În prag de alegeri, întâlnire a conducerii societăţii civile cu partidele politice

Comunicat

Consecvent principiilor de promovare şi apărare prin toate mijloacele legale a identităţii naţionale, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ale românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, în condiţiile specifice conferite în această zonă de ponderea lor numeric scăzută; având în vedere faptul că, de-a lungul timpului, o serie întreagă de comunităţi locale româneşti nu au beneficiat de reprezentare în consiliile locale, precum şi situaţii în care, deşi existau şanse teoretice ca primarul din unele localităţi etnic mixte să aparţină unor partide româneşti, această oportunitate nu s-a realizat datorită divizării voturilor electorilor români, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) - în calitate de principal reprezentant al comunităţilor româneşti, în sfera civică, a adresat invitaţia - preşedinţilor filialelor partidelor politice din judeţul Covasna - de a participa la o întâlnire, în care să fie formulate, pe baza datelor statistice referitoare la structura etnică a populaţiei, soluţii care să conducă la înlăturarea acestor neajunsuri şi îmbunătăţirea reprezentării populaţiei româneşti, în administraţia publică locală.
În acest scop, sâmbătă, 5 martie 2016, ora 11, la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu-Gheorghe a avut loc întâlnirea conducerii FCRCHM cu reprezentanţii filialelor partidelor politice din judeţul Covasna, prilej cu care s-au discutat aspecte referitoare la participarea populaţiei româneşti din judeţul Covasna la alegerile locale, din iunie a.c..
În cadrul întâlnirii a fost prezentată structura etnică a populaţiei judeţului Covasna, pe localităţi, la recensământul din 2011 şi principalele concluzii rezultate în urma alegerilor locale din septembrie 2014, concluzii din care am reţinut următoarele aspecte:
- În judeţul Covasna există trei localităţi în care românii, împreună cu romii vorbitori de limbă română, sunt majoritari şi nu au primar român: Vâlcele (3.834, din totalul populaţiei comunei de 4.475); Belin (1.697, din totalul populaţiei comunei de 2.859); Zagon (2.640, din totalul populaţiei comunei de 5282).
- În alte două localităţi, cu un număr important de români, la nivelul consiliului local nu există viceprimar român: Covasna (3.153 români), Belin (1.697 români şi romi vorbitori de limbă română).
- Există şase localităţi cu un număr important de români care nu au niciun consilier român: Târgu-Secuiesc (1.293 români), Brăduţ (962 români şi romi vorbitori de limbă română), Băţani (601 români şi romi vorbitori de limbă română), Ozun (514), Baraolt (246), Ojdula (210).
- Alte două localităţi, cu un număr important de români, au un număr mic de consilieri români: Breţcu (813 români) - 1 consilier; Zăbala (886 români) - 2 consilieri.
În urma dezbaterilor, de comun acord, au reieşit următoarele concluzii:
1. Participanţii la întâlnire, conducerile filialelor judeţene ale tuturor partidelor politice româneşti, au apreciat în unanimitate faptul că este binevenită organizarea acestei întâlniri, având în vedere învăţămintele rezultate din experienţa ultimilor 26 de ani, anume că în zonă maghiarii au votat şi votează etnic, ceea ce a marcat negativ comunităţile româneşti.
2. Au fost evidenţiate erorile strategice şi dezbinarea care au existat în majoritatea comunităţilor româneşti din judeţ, ceea ce a făcut ca românii de aici să nu fie reprezentaţi corespunzător în toate consiliile locale.
3. S-a cerut partidelor româneşti să lase deoparte disputele politice sterile care îndepărtează comunitatea de aşa-zişii ei reprezentanţi (cu excepţia celor care îşi fac datoria).
4. Participanţii au apreciat faptul că interesul major este acela ca, la alegerile locale din luna iunie a.c., partidele să aducă în spaţiul public consilieri care să promoveze atitudini şi măsuri care să servească interesele reale ale locuitorilor, să atragă şi comunitatea maghiară, care să fie convinsă de promovarea interesului comun, de a pune umărul la împlinirea unui deziderat realist şi contemporan.
5. S-au identificat modalităţi concrete şi participative pentru colaborare în alegerile locale, trecând peste doctrinele şi programele politice, cuvântul de ordine urmând să fie „unitatea naţională”.
6. Revine partidelor politice răspunderea ca, sub egida FCRCHM şi în colaborare cu celelalte entităţi româneşti, să propună candidaţi credibili, respectaţi de comunitatea din care fac parte, pentru a creşte procentul de reprezentare în acele localităţi etnic mixte unde sunt dificultăţi şi românii sunt discriminaţi.
7. FCRCHM solicită partidelor politice româneşti să abordeze acele aspecte specifice judeţelor Covasna şi Harghita, astfel încât să fie propuşi acei candidaţi care sunt cunoscuţi şi acceptaţi de populaţia românească, care se bucură de autoritate, profesionalism şi angajare conştientă, de implicare în demnităţile publice pentru care candidează.
În concluzie, s-a apreciat că întâlnirea a fost utilă; partidele politice au agreat obiectivele propuse de FCRCHM şi au afirmat că vor promova în faţa alegătorilor obiectivul unităţii comunităţii româneşti în acţiunile comune.
S-a convenit ca următoarea întâlnire, în care se vor discuta propunerile concrete de candidaţi, să aibă loc sâmbătă, 19 martie a.c..

Biroul de presă

Categorie: