Premiile I.I. Russu, ediţia 2018, Sfântu-Gheorghe

Sâmbătă, 23 iunie 2018, în cea de-a XXVI-a ediţie a Zilelor „Andrei Şaguna”, s-a desfăşurat la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din municipiul Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna, dezbaterea cu tema Noi cercetări privind istoria românilor din sud-estul Transilvaniei în cadrul Colocviului Naţional al Grupului de cercetare „I.I. Russu” pentru studiul sud-estului Transilvaniei, ediţia a X-a. Dezbaterea a fost urmată de lansarea publicaţiilor „Acta Carpatica”, nr. 4/2017, şi „Ştefadina … file de arhivă”, nr. 1/2018, precum şi festivitatea de decernare a premiilor I.I. Russu, ediţia 2018, acelor personalităţi ale vieţii ştiinţifice contemporane care s-au remarcat în cercetarea şi valorificare istoriei şi culturii Poporului Român din sud-estul transilvan. Laurii au revenit în acest an următorilor cercetători: prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, prof. univ. dr. av. Ioan Sabău-Pop, dr. Dorel Marc, toţi din municipiul Târgu-Mureş, prof. Elena Mândru, din Miercurea-Ciuc, şi prof. Maria Stoica, din Sfântu-Gheorghe. Dintre aceştia, am ales, pentru a publica pentru cititorii noştri, Laudatio Prof. univ. emerit dr. av. Ioan Sabău-Pop, vechi colaborator al publicaţiei noastre.

Laudatio
Prof. univ. emerit dr. av. Ioan Sabău-Pop

S-a născut la 1 iunie 1948, în localitatea Fărăgău, fiind primul din cei şase copii ai familiei Ioan şi Aurelia Sabău. Studiile elementare le urmează în localitatea natală, cele liceale la Reghin şi cele superioare la renumita Facultate de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj (1969-1973). Este angajat, pentru scurt timp, la Muzeul Etnografic din Reghin, unde întreprinde primele cercetări în domeniul etnografic, valorificându-le într-un important studiu intitulat „Contribuţii la cunoaşterea emigrării în America a românilor din Transilvania şi reflectarea acesteia în creaţia spirituală”. În aceiaşi perioadă este membru al Cenaclului literar „Lucian Blaga” din Reghin, înclinaţiile sale poetice materializându-se în numeroase poezii şi fiind continuate, în anii următori, şi-n cadrul Cenaclului literar „Luceafărul” din Miercurea-Ciuc.
Pe linie profesională, în perioada 1972-1975 va fi secretar al Primăriei Gurghiu, judeţul Mureş, iar din 1975 va intra în magistratură şi îşi va desfăşura activitatea ca judecător, până în 1997, la Judecătoria Miercurea-Ciuc, Judecătoria, Tribunalul şi Curtea de Apel Târgu-Mureş. Din 1997, şi până astăzi practică avocatura, fiind membru al Uniunii Naţionale a Barourilor din România. În lunga sa carieră, va avea funcţii importante, precum cea de arbitru la Tribunalul Arbitral de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Mureş, precum şi la Curtea Internaţională de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, iar din 2010 până în prezent, este preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ Mureş. Va activa, cu deosebit succes, în presa juridică, fiind redactor-şef la revistele „Curentul Juridic” şi „Pro Iure”, şi membru al consiliilor ştiinţifice ale diferitelor publicaţii juridice. Va publica studii, articole, rezumări şi adnotări de jurisprudenţă în revistele: „Pro Iure”, „Curentul Juridic”, „Revista Cercului Juridic Bănăţean”, „Analele Universităţii de Vest din Timişoara”, „Annales Universitatis Apulensis”, „Revista Română de Arbitraj”, „Revista de executare silită”, „Caietele ştiinţifice”, „Studii de drept”, „Pandectele Române” etc..
Din 1991, va fi cadru didactic şi asociat - lector şi conferenţiar universitar la Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş (1991-1997), Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1996-2000), Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca (1996-2000). În anul 1997, obţine doctoratul în drept cu teza „Modurile de dobândire a dreptului de proprietate în contextul actual al legislaţiei româneşti”. În anul 1998, devine cadru didactic titular al Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş, în 2008 obţine titlul de profesor universitar, în 2009 titlul de Cetăţean de Onoare al localităţii natale, Fărăgău, în anul 2013 fiindu-i conferit titlul de profesor emerit, iar în 2017 conferindu-i-se distincţia „Fibula de la Suseni”. „Întreaga sa carieră didactică - precum spunea domnul profesor universitar Cornel Sigmirean, cu prilejul acordării distincţiei mai sus amintite - se susţine pe o bogată activitate ştiinţifică”. În perioada cât a fost la catedră, lectorul, conferenţiarul sau profesorul Ioan Sabău-Pop a publicat cursurile pentru instruirea studenţilor săi: Drept civil. Drepturile reale. Sinteză teoretică şi practică; Drept civil. Succesiuni; Drept administrativ. Contenciosul administrativ român. Note de curs; împreună cu Felix Raul Hodoş, Instituţii de drept civil. Actul juridic civil. Dreptul de proprietate. Curs selectiv pentru licenţă; cu Ion Floander, Contenciosul administrativ; Ioan Sabău-Pop, Arbitrajul comercial. Raporturile juridice. Curs selectiv; Elemente de drept public şi privat.
În activitatea de cercetare ştiinţifică s-a preocupat cu competenţă de analizarea şi aprofundarea unor probleme juridice de actualitate, în special în domeniul dreptului civil. În perioada 2000-2012, a publicat următoarele cărţi, unele dintre ele reprezentând lucrări de referinţă în ştiinţa juridică românească: Dobândirea dreptului de proprietate, Editura „Accent”, Cluj-Napoca, 2000, 408 p; Drept civil. Drepturile reale, Editura „Accent”, Cluj-Napoca, 2001, 446 p; Drept civil. Dreptul de moştenire, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 2002, 303 p; Răspunderea persoanei juridice în contextul codificării în drept, Sovata, 2009; Capitol Consideraţii privind răspunderea persoanei juridice în perspectiva noii legislaţii civile şi comerciale române din cartea „Assentio mentium: Studii juridice alese în onoarea prof. univ. dr. Ernest Lupan”, Editura „C.H. Beck”, 2012, Bucureşti; Capitol carte Drept civil. Drepturile reale, Culegere de teste grilă pentru examenul de licenţă, Universul Juridic, Bucureşti, 2012; împreună cu Ernest Lupan, Tratat de drept civil român. Partea generală, vol. I, Editura „C.H. Beck”, Bucureşti, 2006, 357 p; Tratat de drept civil român. Persoanele, vol. II, Editura „C.H. Beck”, Bucureşti, 2007, 453 p; împreună cu Ion Floander, Contenciosul administrativ, Editura „Gaudeamus”, Constanţa, 2004, 186 p; împreună cu Felix Raul Hodoş, Elemente de drept civil. Curs selectiv. Actul juridic. Dreptul de proprietate. Publicitatea imobiliară, Editura „Sfera Juridică”, Cluj-Napoca, 2008; împreună cu Eugen Hurubă, Sabău-Pop A. Olimpiu, Drept procesual civil. Proceduri speciale. Executarea silită, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 2008; împreună cu Lucian Chiriac, Daniela Cristina Valea, Lucretia Dogaru, Szabo Zsuzsanna, European Administrative Science and Law, Budapesta, 2011.
Activitatea desfăşurată ca preşedinte al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş este reflectată în sutele de articole, comunicate, apeluri, scrisori apărute în presa locală, regională şi centrală, în interviurile, de ordinul sutelor, acordate posturilor de radio şi televiziune locale şi centrale, precum şi în lucrarea Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita, Mureş - Editura „Eurocarpatica”, Sfântu-Gheorghe, 2015, coordonată de prof. univ. emerit dr. av. Ioan Sabău-Pop şi dr. Ioan Lăcătuşu.
Nu pot sfârşi această modestă încercare de laudatio, la adresa unei personalităţi a românilor din sud-estul Transilvaniei, care, a făcut şi face istorie pe aceste meleaguri, fără a remarca un fapt care mă onorează în mod cu totul deosebit. Colaborarea noastră la o publicaţie de cultură şi istorie, cu un profund caracter patriotic, „Condeiul ardelean”, şi la revistele ştiinţifice de istorie, etnografie, sociologie şi cultură a sud-estului transilvan Angvstia, Sangidava, Colocviile de la Bilbor şi Acta Carpatica.
Domnule profesor universitar emerit doctor avocat Ioan Sabău-Pop, permiteţi-mi a fi primul care vă felicită pentru acordarea Premiului „Ioan I. Russu” de către „Grupul de cercetare Ioan I. Russu”.

Categorie: