Poziţie faţă de atitudinile naţionalist-extremiste şi faţă de excesele autonomiste şi antiromâneşti

Comunicat de presă

Problemele cu care se confruntă locuitorii judeţului Covasna, cu predilecţie comunitatea românească minoritară din punct de vedere numeric în această zonă, au constituit subiectul numeroaselor interpelări şi luări de poziţie pe care le-am avut de la tribuna Senatului în prima jumătate a mandatului meu de parlamentar, demersuri intensificate în sesiunea septembrie - decembrie 2018.
Relevantă, în acest sens, este statistica ce poate fi consultată pe site-ul Senatului României: 158 de luări de cuvânt în şedinţele plenului, iniţierea sau asumarea a 84 de iniţiative legislative, 50 de declaraţii politice, 47 de interpelări şi 17 întrebări adresate reprezentanţilor actualei guvernări, toate legate strict de realităţile social-economice în care trăiesc locuitorii judeţului Covasna, majoritatea cu referire directă la situaţia identitară a românilor minoritari numeric în această zonă Ţării sau la excesele naţionaliste ale liderilor UDMR, care se erijează în reprezentanţi ai tuturor locuitorilor acestui judeţ.
În intervenţiile avute în şedinţele din sesiunea recent încheiată, am semnalat în plenul Senatului şi am cerut celor în drept să ia măsuri pentru curmarea unei stări de fapt care se perpetuează, în lipsa intervenţiei legislative sau a suportului economic asigurate de Guvernul României: lipsa investiţiilor de la bugetul statului şi a preocupării pentru punerea în valoare, la nivel naţional şi internaţional, a potenţialului economic, îndeosebi turistic, al judeţului (interpelarea Ministrului Fondurilor Europene în data de 24.10); aspectele deficitare ale infrastructurii rutiere şi neajunsurile din transportul feroviar local (interpelarea Ministrului Transporturilor în datele de 03.09, 15.10 şi 29.10); pericolul calamităţilor şi al unor cataclisme naturale în zonele cu specific montan (interpelări adresate Ministrului Mediului în datele de 03.10 şi 28.11, şi declaraţia politică din data de 19.09); necesitatea extinderii reţelei de gaz metan în zona Depresiunii Buzăului (interpelare adresată Ministrului Energiei în data de 17.09); importanţa întocmirii şi definitivării Cadastrului naţional (repetate intervenţii în plen pe această temă) etc..
Am luat, totodată, poziţie faţă de atitudinile naţionalist-extremiste şi faţă de excesele autonomiste şi antiromâneşti ale celor care, în plan local sau parlamentar, atentează la ordinea constituţională a Ţării şi care recidivează ostentativ în a nu respecta însemnele naţionale, profitând de faptul că această ofensă a fost dezincriminată penal. De asemenea, am combătut, prin luările de cuvânt şi prin declaraţiile politice prezentate în plenul Senatului pe cei ce reiterează fantasma enclavizării pe criterii etnice a zonei şi care proferează neadevăruri, deseori injurii, la adresa istoriei noastre naţionale. În acest sens, am prezentat declaraţiile: „Provocări şi ameninţări naţionaliste”, „Profitorii Centenarului”, precum şi „Contribuţiile covăsnene la Marea Unire”, referitoare la modul în care înţelegem să ne raportăm la consecinţele istoriei şi la sărbătorile naţionale; „Dacă voi nu ne vreţi, noi vă vrem”, prin care acuzam neimplicarea liderilor administraţiei locale în viaţa economico-socială a Ţării; „Negocieri, pe spinarea cui?!” şi „Jocul dragostei şi al… dezincriminării”, prin care am devoalat înţelegerile subterane şi trocul politic practicat de reprezentanţii actualei puteri politice în relaţia cu UDMR.
De altfel, interesul politic practicat de majoritatea parlamentară a dus la respingerea amendamentului depus pentru modificarea Codului Penal, în sensul sancţionării ca infracţiune a actelor şi faptelor defăimătoare la adresa simbolurilor naţionale. Printre aceste simboluri, consider la loc de frunte Constituţia României, ale cărei prevederi nu sunt respectate nici de doamna prim-ministru al Guvernului României, căreia i-am prezentat, într-o interpelare din data de 10 septembrie 2018, câteva dintre doleanţele românilor din judeţele Covasna şi Harghita, interpelare rămasă fără răspuns, în pofida prevederilor constituţionale.
În aceeaşi ordine de idei, menţionez că în sesiunea februarie - iunie 2018 am depus o iniţiativă legislativă pentru realizarea unei mai vechi doleanţe a românilor din cele două judeţe, şi anume reprezentarea lor din oficiu în Parlamentul României, iniţiativă respinsă de actuala majoritate parlamentară, dar pe care intenţionez să o reiau în noua sesiune, cu şanse sporite de susţinere din partea parlamentarilor puterii.

Senator PMP de Covasna, Gheorghe Baciu

Categorie: