Plăcuţa lui Nicolae Iorga de pe statuia lui Matei Corvin naşte controverse


Autor: 

Ioan Mugur Topolniţchi

Asociaţia „Noi Românii”
Solicitare

Stimate domnule primar,
Asociaţia „Noi Românii” se raliază, cu toată fermitatea, memoriului ce v-a fost trimis de către prestigioşi academicieni ai Academiei Române şi de cadre universitare, istorici, pictori, scriitori, ingineri din ţară, în care se cere repunerea pe soclul statuii regelui Matei Corvin a textului istoricului Nicolae Iorga, demontat la începutul renovării grupului statuar şi care a fost uitat să mai fie remontat.

Subscriem, în totalitate, argumentaţiei memoriului şi vă solicităm şi noi a întreprinde, împreună cu Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, toate demersurile necesare ca, în cel mai scurt timp, să fie repus textul lămuritor, scris de Nicolae Iorga, în respectul adevărului istoric.
Suntem convinşi că adevărurile istorice nu trebuie ascunse, ci aduse la cunoştinţă atât cetăţenilor români, cât şi a publicului larg din străinătate care este interesat de somptuoasa statuie a regelui Matei Corvin.
Cu convingerea că veţi rezolva această problemă pe perioada actualului dumneavoastră mandat, Vă asigurăm Domnule Sorin Apostu de consideraţia noastră.
16.05.2011
Director executiv,
Ioan Mugur Topolniţchi

Asociaţia „Noi Românii”
Comunicat de presă


Asociaţia „Noi Românii” a solicitat Primăriei şi Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca să repună pe soclul statuii regelui Matei Corvin placa cu textul lui Nicolae Iorga. Marele istoric, recunoscut internaţional pentru obiectivitatea sa, în anul 1932, a scris „Biruitor în războaie, învins numai la Baia de propriul său neam, când încerca să învingă Moldova nebiruită” pentru a restabili adevărul istoric. Un adevăr nu poate fi ascuns! El nu poate rămâne necunoscut, chiar dacă din interese naţionalist-şovine el se doreşte a fi ascuns.
După anul 1989, România a păşit ferm pe calea democraţiei. Cum bine se ştie, prin democraţie se înţelege - Formă de organizare şi de conducere a unei societăţi, în care poporul îşi exercită (direct sau indirect) puterea, iar noi, fiind parte intrinsecă a poporului, ne alăturăm iniţiativei academicienilor, Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi, istoricilor, pictorilor, scriitorilor, inginerilor din ţară ce au trimis un memoriu autorităţilor sus-amintite pentru repunerea textului, scris de Nicolae Iorga în respectarea adevărului istoric, pe soclul statuii regelui Matei Corvin.
Solicitarea noastră poartă nr. nostru 70/16.05.2011 şi a fost transmis prin email primarului Sorin Apostu.

Categorie: