Primăria Sfântu-Gheorghe vrea fostul sediu al Băncii Naţionale

Actualitatea ardeleană - Covasna

Autor:

Primăria Sfântu-Gheorghe vrea să obţină fostul sediu al Băncii Naţionale Române (foto, parterul şi etajul 1 al construcţiei) din municipiu, aflat în administrarea Regiei Autonome a Protocolului de Stat, pentru a muta aici o parte din serviciile aflate în subordine.
Consiliul Local Sfântu-Gheorghe a aprobat marţi (24 aprilie 2012 - n.n.), cu majoritate de voturi, iniţierea demersurilor pentru trecerea acestui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, în domeniul public al municipiului Sfântu- Gheorghe.
În expunerea de motive semnată de primarul Antal Arpad se arată că în prezent Primăria Sfântu-Gheorghe îşi desfăşoară marea parte din activitate într-o clădire construită în anii 1895- 1897 cu scopul de a fi închiriată micilor meseriaşi şi comercianţi din localitate şi care ulterior a fost concesionată fostei Fabrici de Ţigarete până în anul 1903, când a căpătat destinaţia actuală, iar spaţiul existent este insuficient şi inadecvat noilor cerinţe administrative. De asemenea, se menţionează că starea tehnică a clădirii este necorespunzătoare, prin urmare este necesară o altă clădire adecvată atât din punctul de vedere al amplasamentului, cât şi al capacităţii şi funcţionalităţii, în vederea mutării unor compartimente ale Primăriei.
„Consider că cea mai corespunzătoare variantă pentru soluţionarea problemelor arătate anterior ar fi strămutarea unor activităţi din incinta actualei clădiri a Primăriei în încăperile fostei Bănci Naţionale, situată pe strada Kossuth Lajos, nr. 10, din Sfântu Gheorghe, imobil care în prezent constituie domeniu privat al Statului Român, administrat de Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, se arată în motivaţie.
Primarul Antal Arpad nu a ascuns în faţa consilierilor că această clădire se află în litigiu de mai multă vreme, atât Consiliul Judeţean Covasna, cât şi Biserica Ortodoxă Română revendicând de ani de zile dreptul de folosinţă.
De altfel, Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei a câştigat în instanţă dreptul de folosinţă asupra fostului sediu al Băncii Naţionale Române (BNR), drept conferit de Guvernul României în anul 2004, obţinând în urmă cu doi ani o sentinţă definitivă şi irevocabilă la Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie.
Antal Arpad a mai spus în plenul şedinţei de marţi că cererea de transferare a clădirii în patrimoniul municipiului este susţinută şi de Consiliul Judeţean Covasna.
„Credem că această clădire ar trebui repartizată Consiliului Local şi că acest lucru ar fi în interesul locuitorilor municipiului”, a spus Antal Arpad, menţionând în final că, în opinia sa, „nu e corect faţă de ceilalţi credincioşi catolici, reformaţi şi unitarieni să nu li se dea ce a fost a lor şi a fost luat de comunişti, iar alţii (respectiv Biserica Ortodoxă - n.r.) să primească şi ce n-au avut”.

Categorie: