Prietenul şi colaboratorul nostru, poetul Toth Arpad la aniversarea a 59 de ani

Am scris pentru prima dată despre viaţa şi creaţia acestui minunat om în paginile publicaţiei noastre - „Condeiului ardelean”, nr. 246/281, din 4-17 octombrie 2013. De atunci ,,poetul-pădurar, iubitor şi apărător al pădurii, ing. jr. Toth A. Arpad”, cum îl numeam, datorită talentului şi pasiunii sale pentru literatură, a devenit un prolific scriitor, în versuri şi proză, recunoscut şi apreciat de critica literară din Ţară şi de peste hotare şi de colegii din actuala breaslă a scriitorilor. Reproduc, în acest sens, un scurt fragment din opinia scriitorului braşovean Mircea Doreanu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, despre poetul Artangel (pseudonimul literar al domnului Toth): „Fiecare cuvânt este o exclamaţie de bucurie pură, heruvimică, notă în ode înălţată nu numai cerului, vieţii în întregime, cu postumitate cu tot. A nu se crede că Artangel trăieşte într-o stare de permanentă beatitudine; nu duce lipsă de necazuri, problemele de zi cu zi nu îl ocolesc nici pe el, le tratează însă altfel decât noi, cu seninătate neumbrită de scepticism. Unde noi, ceilalţi adică, vedem suferinţă, Toth Arpad vede nişte încercări de trecut mulţumită credinţei fără rest în pronia cerească. După cum scrie, Dumnezeu cel cu palmă grea, iute şi aspră din primul testament nu ar fi lăsat alte urme decât în Carte. Dacă înţelepciune înseamnă cunoaşterea propriilor limite şi împăcarea cu ele, avem un înţelept printre noi:
Atât de frumoase sunt visele senine
Ce izvorăsc din adâncul sufletului meu,
Mirifice cuvinte ce nu sunt străine,
Iubire, compasiune, iertare, Dumnezeu!”
Acum, la aniversarea a 59 de ani de viaţă, poetul Toth Arpad a publicat cel de-al 28-lea volum, sub titlul Când Divinul îmi grăieşte, la editura braşoveană „Creator”, volum din care reproducem poezia Poetul e vocea lui Dumnezeu, poezie care transmite crezul său despre poet:
Poetul e vocea lui Dumnezeu
E parfumul sclipirii divine,
Când sinele-i curat dictează,
Nectarul dulce-al fericirii,
Trăind viaţa sfântă a unui zeu,
Când muza-i de aur intervine,
Iubirea-i pură explodează!
Dăruieşte extazul iubirii
Şi când pacea lui interioară
Cu stropi fini în aer valsează
Spre acea Fiinţă superioară
E iubirea-i ce se propulsează…
Înspre Dumnezeu!
Cu prilejul aniversării sale, ne-am propus să publicăm biobibliografia poetului, pentru ca mulţi dintre cititorii noştri să cunoască îndeaproape oamenii de valoare lângă care trăiesc.
Poetul Toth A. Arpad s-a născut în 12 iunie 1962, în municipiul Săcele din judeţul Braşov, unde a locuit până în aprilie 1975. În perioada 1975-1984, a avut domiciliul la bunicii din partea mamei, în satul Păpăuţi din judeţul Covasna. În octombrie 1975, îi moare mama de cancer. Din august 1984, are domiciliul în oraşul Covasna, din judeţul cu acelaşi nume. Studiile le face la Şcoala Generală Nr. 4 din municipiul Săcele, clasele I-VI şi Şcoala Generală din localitatea Păpăuţi, ultimul trimestru din clasa a VI-a şi clasele a VII-a şi a VIII-a, unde devine premiantul clasei. Continuă studiile la profilul Silvicultură şi Exploatări Forestiere din cadrul Liceului Industrial Nr. 1 din municipiul Târgu-Secuiesc, unde, de asemenea, este premiantul clasei a IX-a A şi a X-a A. A dat examenul pentru treapta a doua de liceu şi a absolvit Liceul Silvic din localitatea Gurghiu, judeţul Mureş, promoţia 1981, unde câştigă concursul de biologie dintre cele două clase a XII-a şi se regăseşte printre premiaţii clasei a XII-a A. Ca elev, în anul 1980 a participat la faza pe ţară a Concursului pe meserii, care s-a desfăşurat la Liceul Silvic Câmpulung Moldovenesc. Urmează cursurile universitare, la fără frecvenţă, devenind licenţiat în silvicultură (inginer silvic diplomat) şi în ştiinţe juridice. A fost salariatul unei subunităţi din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, de la data de 1 august 1981 începând. După 38 de ani de activitate, din cauza problemelor de sănătate, este pensionat cu data de 11 noiembrie 2019. Este preşedintele unui composesorat, din anul 2007 şi lector formator la clasele de pădurari şi de tehnicieni silvici, în cadrul unei firme de formare profesională din judeţul Bacău, din anul 2010.
Din punct de vedere literar, se evidenţiază scriind poezii şi proză despre natură şi spiritualitate, încă din clasa a V-a. A participat la Concursul „Tinere condeie”, în anul 1978, şi la „Olimpiadele Judeţene de Limba şi Literatura Română”, în anii 1978 şi 1979. Debutează literar cu o strofă din poezia Cu pădurea paşi în doi, în Revista Flacăra, din Braşov, în anul 1995, însă, adevăratul debut literar are loc în anul 2004, în Revista Pădurea şi Viaţa, din Bucureşti, cu poezia Pădurarul. Este membru în „Asociaţia poeţilor mondiali” şi în Liga Scriitorilor Români - Filiala Braşov.
În ultimii 13 ani, a publicat 28 de volume de poezie şi proză, unele dintre ele fiind traduse în limbile: engleză, greacă, rusă, franceză, italiană, chineză, bangla şi maghiară: Poezii (semnat Artangel), Editura „Petru Maior”, Reghin, 2008; Poezii, vol. II (semnat Artangel), Editura „Petru Maior”, Reghin, 2008; Versek (semnat Artangel), Editura „Petru Maior”, Reghin, 2008; Iubirea - poezii (semnat Tóth Árpád Artangel), Editura „Charta”, Sfântu-Gheorghe, 2010; Întâlnirile omului cu ursul (semnat Tóth Árpád Artangel), Editura „Charta”, Sfântu-Gheorghe, 2011; În dulcele grai vânătoresc. Alte întâlniri ale omului cu ursul (semnat Tóth Árpád Artangel), Editura „Charta”, Sfântu-Gheorghe, 2011; Iubind pădurea şi divinul (semnat Tóth Al. Árpád), Editura „Eurocarpatica”, Sfântu-Gheorghe, 2012; Peregrinând printre ani, pe sub mantia timpului (semnat Tóth Al. Árpád), Editura „Euro-Print”, Bacău, 2013; Petale de zori (semnat A. Artangel), Editura „Eurocarpatica”, Sfântu-Gheorghe, 2013; Întâlnirile omului cu ursul (semnat Tóth Árpád), Editura „Petru Maior”, Reghin, 2014; Întoarcerea fiului risipitor (semnat Tóth Árpád Artangel), Editura „Eurocarpatica”, Sfântu-Gheorghe, 2014;. Crăiasa naturii şi copiii ei, Editura „Petru Maior”, Reghin, 2014; Nihil sine Deo, Editura „Petru Maior”, Reghin, 2015; Emberek, akik találkoztak a medvével, semnat Tóth Árpád, traducere în limba maghiară de Szabó Mária, Editura „Petru Maior”, Reghin, 2015; Queen of the nature and her children (traducere în limba engleză de Dragoş Barbu), Editura „Petru Maior”, Reghin, 2016; Întâlnirile dintre omul bun şi ursul brun (semnat Artangel), Editura „Petru Maior”, Reghin, 2016; Flautul care cântă iubirea divină (semnat Artangel), Editura „Petru Maior”, Reghin, 2016; Whispers of the wild (semnat Artangel), traducerea în limba engleză de Dragoş Barbu, Editura „Petru Maior”, Reghin, 2017; Iubire, compasiune, iertare (semnat Tóth Árpád), Editura „Inspirescu”, Satu-Mare, 2017; Wisdom of the ranger, ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑ, MУДPΟΚΤЬ ЛECHИЧEГO, în engleză, greacă şi rusă (semnat Tóth Árpád), traducători: Dragoş Barbu, Rubina D. Andredakis, Dr. Adolf P. Shvedchikov, Nadia-Cella Pop (introducere), Editura „Petru Maior”, Reghin, 2018; Eu sunt spiritul (semnat Tóth Al. Árpád), Editura „E-Creactor”, Baia-Mare, 2019; Az erdőkirálynő és gyermekei (semnat Artangel), traducere în limba maghiară de Szabó Mária, Editura „Petru Maior”, Reghin, 2019; Jurnalul unui Sfânt pentru Divin (semnat Artangel), Editura „Petru Maior”, Reghin, 2019; Întâlnirile dintre omul bun şi ursul brun (semnat Tóth Árpád), Editura „Petru Maior”, Reghin, 2019, ediţie bilingvă română şi maghiară, traducere în limba maghiară de Szabó Mária; Wisdom of the ranger, ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑ, MУДPΟΚΤЬ ЛECHИЧEГO, Wanderer * A Wooddsman’s tale, Errant * Cit d’un bucherom, CTPAHHИK * CKAЭKA * ЛECHИKA (semnat Tóth Árpád), traducere în limba engleză de Dragoş Barbu; traducere în limba greacă de Rubina D. Andredakis; traducere în limba rusă de dr. Adolf P. Shvedchikov; traducere în limba franceză de Rubina D. Andredakis, Editura „Libris Editorial”, 2019, Braşov, România. Distribuţie - Librăria „Şt.O. Iosif”; Poezii / Tóth Árpád, Braşov, Editura „Libris Editorial”, 2020; De simţi suflul răcoros / Tóth Árpád Făurei, Editura „Liric Graph”, 2020. Poezii şi proză, carte electronic: Când Divinul îmi grăieşte / Tóth Árpád, Braşov, Editura „Creator”, 2021.
În calitate de coautor a publicat în 40 de antologii literare colective, cea mai recentă fiind Dicţionar de reliefuri literare româneşti. Scriitori români contemporani (vol. IV) / Mariana Moga, Iaşi, Editura „Rotipo”, 2021.
Este colaborator al revistelor literare: Claviaturi (Braşov), Ritmuri Braşovene şi Creneluri Sighişorene. De asemenea, unele din poeziile sale au apărut în: IL PONT literary online magazine compile by Patrick Sammut; The world poets quarterly. Multilingual volume, No. 94, 2019, The Editorial Office: Guanyinqiao, Jiangbei District, Chongqing Citty, P.R. CHINA; Flacăra din Braşov; Pădurea şi viaţa din Bucureşti, precum şi în publicaţiile „Condeiul ardelean” şi „Mesagerul de Covasna”, editate la Sfântu-Gheorghe.
Poetul a fost distins pentru creaţia sa literară cu: Premiul de merit al Fundaţiei Naji Naaman pentru cartea Queen of the Nature and Her Children, în anul 2017; Diplomă - pentru promovarea scrierilor literare în Antologia Literatura din călimară, organizatori Mariana Petrache şi Stela Cheregi; Diplomă de excelenţă - Decembrie 2018, Liga Scriitorilor Români - Filala Braşov; Hrisov spre luare-aminte, dat spre a lăuda vrednicia şi smerenia supusului nostru Tóth Árpád, Liga Scriitorilor Români - Filiala Mureş; Diploma de donator al Bibliotecii Municipale ,,George Sbârcea”, Topliţa; World Literature Academy Antologie der Weitschriftsteller, Bucureşti, România, 15 ianuarie 2020; Certificat de partcipare la evenimentele culturale - Institutul Eminescu. Mihai Eminescu 15 ianuarie 1850 - 15 ianuarie 2020, 170 de ani de la naştere; Diploma de excelenţă - Festivalul Internaţional „Zbor spre desfrunzite stele”, prima ediţie, Săcele - Braşov, 2020, România, organizator Florentina Danu; Medalia Campionatul Internaţional de Poezie, Săcele, 2020; Diplomă de merit - Cenaclul de Literatură şi Artă „Luceafărul”, Giurgiu, pentru participare creativă deosebită, comunicare, umanitate, în proiectul literar online Poemele Toamnei, Giurgiu, 2020, iniţiatoare proiect Dunia Pălăngeanu, scriitoare, publicist; Diploma Literatura popoarelor - Literature of peoples for participation in this global proiect 1 december 2020, World Literature Academy; Premiul „Gheorghe Pituţ” - acordat de Societatea Culturală Apollon-România şi Academia Internaţională de Literatură şi Artă, fiind printre câştigătorii Festivalului-Concurs de creaţie literară (poezie şi proză) „Vis de toamnă”, ediţia a VIII-a, 10 octombrie - 25 noiembrie 2020; Diploma de excelenţă - pentru participarea meritorie în proiecul literar-artistic online Sub zodia „Luceafărului”, Giurgiu, România - acordată de Cenaclul de Literatură şi Artă „Luceafărul”, Giurgiu, România, iniţiatoare proiect Dunia Pălăngeanu, 15 ianuarie 2021; Diploma de excelenţă - pentru participarea măiastră cu creaţie literară în Proiecul ,,Iarna în literatură şi artă”, Giurgiu, 2020-2021, România - acordată de Cenaclul de Literatură şi Artă „Luceafărul”, Giurgiu, România, iniţiatoare proiect Dunia Pălăngeanu, scriitoare, publicist; Diploma de Dragobete - Proiectul literar online „Poeme Îndrăgostire de Dragobete” - acordată de Cenaclul de Literatură şi Artă „Luceafărul”, Giurgiu, România, iniţiatoare proiect Dunia Pălăngeanu, Giurgiu, 24 februarie 2021; Premiul cu titlu de merit SUPER - acordat pentru Concursul „Eleganţa iubirii”, creaţii literare şi artă în imagini, Montreal, Canada, 24 februarie 2021; Diplomă secţiunea poezie, Menţiune - Elogiul iubirii, Ediţia a III-a, 2021, Festival-Concurs Internaţional de Creaţie Literar-Artistică, organizator Cenaclul „Prietenia”, preşedinte Mirela Minuţa Alexa, coordonator Asociaţia ASCIOR; Certificate of appreciation, Excellent contribution in the literature, 15 martie 2021, Lenuş Lungu, Menţiune - Secţiunea Proză, Concursul de creaţie literară „Ne scriu din cer poeţii”, ediţia 2021, organizator Tabăra prieteniei literare „De amiciţia”, 24 mai 2021;
Pentru toate acestea, acum la ceas aniversar, când prietenul şi colaboratorul nostru împlineşte frumoasa vârstă de 59 de ani de viaţă, subsemnatul, împreună cu directorul fondator al bilunarului „Condeiul ardelean”, Doru Decebal Feldiorean, îi urăm poetului Toth A. Arpad ca bunul Dumnezeu să reverse asupra sa toate darurile Sale cele bogate, să-i binecuvânteze din belşug creaţiile literare viitoare şi să-i înmulţească anii.
La Mulţi Ani, dragă prietene!

Categorie: