„PRESENT: INVISIBLE”, expoziție a fotografului Teodor Bădărău

Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Iașia prezentat, în perioada 11-20 iunie 2021, în spațiul Galeriei de Artă „N. Tonitza”din municipiul Iași,Expoziția „PRESENT: INVISIBLE”, semnată de artistul Teodor Bădărău. Proiectul a fost curatoriat de conf. univ. dr. Cătălin Gheorghe.
„Schimbarea vieții urbane se subscrie modului de (auto)structurare a peisajului. Fotografia poate de-documenta trăirea parcurgerii unui spațiu care, în calitatea resimțirii lui, devine un punct de întâlnire dintre un mod de concepere a transversalității mesajului cercetării artistice și un mod de a lucra cu efectele postfotografiei. Într-o succesiune de cadre scenice și metacadre ale reprezentării, printr-o traversare a unui context prin acte imersive și reflecții de detașare, prezenței îi este asociată o aură de invizibilitate care scurtcircuitează sensul fotografierii și retorica expunerii ei”, spunea curatorul despre cel mai recent proiect al fotografului Teodor Bădărău.
Cu ocazia unui proiect fotografic trecut al artistului, centrat pe același tip de cercetare fotografică, numit „PE MARGINEA UNUI SPAȚIU SPECULATIV”, organizat de Vector Studio și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” (UNAGE) din Iași, curatoriat tot de Cătălin Gheorghe, acesta din urmă spunea că„în proiectul său de „cercetare bazată pe fotografie”, Teodor Bădărău prelucrează „spațiul din exteriorul spațiului expozițional” prin simulare, reprezentare și interpretare, implicând raporturile „prezență anterioară auctorială” - „absență inițială a privitorului” într-un act de construcție a unei „rețele diferențiale” paradoxale în care sunt angrenate solitudinea, alienarea și nihilismul cu intervenționismul, intersubiectivismul și conceptualismul experiențial. Cercetarea sa nu presupune o investigație liniară care ar porni de la o intuiție, ar documenta factualitatea spațiului privirii într-un mod obiectivist observațional, ar selecta datele confirmate prin experimentul procesului de lucru, ar concepe sistemul de reprezentare pentru a comunica cât mai convingător experiența concepției sale explorative, ci presupune crearea unei experiențe receptive care pune publicul într-o situație de ambiguitate pentru a-l imersa apoi într-o reflecție de clarificare subsecventă mirării”.
„Potrivit artistului, e vizată investigareasubsidiaruluiimaginii, a problematicilor legate de poziționarea fotografului, camerei, privitorului, și, prin aceasta, de situarea subiectului reprezentării și a subiectului privitor într-o intersecționalitate neclară, câtă vreme imagineae negativul obiectualității în raport cu spațialitatea, provocând astfel o experiență a fracturiidintre „realitate” șireprezentareaei ca produs al unei percepții și reacții subiective, din perspectiva individualității auctoriale. Prin reflecțiaasupracondiției secvențialității cadrelor, prin meditația asupra efectului metafizic al expandării imaginii pe întrega suprafață a filmului fotografic analog, prin construirea unei instalații vizuale care transformă spațiul în mișcare, prin producerea intermitentă a unor fragmente de spații neutre care se auto-dizolvă într-un teribil spațiu lichid, Teodor Bădărău dedublează și, ulterior, demultiplică privitorii pe întreaga orizontalitate a conținutului imaginilor și intricațiilor marginilor spațiului speculativ pe care, relativ în definitiv, îl precizează”, mai adăuga curatorul.
Date despre artist
TeodorBădărău estedoctorand al Facultății de Arte Vizualeși Design încadrulUniversitățiiNaționale de Arte „George Enescu” din Iași. A contribuit cu lucrăriartisticepentruexpozițiile:„Despre Plan şidespredesfăşurarealui” (2014, Iaşi);„Timpiioraşului” (2014, Vaslui);„EV>V” (2015, Iaşi);„Tuneluri. Direcţii” (2015, Iaşi);„PhotoRomânia Festival - Essentialis” (2015, Cluj);„Reteritorializări” (2015, Bacău);„Take or Make” (2016, Bacău);„Run in background” (2016, Iaşi). În 2017, a fostnominalizatpentru „StartPointPrize”, participând la expoziția de la Victoria Art Center din Bucureşti.

Categorie: