Primarul, pistolul și vestul sălbatic în Republica Zagon

ÎN ATENŢIA DOMNULUI PRIMAR KIS

Inclusiv pentru acoliţii lui, personal şi confidenţial

Referitor la adresa dumneavoastră înregistrată sub nr. 1520/13.03.2014, adresă oficială purtând antetul Primăriei comunei Zagon şi semnată de dumneavoastră în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în calitate de primar, fiind se pare foarte atent şi disponibil cu privire la persoana mea, aţi considerat să-mi comunicaţi câteva informaţii şi norme de drept general, prevederi din Legea nr. 50/1991, precum şi HCL nr. 18/07.03.2014, care oricum este netemeinică, nelegală şi neconstituţională şi va fi atacată în contencios administrativ.
În virtutea legală a dreptului la replică, mă văd nevoit să vă răspund la provocările ilegale coercitive în abuzul de putere, ce le exercitaţi la adresa mea şi a familiei mele lărgite şi, prin urmare, mă văd obligat să-mi pierd timpul cu un om faţă de care nu am, nu pot şi nu voi avea niciodată vreo minimă consideraţie. Din contră…!
Prin urmare, se pare că ţineţi să-mi explicaţi legea construcţiilor şi HCL nr. 18/2014, ilegală şi netemeinică, probabil uitând că v-am desfiinţat pe fond la Judecătoria Târgu-Secuiesc şi umplut de penibil în recursul formulat de către dumneavoastră la Tribunalul Covasna, unde v-am dat o lecţie de drept civil, iar completul de judecată era foarte amuzat de comicul de situaţie al cauzei, precum şi prostia susţinerilor şi, mai ales, a actelor ilegale generate de dumneavoastră, în fapt şi drept absolut abuzive, prin funcţia administrativă ce o exercitaţi, iar avocatul ce vă reprezenta era depăşit de cauză, ca şi dumneavoastră de lege, pe care o aplicaţi discreţionar în avantajul intereselor proprii şi financiare.
Ca atare, nu sunteţi deloc în ipostaza de a-mi da avertismente (sesizări), pentru ca ulterior să aveţi acoperire asupra faptelor pe care le generaţi împotriva mea şi a familiei mele lărgite, fapte de coerciţie, ameninţare şi intimidare, chiar dacă vă credeţi un grof dictator, iar pe noi, zagonenii, sclavii de ogor, trebuie să înţelegeţi că vremurile secolului XIX au apus de mult şi Noua Ordine Mondială a început. Chiar nu puteţi ţine timpul pe loc!
Practic, adresa formulată mie, nu este altceva decât un act elaborat retardat după chipul şi asemănarea dumneavoastră, un act generat de apucături de bolşevic fără scrupule, şcolit 8 (opt) luni la „facultatea” puşcăriei, cu instincte de penal recidivist.
Dacă aţi fi cunoscut elementar legea şi normele de aplicare ale acesteia, dacă aveaţi minimum de bun-simţ şi respect faţă de cetăţenii comunei Zagon, dacă nu eraţi turbat să faceţi bani şi din piatră seacă şi să controlaţi personal toate veniturile obţinute din păşunile comunei Zagon, concesionate direct şi ilegal sub formă de monopol, unei asociaţii pe care o controlaţi din umbră şi o prezidaţi în direct, puteaţi să faceţi diferenţa între noţiunea de proprietate privată a comunei Zagon, domeniul public şi proprietate particulară. Totodată, este ilegal să obligaţi zagonenii proprietari de animale să se înscrie în asociaţia monopol înfiinţată, înscriere fără de care nu mai pot să-şi trimită ovinele în turme şi bovinele în cirezi, mai mult îi ameninţaţi că le vindeţi animalele în obor! Cu ce drept şi în ce temei legal dispuneţi dumneavoastră de proprietatea privată a proprietarilor de animale? Nu credeţi că faceţi o mare confuzie deliberată şi autocrată între proprietatea publică şi privată a Statului Român, patrimoniu pe care l-aţi devalizat şi delapidat total, şi proprietatea privată garantată constituţional???
Chiar nu înţelegeţi că începutul sfârşitului administrativ şi politic al dumneavoastră a început şi se va termina în curând?; iar amicii din administraţia centrală, locală şi alte instituţii nu mai au puterea să intervină, indiferent că-i cheamă Yoki, Moki, Doki, Guvernatorul, Groful etc.
În Republica Zagon nou înfiinţată, a cărei dictator sunteţi, chiar dacă credeţi că aveţi prerogative nelimitate, sunteţi în fapt un ins insignifiant la nivel naţional, doar cu vise de preamărire asupra unor cetăţeni zagoneni pe care i-aţi prostit, adus în pragul sărăciei şi a mizeriei sociale, zagoneni ce au ajuns să trăiască cu frica zilei de astăzi, că vine dictatorul şi îi nenoroceşte pe viaţă în interese meschine.
Prin urmare, nu vă mai victimizaţi în fals pe la televiziuni în încercarea de a minţi poporul cu televizorul pentru escamotarea abuzului de putere pe care-l exercitaţi în atribuţiile de serviciu administrative şi arunca vina asupra mea şi altora, pentru că, aşa cum am mai scris, nu puteţi să ne mai ţineţi de proşti. Domnule primar, poţi să prosteşti unii oameni tot timpul şi toţi oamenii un timp, dar nu poţi să prosteşti toţi oamenii tot timpul.
Deci, adresa dumneavoastră nu se justifică şi nici nu are temei legal. Mai mult vă poate incrimina. Ambele forme de drept real, nu au nicio tangenţă cu subsemnatul, deoarece dacă aţi fi avut memorie, trebuia să ştiţi faptul că, între timp, m-aţi deposedat de toate păşunile comunale (domeniu public sau privat) şi nu mai pot intra sub incidenţa prevederilor invocate. Subsemnatul îmi exercit activitatea în exclusivitate pe terenurile proprietate personală sau arendate, prin urmare nu vă priveşte ce fac eu pe proprietatea mea.
Dacă ştiaţi legea, trebuia să fiţi informat că tipul de stână - coşar, cu rol de adăpăost temporar, nu este nici exploataţie conform unui ordin ANSVSA şi nici nu face obiectul Legii nr. 50/1991, fiind o executare de lucrare pentru un amplasament temporar, stână care este amplasată direct pe sol, fără fundaţii şi platforme, precum şi fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane şi se pot executa fără autorizaţie de construire.
Faptul că probabil doriţi să deveniţi primul primar din România care doreşte o aplicare greşită, dar proprie a legii în Republica Zagon, al cărei dictator sunteţi, este o opţiune care vă priveşte în exclusivitate şi pentru care o să răspundeţi conform legilor în vigoare.
Invocării prevederilor art. 33 din Legea nr. 50/1991 nu le înţeleg rostul, sunt străine total activităţii mele, au mai degrabă un rol de intimidare şi ameninţare la adresa mea şi le pot intui Bergsonian.
În schimb, fapta dumneavoastră de a-mi trimite o adresă de genul acesta nu poate constitui decât un abuz de putere în exercitarea atribuţiilor de serviciu, care este de natură a mă intimida, afecta emoţional şi genera temeri cu privire la posibilitatea de a-mi continua activitatea, mai ales că m-aţi ameninţat în public, faţă de mai mulţi cetăţeni din comuna Zagon, că am trei opţiuni de a mai supravieţui în comună:
1. să vând totul şi să mă mut din comuna Zagon;
2. să vând tot efectivul de ovine şi să nu mai am nicio activitate de acest gen;
3. să plec cu ovinele în altă localitate pentru a-mi putea desfăşura activitatea.
Pentru cultura dumneavoastră juridică, vă informez că vă faceţi vinovat de o pluralitate de infracţiuni prevăzute şi pedepsite de art. 296 C.P. - Purtare Abuzivă şi art. 297 C.P. - Abuz în serviciu, iar în acest sens voi depune o Plângere Penală Prealabilă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Secuiesc.
Partea bună a lucrurilor este că actele şi faptele administrative şi conexe ale dumneavoastră au devenit un atentat la siguranţa naţională a Statului Român, iar instituţiile abilitate şi factorii decizionali sau decidenţi politic trebuie să intervină.
Având în vedere că la nivel local împreună cu acoliţii şi interpuşii dumneavoastră acţionaţi premeditat şi organizat, putem bănui şi constata că, în fapt, aţi iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat pe care-l conduceţi, iar prin urmare rog persoanele din anturajul dumneavoastră, acoliţii de care v-aţi înconjurat şi care acţionează întocmai şi la timp la comenzile date de către dumneavoastră şi care au comis faptele prevăzute în art. 367 C.P., deci pe această cale îi informez pe toţi, că dacă denunţă autorităţilor abilitate grupul infracţional organizat din care fac parte, înainte ca acesta să fie descoperit, deoarece săvârşirea infracţiunilor deja a început de mult, nu vor fi pedepsiţi.
Dacă totuşi nu vor să vă denunţe, îi informez că mai au şanse - chiar dacă v-au sprijinit în săvârşirea infracţiunilor şi vor înlesni, în cursul urmăririi penale aflarea adevărului şi tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai acestui grup infracţional organizat - pentru că limitele speciale se vor reduce la jumătate.
Prin grup infracţional organizat se înţelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp şi pentru a acţiona în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni.
Fără nicio stimă şi consideraţie,
Kelemen Gyula
Zagon,
20.03.2014

Aparut in :