Prof. univ. dr. av. Ioan Sabău-Pop este noul preşedinte al Forumului

COMUNICAT

FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA, HARGHITA ŞI MUREŞ

Sub patronajul şi cu binecuvântarea IPS Ioan Selejan, Arhiepiscopul Covasnei şi Harghitei, preşedintele de onoare al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM), sâmbătă, 31 mai 2014, în locul pitoresc încărcat de legendă şi profundă trăire românească, Mănăstirea Doamnei Moglăneşti - Topliţa, a avut loc Adunarea Generală anuală a Forumului.
Au participat delegaţi ai celor 29 de asociaţii, ligi, fundaţii, uniuni, societăţi, despărţăminte ASTRA, membre ale Forumului.
De asemenea, în calitate de membrii şi invitaţi au participat personalităţi ale vieţii culturale, societăţii civile, mass-media, demnitari ai statului şi înalţi funcţionari publici.
La ordinea de zi au fost prezentate, dezbătute şi aprobate:
Raportul de activitate al Consiliului Director pentru perioada 2013-2014, prezentat de prof. Ilie Şandru, preşedinte executiv al FCRCHM.
Bilanţul contabil şi Raportul Comisiei de cenzori, Bugetul de venituri şi cheltuieli, prezentate de prof. Ioan Lăcătuşu.
Au urmat alegeri pentru un nou mandat a organelor de conducere ale FCRCHM: Consiliul Director (format din 35 de membrii), preşedintele, doi vicepreşedinţi şi secretarul general.
În calitate de preşedinte a fost ales domnul Ioan Sabău-Pop, profesor universitar şi avocat, din Târgu-Mureş, vicepreşedinţi: Maria Bularca şi Vasile Gotea, iar secretar general prof. Ligia Dalila Ghinea.
Domnul prof. Ioan Sabău-Pop a prezentat propunerile de modificare şi adaptare a Statutului Forumului, cerinţă oportună pentru actualizarea obiectivelor FCRCHM, a structurilor de conducere prin înfiinţarea unor comisii de lucru şi departamente şi a Consiliului ştiinţific şi de onoare al Forumului, din care să facă parte personalităţi recunoscute care militează pe tărâm istoric, social şi cultural, în general pentru cultivarea unor sentimente patriotice curate, pentru apărarea cauzei naţionale şi a valorilor naţionale, a integrităţii României, toate în spiritul Constituţiei şi al calităţii de membru al Uniunii Europene.
Preşedintele de onoare al Forumului, IPS Ioan Selejan, este şi preşedintele Consiliului ştiinţific şi de onoare.
S-a dat citire şi s-au însuşit Planul de activitate al FCRCHM pentru perioada anilor 2014-2015 şi calendarul de activităţi, îmbunătăţit cu propunerile făcute de membri prezenţi la Adunarea Generală.
Din luările de cuvânt care au urmat, au reieşit problemele de stringentă actualitate care privesc societatea românească, cât şi aspectele punctuale cu care se confruntă comunităţile româneşti din cele trei judeţe şi din Transilvania. Au abordat teme care trebuie să intre urgent în atenţia societăţii româneşti, la care Forumul să aibă un aport potrivit menirii sale: IPS Ioan Selejan, Lazăr Lădariu, Avram Tripon, Mihai Groza, Doru Dobreanu, Ioan Luca, Ioan Lăcătuşu, Jean Adrian Andrei - prefectul judeţului Harghita, Marius Popica - prefectul judeţului Covasna şi Horia Grama - deputatul PSD de Covasna.
S-a aprobat cererea de aderare la Forum a următoarelor asociaţii:
Asociaţia Culturală „Radio Ardealul” Topliţa
Asociaţia Culturală „Glasul Călimanilor” Topliţa
Asociaţia „Filantropia” Bilbor
Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Harghita Miercurea-Ciuc

Biroul de presă 31 mai 2014