” din orașul Brad. Și-a continuatstudiileșiaabsolvitFacultatea de Biologie a UniversitățiiBucurești. Cu rezultateleobținute, a fostrepartizatsălucrezeîncercetareștiințifică, domeniuîn carei s-a acodattitlul de doctor înștiințebiologice, deținând din 2001 și un brevet de invențieprivindprotecțiaplantelorfărăsubstanțechimice. Colegii de serviciui-au apreciatîntotdeunanivelulștiințific, profesionalismul, dăruireaînmuncășibunătatea. Încolectivulpe care îlconducea,aasiguratarmonieprinvorbefrumoasesizâmbete. Șiînafarainstituțieioferea cubunăvoințătuturorcelor care îicereausfaturi, informațiicorectedesprecreștereașiprotecțiaplantelor.
Și-aonoratsocietateaprinmuncășidedicare, manifestândaceeașiatitudineșiînpropriafamilie.
S-a căsătorit cu profesoara Cecilia Paul-Bădescu,stabilindu-se la Pitești. PrinharulluiDumnezeu, au întregitfamilia cu doicopii: Cezar-Constantin și Ramona-Maria. Părintedevotatșiiubitor de soțieșicopii, le-aasiguratacestora din următoatecondițiilede evoluțieintelectuală.Familialuiîivapurtaveșnicmemoriaîninimăpentruceeace a fost ca OM, SOȚ și TATĂ. Sufletulluineveghează!”.
Om de caracter, fire comunicativă, bonom, modest, excepțional coleg, prieten, soț și tată, lasă în sufletele celor care l-au iubit și cunoscut multe regrete și adâncă durere.
Colegii de liceu, prietenii, Asociația „Țara Iancului - Iubirea Mea” transmit în cor condoleanțe familiei îndoliate!
DORMI ÎN PACE SUFLET ALES, BUN ȘI BLÂND!

Categorie: