Politică discriminatorie


„Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege” (art. 16, alin. 1, 2 din Constituţia României).
Prefectura judeţului Covasna, sub conducerea fostului prefect, domnul Codrin Dumitru Munteanu, a respectat drepturile fundamentale ale omului. Acum, sub conducerea domnului Gyorgy Ervin, face discriminări. Familiile noastre, din cauză că Prefectura şi prefectul judeţului Covasna nu respectă legile şi Constituţia ţării, au mai multe procese pe rol. Prefectura, în frunte cu domnul prefect Gyorgy Ervin, nici nu a aşteptat hotărârea instanţei, că deja s-a pronunţat: „Solicităm respingerea acţiunii, având în vedere lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor”.

Aşa este în judeţul Covasna. Dacă nu eşti copilul UDMR-ului, eşti condamnat la moarte. În dorinţa ta de a se respecta legile şi Constituţia ţării, eşti caracterizat drept „reclamagiu”, un contribuabil „inconciliabil”. Din vocabularul UDMR-ului lipsesc următoarele cuvinte: respect, legalitate, constituţionalitate, dreptate, toleranţă etc..
Domnule Gyorgy Ervin, în primul mandat ca prefect al judeţului Covasna şi apoi ca subprefect în anul 2009, v-aţi ocupat de chestiunile legate de fond funciar şi control al legalităţii actelor autorităţilor publice locale şi judeţene, dar nu aţi respectat legea, aţi făcut retrocedări ilegale. Un exemplu este cazul Baraoltului: titlul de proprietate nr. 45080/03.12.2008, semnat de dumneavoastră, este unul nelegal (facsimil). De ce? Nu aţi respectat art. 7 din Regulamentul de funcţionare al comisiilor: „Verifi că legalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, în special existenţa actelor doveditoare, pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenţa acestora”. Noi credem că aţi primit indicaţii preţioase de la vecini, dar vom cere de la instanţă restabilirea legalităţii. Un alt exemplu: Districtul Cătruşa, unde legalitatea a fost restabilită de către instanţă, defi nitiv şi irevocabil, după 18 ani de tortură. Domnule Gyorgy Ervin, nu fi ţi nervos şi nu vă supăraţi. Trebuie, însă, să ştiţi că şi acum îi datorăm mulţumiri prefectului Codrin Dumitru Munteanu, pentru tot ceea ce a făcut în vederea restabilirii legalităţii. Domnia sa a fost, foarte probabil, cel mai potrivit şi mai profesionist prefect din istoria judeţului Covasna. A fost un paznic al legalităţii!
Domnule Gyorgy Ervin, dumneavoastră aţi fost şi sunteţi reprezentantul intereselor personale ale liderilor UDMR! În speranţa că vom trece, sper, şi peste această perioadă cât mai curând, vă doresc multă sănătate. Un nemustăcios inconciliabil maghiar,

Bidiga Iosif Bela,
Lemnia, judeţul Covasna