Prezentarea revistei de poezie „Claviaturi”, Anul VII, nr. 3 (27), septembrie, 2019

Din păcate, din motive obiective, am ratat participarea la lansarea recentului număr al cunoscutei reviste de poezie, a treia dată în cei şase ani şi jumătate de la apariţia publicaţiei braşovene la care nu am fost prezent, fiind astfel lipsit de bucuria spectacolului lansării şi a întâlnirii cu prietenii dragi din oraşul copilăriei mele. Regretul a fost amplificat şi de faptul că nu am reuşit să-mi duc la îndeplinire o însărcinare onorantă a Centrului European de Studii Covasna-Harghita, filială a Academiei Române, organizatoare împreună cu Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei şi Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu-Gheorghe, a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizaţie, ediţia a XXV-a, dedicată împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea Eparhiei noastre. Această îndatorire consta în a înmâna, într-un cadru public, redactorului-şef al revistei Claviaturi, poetul-avocat George G. Echim, Diploma de excelenţă acordată de aceste instituţii „pentru contribuţia adusă la cunoaşterea istoriei românilor din Arcul Intracarpatic, valorificată ştiinţific în anuarul Acta Carpatica şi în celelalte publicaţii ale editurilor Eurocarpatica şi Grai Românesc”. Publicând această confidenţă în scurta cronică a recentei reviste în bilunarul de atitudine şi cultură „Condeiul ardelean”, material care sper să fie publicat şi în numărul următor al revistei Claviaturi, voi avea sentimentul că m-am achitat mulţumitor de această datorie.
Recenta revistă reprezintă creaţia unui număr de 51 autori, din care 47 sunt din Ţară şi 4 de peste hotare: Columbia, Republica Dominicană, SUA şi Franţa - trei scriind în limba spaniolă - Maria Eugenia Gulfo Berrocal, Enrque Antonio Sanchez Liranzo, Sheylla Rodriguez - şi unul în limba română - Dorian Goşa; 11 dintre autori semnează proză, astfel că nu lipsesc paginile de cronică şi critică literară, probleme actuale ale limbii române, spiritualitate, consemnări sau texte special precum cele scrise de Sebastian Bazilescu, George Echim, Constantin şi Magdalena Mănuţă, Mircea Doreanu, Mariana Popa, Gheorghe Novac, Ion Popescu-Topolog, Andrada Victoria Diaconescu, Alexandru Florin Ţene şi subsemnatul. De remarcat în acest sens debutul în paginile revistei a două autoare, Magdalena Mănuţă şi Andrada Victoria Diaconescu. Ca de obicei, grafica revistei este semnată de Gheorghe Oprea-Holbavianu, care găseşte spaţiul adecvat pentru a „crea emoţie pozitivă şi a aduce un plus de valoare” prin creaţiile sale vizuale precum sculpturile în lemn: Lângă crucea Ta Iisuse; Omul viitorului; La sfat; Cântec de dor şi jale; Casă dulce, casă; Troiţă nouă; Păsările viori şi cele12 imagini fotografice înfăţişând momente din timpul spectacolului de lansare a revistei.
Poezia deţine, însă, spaţiul tipografic principal, 67% , 95 de pagini din cele 142 ale revistei. Sunt publicate 98 de creaţii poetice din care trei sunt în limba spaniolă, traduse în limba română de poetul Ioan Friciu, din Sibiu. Debutant, în paginile revistei, la rubrica Marea poezie, este renumitul poet buzoian Vasile Voiculescu cu creaţia Autoportret romantic. Ceilalţi 44 de autori de poezie sunt colaboratori mai vechi, cu multe sau foarte multe poezii publicate în paginile revistei, precum: George G. Echim, Gh. Oprea Holbavianu, Theodor Echim, Ioan Friciu, Constantin Mănuţă, Mariana Popa, Ana Maria Barbu, Viorica Popescu, Nadia-Cella Pop, Mircea Bodean, Nicoleta Drăgan Bucşă, Iulian Patca, Rodica Ghinea şi Mircea Daroşi, care apar de la 139 de titluri publicate până la 41. Remarc în acest număr şi un debut, în paginile de poezie, a unei vechi publiciste, distinsa prof. Ligia Dalila Ghinea (foto), din Sfântu-Gheorghe, căreia îi urez remarcabile împliniri poetice. Până în prezent domnia sa a publicat în prestigioase reviste de literatură din Ţară - Târgu-Mureş, Alba-Iulia, Sfântu-Gheorghe, Bistriţa, Bucureşti -, precum şi în trei volume de versuri: Clipe (2017), Flori de rouă (2018) şi Tăceri de toamnă (2019), conturând „profilul de cercetător şi inspirat condeier […] mânuitor talentat al cuvântului, atent la fiecare expresie, fiecare frază, utilizate cu discreţie şi naturaleţe”, cum apreciativ scria prof. dr. Catinca Agache, membră a Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Iaşi, în capitolul Repere biobibliografice din finalul volumului Tăceri de toamnă.
Cu acest număr, 3(27)/2019, cartea noastră cu şi despre poezie pe care o numim Claviaturi, formată din cele 27 de numere, pusă în pagină de 288 de autori (poeţi, scriitori, publicişti, artişti plastici) din 26 de state ale lumii, a ajuns să cuprindă 2.587 de poezii, 370 de materiale în proză (cronici literare, consemnări, opinii, biografii, incrustaţii, referinţe critice, texte speciale, in memoriam, semnale) şi 422 de imagini (grafică, sculptură, fotografii, facsimile) expuse pe 4.424 de pagini. Cartea, distinsă cu premii internaţionale şi naţionale, este rodul muncii, inteligenţei şi talentului tuturor autorilor coordonaţi de harnicul redactor-şef al Colegiului de redacţie, poetul-avocat George G. Echim.
Directorul fondator şi colaboratorii bilunarului „Condeiul ardelean” urează, cu prilejul Noului An, tuturor claviaturiştilor şi cititorilor lor,
La mulţi şi binecuvântaţi ani spre slava Culturii Române!