Primăria comunei Tulgheş este pe cale de a se închide

Pe Toader Ungureanu (foto), primarul comunei Tulgheş din judeţul Harghita, l-am întâlnit după o şedinţă extraordinară a Consiliului Local.
- Domnule primar, ce urgenţe au dezbătut consilierii?
- Rectificarea bugetului local, pe baza unei dispoziţii a directorului Finanţelor Publice, prin care s-au suplimentat veniturile bugetului local din cote defalcate din TVA, cu suma de 233.000 lei. De asemenea, cu accceşi sumă au fost suplimentate cheltuielile de personal pentru învăţământul preuniversitar de stat pe lunile septembrie şi octombrie 2011. Pentru luna noiembrie se aşteaptă o altă rectificare.
- Prin Primărie am văzut birouri goale, ba chiar în biroul cu probleme sociale lucra de zor Lăcrămioara Pop, directorul Căminului Cultural !?!
- Doamna Lăcrămioara Pop, prin dispoziţie a primarului lucrează de luni până vineri inclusiv, între orele 9-13, la acest birou pentru primirea cererilor şi documentelor necesare întocmirii dosarelor pentru subvenţii la încălzire.
- Să trecem la birourile goale.
- Compartimentele de specialitate ale primarului, toate posturi unice, sunt libere, din motivul plecării oamenilor spre alte locuri de muncă mai bine plătite decât în administraţie. În această situaţie, postul de casier este vacant de peste un an de zile, la fel cele de programe de dezvoltare şi urbanism, iar de două luni de zile şi cel de la probleme sociale. Înlocuitorii acestora sunt salariaţi tot de pe posturi unice. De exemplu, juristul se ocupă de probleme juridice, achiziţii publice, programe de dezvoltare şi urbanism. Problemele sociale sunt rezolvate de secretarul localităţii, cu salariata de la starea civilă şi servicii de urgenţă, ajutaţi de directorul Căminului Cultural. Cum aţi văzut, casieria am încredinţat-o salariatului de la impozite, taxe şi urmărire, iar auditul intern este efectuat de către contabil, unde, de asemenea, sunt două posturi, dar numai unul ocupat, contrar prevederilor legale.
- Cui se datorează toate acestea?
- Toate acestea datorită prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, unde se precizează că la vacantarea a 7 posturi, se poate ocupa, prin concurs, doar unul. Nu ştiu dacă Guvernul României şi Ministerul Administraţiei şi Internelor cunosc faptul că în serviciile de specialitate ale primarilor de comună şi până la acea ordonanţă de urgenţă, posturile erau ocupate de o singură persoană, deci posturi unice. Cu toate intervenţiile scrise la Guvernul României, la Ministerul Administraţiei şi Internelor, la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, nu am găsit nicio înţelegere pentru deblocarea acestor posturi. Drept exemplu, pentru întârzierea de o zi, la depunerea centralizatoarelor pe probleme sociale, în luna septembrie 2011, primarul a fost amendat cu 2.500 lei, cu precizarea inspectorilor că „am fost trimişi de Bucureşti...” ???!!! Având în vedere şi controlul Curţii de Conturi, în perioada actuală, daţi-vă seama în ce situaţii sunt puşi funcţionarii publici din Primăria Tulgheş, pentru a pune la dispoziţia acestora documentele solicitate, conform tematicii. Pot preciza că din cauza posturilor libere, personalul din serviciile de specialitate ale primarului lucrează 12-14 ore/ zi, neavând dreptul la plata cu ora şi nici la compensări cu zile libere. Ce să mai spun despre motivarea acestora, după ce în anul 2010 din salariul de încadrare le-a mai fost luat şi acel 25 la sută, diminuare care persistă şi în 2011. Cu toate că Guvernul a majorat salariile cu 15 la sută, salariaţii nu găsesc, în plus, în buzunarele lor niciun ban, datorită inflaţiei şi preţurilor tot mai ridicate. Guvernul are pârghiile de control asupra cheltuielilor de personal, care sunt adoptate prin hotărâri ale Consiliului Local, iar în Nomenclatorul Administraţiei Publice Locale este prevăzut un număr minim şi maxim de personal pentru serviciile de specialitate ale primarului, în funcţie de numărul populaţiei din unitatea administrativ-teritorială. În ceea ce priveşte comuna Tulgheş, fondul de salarii se asigură din venituri proprii. Este total de neînţeles de ce nu se acceptă deblocarea posturilor vacante, ţinând seama că sunt posturi unice, când întregul personal din administraţia comunei Tulgheş, în cadrul căreia este inclusă şi cultura, numără la ora actuală 9 oameni, din minimum 22 de posturi, conform Nomenclatorului???!!! Să spună cineva din Guvernul României dacă aşa se poate face calitate şi progres în administraţia publică locală!!! Mai mult, şi personalul care a mai rămas mă ameninţă, în continuare, cu demisia!!! Este normal ca funcţionarii din administraţie, de la salariul de 700-800 de lei/ lună să plece la salarii de 2.000 lei/ lună, maşină de serviciu şi laptop, în sectorul privat, unde nu sunt aşa stresaţi, dar mult mai bine motivaţi.
- Dumneavoastră nu sunteţi de acord să folosiţi tot felul de „inginerii”, adică să lucreze în administraţie oameni încadraţi la diferite asociaţii. Cum vedeţi rezolvarea acestei probleme, care la Tulgheş, iată, este destul de gravă?
- Singura măsură legală pe care aş vedea-o ar fi externalizarea unor servicii, cu costuri cel puţin duble faţă de deblocarea posturilor vacante şi ocuparea acestora cu funcţionari. Unde mai punem respectarea termenelor de transmitere a atâtor şi atâtor situaţii, cu birouri goale şi numeroşi oameni la uşile acestora şi la poarta Primăriei. Suntem puşi în imposibilitatea de a colecta toate veniturile din impozite şi taxe la nivel local, precum şi de a efectua toate anchetele sociale pentru alocaţii de susţinere, alocaţii complementare, ajutoare sociale, bani de încălzire etc., cu un număr atât de mic de personal şi necalificat pentru posturile respective.
- Cum percep locuitorii comunei Tulgheş asemenea insuficienţe?
- Locuitorii comunei Tulgheş spun aproape întotdeauna că nu se vede nimic în localitate. Dar cu cine să rezolvăm problemele de investiţii, care, practic, reprezintă aproape întreaga activitate a administraţiei publice locale, după părerea majorităţii populaţiei? Deoarece, pentru ei, restul serviciilor nu reprezintă nimic şi văd numai faptul că Guvernul României, Consiliul Judeţean, administraţiile locale trebuie să le asigure toate condiţiile de viaţă, fără a se întreba dacă dânşii au vreo obligaţie faţă de societate sau să-şi folosească dreptul de muncă, în loc de a aştepta pomană.
P.S. Discutând despre aceste probleme cu mai mulţi locuitori ai comunei Tulgheş, oameni, cum se spune, cu picioarele pe pământ, mi-au relatat faptul că primarul, cu maşina proprie, s-a dus la fiecare gospodărie şi a predat, pe bază de semnătură, înştiinţările de plată. Nu pot să nu redau afirmaţia unui gospodar: „Halal ţară!, Halal Guvern!, dacă a ajuns primarul să împartă somaţii de plată???!!!”.

Categorie: