Profesoara Rodica Pârvan, şase decenii de viaţă şi nemăsurată trudă în folosul comunităţii româneşti din Sfântu-Gheorghe

DOMNIEI SALE, DOAMNEI RODICA PÂRVAN
DRAGĂ ŞI DISTINSĂ DOAMNĂ
Sunt oameni pe care îi îndrăgeşti, îi simţi aproape de la primul cuvânt, te înţelegi cu ei doar din priviri. Instinctul îţi spune că ai în faţă unul dintre omenii pe care i-ai găsit, dintre cei foarte mulţi pe care i-ai întâlnit, în care poţi avea încredere în dreapta lor judecata oricând şi-n orice împrejurare. Şi mai vezi şi simţi apoi că îţi sunt aproape la bucuria împlinirilor şi mereu în preajmă şi sprijin la supărările inerente vieţii, că bucuria ta este şi a lor, iar a lor devine şi a ta. Într-un cuvânt, că ai întâlnit un prieten de nădejde şi din ce în ce mai drag. Sentimentul ar putea fi definit ca fiind al comuniunii de idei şi comportamente moral-profesional-civice, deprins printr-un studiu aprofundat şi o solidă educaţie alături de nativul bun-simţ. În aprecierile noastre ne-am întâlnit, pe aceleaşi coordonate, cu ceilalţi colegi din conducerea societăţii civile româneşti din judeţul Covasna care ne-au vorbit de omul „dintr-o bucată”, cu convingeri ferme de ceea ce înseamnă om şi spiritualitate, om şi cultură, om şi probitate profesională, om şi angajare civică, om şi familie. Şi astfel am hotărât să aducem modestul nostru omagiu şi, prin noi, al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita, Mureş la aniversarea celor 60 de ani a celei care astăzi a ajuns să fie un model de viaţă profesională, civică şi familială, DOAMNA RODICA PÂRVAN.
Astăzi când rosteşti numele Doamnei Pârvan, zici Şcoala de Cooperaţie sau Grupul Şcolar, spui Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” şi aceasta nu numai pentru faptul că destinul profesoarei de limba română Rodica Pârvan s-a împletit strâns cu evoluţia acestei şcoli, ci însăşi existenţa acestei unităţi de învăţământ românesc a depins de truda jertfelnică şi activitatea inteligentă desfăşurată timp de peste două decenii pe diverse planuri şi trepte ierarhice. Stau mărturie în acest sens zeci şi sute de demersuri la forurile centrale abilitate, zeci şi sute de intervenţii la autorităţile locale, permanenta luptă, inegală în majoritatea cazurilor, cu neprietenii şcolii şi ai învăţământului românesc de pe aceste meleaguri. În condiţiile de fluctuaţie permanentă a resurselor umane, caracteristică perioadei postrevoluţionare, îmbinând armonios capacitatea managerială cu experienţa didactică de excepţie, Doamna profesoară Rodica Pârvan a reuşit să formeze şi să menţină permanent un colectiv didactic valoros, unitar şi conştient de sarcinile instructiv-educative care-i stau pe umeri, în condiţiile în care calitatea şi nivelul de cunoştinţe ale elevilor „repartizaţi” şcolii nu erau dintre cele mai bune. Prin promovarea unor proiecte cu finanţare locală şi centrală, obţinerea unor sponsorizări şi autofinanţare, din an în an, şcoala a devenit mai frumoasă, mai atractivă, mai plăcută, dar şi mai dotată, astăzi ea fiind, prin laboratoarele, atelierele, cabinetele, sălile, internatul şi cantina sa o şcoală funcţională, eficientă şi modernă, reuşind să pregătească buni şi competitivi specialişti. Ca urmare, încă din perioada fiinţării ca Grup Şcolar, a încheiat numeroase parteneriate cu şcoli din alte ţări europene, având profiluri asemănătoare, colaborarea profesională şi de suflet cu fraţii noştri din Basarabia deţinând însă prioritatea. Etalându-şi calitatea şi temeinicia cunoştinţelor, metodelor de lucru şi deprinderilor formate, atât profesorii, participanţi în juriile competiţiilor, cât şi elevii şcolii angrenaţi în numeroase proiecte locale, naţionale şi internaţionale, olimpiade pe meserii, expoziţii culinare, concursuri sportive şi artistice au obţinut numeroase locuri fruntaşe răsplătite cu premii, diplome, medalii, menţiuni. Demn de remarcat şi nu îndeajuns subliniat în numeroase rânduri, este faptul că aici, la „Constantin Brâncuşi”, nu a fost uitată niciodată componenta patriotică a muncii instructiv-educative.
La iniţiativa, îndemnul şi sprijinul Doamnei directoare Rodica Pârvan, istoria, limba şi cultura română, tradiţiile şi folclorul românesc, mândria de a reprezenta România şi pe Marele Brâncuşi au fost permanent promovate de profesorii şi elevii şcolii. Mărturie stau impresiile excelente lăsate în urma contactelor comunităţii şcolare brâncuşiene cu oaspeţii, din ţară sau de peste hotare, participanţilor la numeroasele manifestări culturale, ştiinţifice şi civice româneşti organizate la Sfântu-Gheorghe, precum: festivalurile de colinde şi corale, simpozioanele şi sesiunile naţionale şi internaţionale de comunicări ştiinţifice, reuniunile profesionale, civice, sau marcarea unor evenimente din viaţa comunităţii româneşti cărora şcoala şi elevii săi le-au fost gazdă generoasă, atât din punct de vedere profesional, cât şi artistic. Astăzi, la această aniversare, Doamna profesoară se poate mândri cu faptul că „prin mâna sa” au trecut peste 35 de serii de absolvenţi, serii cuprinzând mii de oameni ajunşi la maturitate, mii de oameni asupra cărora profesoara Rodica Pârvan şi-a lăsat, într-o măsură mai mare sau mai mică, amprenta cunoştinţelor şi educaţiei sale, oameni care fiecare în parte îi spun astăzi cu recunoştinţă, respect şi preţuire „Sărut mâna Doamnă Profesoară”, act pe care ne simţim datori să-l facem şi noi, apreciind „fair play” şi onestitatea impusă în relaţiile noastre, ca foşti colegi, colaboratori şi prieteni de peste două decenii.
Omagiem astăzi, cu aceeaşi preţuire, pe una dintre reprezentantele de frunte ale societăţii civile româneşti din judeţul Covasna, membră în conducerea Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna”, Fundaţiei Culturale „Mihai Viteazul”, Asociaţiei Pedagogilor Români din judeţul Covasna, Despărţământului ASTRA Covasna-Harghita, Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, Organizaţiei Social-Democrate a Femeilor, în care organizaţie se numără printre liderii la nivel local, regional şi naţional. Având o agendă deosebit de bogată, ca şef de instituţie şi profesoară, ca soţie şi mamă, Rodica Pârvan a avut puterea şi ştiinţa de a-şi organiza timpul pentru a participa la toate iniţiativele şi manifestările societăţii civice româneşti, de a se implica cu dăruire şi competenţă la soluţionarea problemelor specifice acesteia şi a unor probleme sociale-culturale, atât la nivelul municipiului Sfântu-Gheorghe, cât şi al judeţului Covasna.
Dorinţa de a contribui la propăşirea obştii românilor din zonă a constituit principala motivaţie a profesoarei Rodica Pârvan de a intra în politică, îndeplinind de ani de zile funcţia de vicepreşedinte al organizaţiei judeţene Covasna a PSD. Din această poziţie a fost aleasă consilier al Consiliului Local Sfântu-Gheorghe. Cu experienţa acumulată de-a lungul celor patru mandate, valorificând plenar calităţile sale de luptătoare pentru cauza românilor din municipiul Sfântu-Gheorghe, consilierul local Rodica Pârvan, împreună cu ceilalţi colegi români din cadrul Consiliului Local, a susţinut toate proiectele care vizau binele întregii populaţii a municipiului, s-a luptat pentru asigurarea finanţării proiectelor promovate de asociaţiile şi instituţiile culturale româneşti şi s-a opus categoric tuturor iniţiativelor care urmăreau promovarea separatismului şi autonomiei pe criterii etnice. Activitatea sa în calitate de consilier local s-a remarcat prin sprijinul material şi financiar obţinut pentru promovarea proiectelor instituţiilor de învăţământ - reviste şcolare, fundaţii; instituţiilor de cultură româneşti - teatru „Andrei Mureşan”; asociaţiilor culturale - Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”, Fundaţia Culturală „Mihai Viteazul” sau ajutorarea materială a elevilor proveniţi din familii cu venituri modeste şi persoanelor nevoiaşe din municipiu.
Pentru a duce la bun sfârşit sarcinile asumate, în plan politic, obştesc, profesional şi spiritual, privind prezervarea şi promovarea identităţii româneşti, profesoara Rodica Pârvan a ştiut să lupte şi să folosească cu artă şi probitate profesională arma condeiului, sancţionând cu exigenţă, prin intermediul presei scrise, poziţionarea pe baricadele antiromânismului a unor indivizi aşa-zişi „elitişti europeni”, indivizi „fără mamă, fără tată”, fără neam şi fără ţară, trădători ai interesului naţional sau inamici ai comunităţii româneşti, oportunişti şi demagogi.
Dragă Doamnă profesoară Rodica Pârvan! Prin calităţile dovedite, între care la locuri de cinste s-au aflat întotdeauna generozitatea, onestitatea, modestia, curajul, demnitatea, patriotismul ardent, prin bogăţia realizărilor în domeniul didactic, prin excelenta şi rodnica activitate publică, desfăşurată cu dăruire, pasiune şi responsabilitate într-un mediu total neprielnic, ai câştigat un binemeritat prestigiu şi un loc onorant între liderii comunităţii româneşti din zonă.
Cu aleasă consideraţie ne adresăm mamei iubitoare, soţiei devotate familiei şi tinerei bunice Rodica Pârvan, cu urarea, izvorâtă din adâncul inimilor noastre, de sănătate, iubire din partea celor care le-ai dat viaţă, ajutor şi sprijin constant şi neprecupeţit din partea soţului tău care s-a dovedit a fi un partener fidel şi de nădejde în toţi anii petrecuţi împreună!
Acum, la ceas aniversar, în zi de sărbătoare, la împlinirea frumoasei vârste de 60 de ani de viaţă, cu cele mai alese sentimente de prietenie şi profund respect îţi urăm multă sănătate, mari bucurii din partea familiei şi deosebite succese în tot ceea ce întreprinzi în folosul propăşirii românilor şi românităţii din această frumoasă parte de ţară, cu rugămintea de a te gândi cât mai puţin, sau deloc, la „ferma” din Târlungeni, pentru că întreaga comunitate românească sântgheorgheană are stringentă nevoie de profesionalismul, experienţa şi exemplul tău în viitoarele confruntări ale societăţii civice româneşti pentru combaterea susţinătorilor autonomiei teritoriale pe criterii etnice şi enclavizării acestor binecuvântate plaiuri româneşti pentru a căror prosperitate ai înfăptuit atâtea lucruri ziditoare şi pentru dăinuirea românilor şi românităţii, într-un mediu multietnic şi pluriconfesional, şi nu într-o enclavă etnică.
La mulţi ani fericiţi şi binecuvântaţi!
Sfântu-Gheorghe, 19 aprilie 2014
În numele conducerii Forumului Civic al Românilor
din Covasna, Harghita şi Mureş,
prof. Vasile Stancu, dr. Ioan Lăcătuşu

Categorie:

Aparut in :