Problemă propusă pasionaţilor de şah - MALEIKA Gerhard Deutsche Schachzeitung 1987


Autor: 

ing. Nicolae Doroftei


Albul mută şi dă mat în două mutări (#2)

Cu puţine figuri se poate realiza o problemă frumoasă, cu două transformări minore. Gradul de difi cultate nu este însă ridicat, aşa că o puteţi savura între două staţii de autobuz.

Soluţia problemei:

1.Cb6! Txe7
[ Sau a) 1...Tb8 2.c8C#; b) 1...Th8 2.c8T#] 2.Cc8# 1–0

Categorie: