Programul Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, Cultură, Civilizaţie”

Ediţia a XVII-a, Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna

Manifestare dedicată împlinirii a 150 de ani de la înfi inţarea Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român
Vineri, 23 septembrie 2011
Deschiderea lucrărilor Sesiunii, Ora 1500 Muzeul Spiritualităţii Româneşti - Catedrala Ortodoxă „Sfântul Gheorghe”

 • Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Ioan Selejan, Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei
 • Reprezentanţii administraţiei publice judeţene şi locale
 • Dorin Suciu, preşedintele Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş
 • Conducătorii instituţiilor şi asociaţiilor organizatoare: Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”

Lucrări în plen Orele 15:30 - 18:00 Moderatori: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Ioan Selejan, drd. Vasile Lechinţan

 1. prof. univ. dr. Dumitru Acu, preşedinte ASTRA Centrală, Asociaţiunea ASTRA - un secol şi jumătate de la întemeiere
 2. Pr. prof. dr. Vasile Olteanu, Braşov, Andrei Şaguna şi ASTRA braşoveană
 3. prof. univ. dr. Petre Ţurlea, Ploieşti, O încercare de unire a ASTREI cu Liga Culturală, în anul 1920
 4. Pr. dr. Ciprian Staicu, Sfântu-Gheorghe, Telegraful Român - 150 de ani de apariţie neîntreruptă; un proiect în desfăşurare
 5. dr. Traian Pleşca, Bucureşti, Naţiunea - matrix humanitas
 6. dr. Alexandru Porţeanu, Bucureşti, Ratificarea Tratatului de la Trianon în Parlamentul României
 7. drd. Vasile Lechinţan, Cluj-Napoca, România interbelică - paradisul minorităţii maghiare
 8. gen. (r) Aurel Rogojanu, Bucureşti, Autonomia Ţinutului Secuiesc, o replică peste timp a diversiunii staliniste a Tatar Bunarului şi a proclamării Republicii Socialiste Sovietice Autonome Moldova (Transnistria)
 9. dr. Codrin Munteanu, Sfântu-Gheorghe, Aspecte privind utilizarea limbii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în spaţiul public
 10. dr. Anton Coşa, Bacău, Centrul European de Studii Covasna-Harghita şi problematica romano-catolicilor din Moldova
 11. dr. Valeriu Cavruc, dr. Adela Kovacs, Sfântu-Gheorghe, Un proiect finalizat: reamenajarea şi modernizarea spaţiilor expoziţionale din cadrul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni
 12. dr. Adela Kovacs, dr. Dan Buzea, Pr. drd. Sebastian Pârvu, Sfântu-Gheorghe, Proiectul „Digitizarea patrimoniului ecleziastic din cadrul Muzeului Spiritualităţii Româneşti de la Catedrala Ortodoxă din Sfântu-Gheorghe”

Prezentarea unor noi apariţii editoriale Ora 1830

 1. Mitropolitul Andrei Şaguna în documentele din Scheii Braşovului (patru volume), IPS Laurenţiu Streza, Pr. prof. dr. Vasile Olteanu, Editura Andreiană, Sibiu, 2008-2010; prezintă Pr. prof. dr. Vasile Olteanu
 2. 2. Angvstia 14/2010, Anuarul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Seria Arheologie - Etnografie - Educaţie Muzeală, redactor-şef dr. Valeriu Cavruc; prezintă dr. Adela Kovacs
 3. Români şi unguri. 1940-2011, Petre Ţurlea, Editura Karta-Graphic, Ploieşti, 2011; prezintă autorul
 4. Luptători sub steagul Marii Uniri. Activitatea românilor în străinătate. 1916- 1920, Constantin I. Stan, Editura Paideia, 2010; prezintă autorul
 5. Pentru credinţă neam şi ţară (ASTRA meleagurilor mureşene), Lazăr Lădariu, Mariana Cristescu, Editura Nico, Târgu- Mureş, 2010; prezintă Lazăr Lădariu
 6. Fereastra serviciilor secrete. România în jocul strategiilor globale, Aurel Rogojan, Editura Compania, Bucureşti, 2011; prezintă autorul
 7. Românii în dezbaterile Congresului secuiesc din 1902. Premise, deziderate şi reverberaţii, ediţie îngrijită de Vilică Munteanu şi Ioan Lăcătuşu, Editura Magic Print, Oneşti, 2011; prezintă dr. Maria Cobianu -Băcanu
 8. Profesioniştii noştri 2. Liviu Boar la 60 de ani, coordonator Ioan Lăcătuşu, Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2011; prezintă coordonatorul
 9. Mihai Veliciu (1861-1921), Petraş Lucian, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2011; prezintă drd. Eugen Criste
 10. Valori morale, dr. Elena Cobianu, Editura Crinta, Cluj-Napoca, 2011; prezintă prof. Vasile Stancu
 11. . Mica Monografie a căilor ferate din Basarabia şi Bucovina de Nord - ediţie bilingvă: română-engleză, Radu Bellu, 2011; prezintă autorul
 12. Vremuri şi destine, Ilie Şandru, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2011; prezintă autorul
 13. Jurnal de Basarabia, Ilie Şandru, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2011; prezintă autorul
 14. Cântecul obârşiei, Doina Dobreanu, Gheorgheni, 2011; prezintă autorul

Sâmbătă, 24 septembrie 2011 Orele 09:00 - 14:00
SECŢIUNEA ISTORIE BISERICEASCĂ Muzeul Spiritualităţii Româneşti - Catedrala Ortodoxă Sfântul Gheorghe Moderatori: Pr. prof. dr. Florin Bengean, dr. Stelian Gomboş

 1. Lily Rain, Bucureşti, Biserică, politică şi cultură în viziunea familiei Micu de Sad (Inochentie Samuil)
 2. Ana Grama, Sibiu, Din Bodogaie, în Saschiz, prin alte sate. De la organizarea parohiilor, la activism civico-politic
 3. Elena Mihu, Târgu-Mureş, Uniţii şi neuniţii din Petrilaca, la 1850
 4. Pr. prof. dr. Florin Bengean, Târgu- Mureş, Ierarhi ortodocşi ai secolului al XIX-lea - ctitori de cultură românească
 5. prof. drd. Nicoleta Ploşnea, Miercurea- Ciuc, Starea socială şi materială a preoţilor şi învăţătorilor români din parohile româneşti din Covasna şi Harghita, în perioada 1850-1918
 6. dr. Stelian Gomboş, Bucureşti, Câteva referinţe, gânduri şi impresii despre mişcarea spirituală şi duhovnicească „Rugul aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, din perioada interbelică
 7. dr. Elisabeta Marin, Braşov, Schiţa climatului spiritual din România între anii 1918-1944
 8. 8. Pr. dr. Florin Tălmăcean, Ozun, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, după 1990
 9. prof. drd. Costel Cristian Lazăr, Topliţa, Preotul greco-catolic Petru Suciu din Voşlobeni - crâmpeie din viaţă
 10. 10. prof. drd. Romeo Negrea, Sfântu-Gheorghe, Relaţiile Biserică - Stat în timpul Patriarhului Nicodim (1939-1948)
 11. Constantin Aitean-Taus, Măieruş, Aspecte privind starea spirituală a românilor din localităţile Arini şi Iarăş
 12. Alexandra Pintrinjel, Sfântu-Gheorghe, Viaţa bisericească a românilor din comuna Zăbala
 13. Cornelia Ghinea, Piteşti, Aspecte biografice ale urmaşilor Episcopului Justinian Teculescu: Ionel şi Bujor Teculescu
 14. prof. Monica Blaj, Sfântu-Gheorghe, Pagini din învăţământul confesional ortodox din Protopopiatul Treiscaune
 15. ing. Gheorghe Bejan, Bacău, Din preocupările actuale ale Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş”

SECŢIUNEA ISTORIE

Centrul Ecleziastic de Documentare Mitropolit „Nicolae Colan” Moderatori: dr. Silviu Văcaru, lect. univ. dr. Aurelian Chistol

 1. dr. Silviu Văcaru, Iaşi, Emigranţi transilvăneni în Moldova (începutul secolului al XIX-lea)
 2. prof. Ioan Pleşa, Alba-Iulia, Valoarea documentar istorică a arhivei Administraturii Comitatului Alba Inferioară, din perioada 1848-1849
 3. dr. Gelu Neamţu, Cluj-Napoca, Românii şi secuii la 1848-1849. Relaţii oglindite în nouă documente
 4. Pr. drd. Sebastian Pârvu, Sfântu-Gheorghe, Contribuţii documentare privind anul 1848 în Treiscaune
 5. lect. univ. drd. Ana Dobreanu, Bucureşti, Creditul comercial la începutul sec. al XX-lea, în comitatele Ciuc şi Odorhei
 6. prof. Nicolae Balint, Târgu-Mureş, Aspecte referitoare la activitatea unor instanţe judecătoreşti mureşene, în primii ani după Marea Unire de la 1918
 7. lect. univ. dr. Aurelian Chistol, Piteşti, Raporturi ale guvernului Goga - Cuza cu minoritatea maghiară (28 decembrie 1937 - 11 februarie 1938)
 8. drd. Sebastian Rusu, Târgovişte, Guvernarea Goga - Cuza şi pregătirea alegerilor din martie 1938
 9. Tudor Vasile, Piteşti, Acţiuni de luptă ale aeronauticei române după 23 august 1944, în Ţara Bârsei
 10. col (r) dr. Dumitru Stavarache, Bucureşti, Personalităţi militare române, de etnie germană, în cel de-al doilea război mondial
 11. prof. Mircea Bodnari, Sfântu-Gheorghe, Forme de organizare economico-financiară în judeţul Treiscaune în perioada 1945-1952
 12. prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop, Târgu- Mureş, Actualitatea revendicărilor proprietăţilor forestiere de către moştenitorii optanţilor unguri
 13. Radu Bellu, Braşov, Căi ferate forestiere dispărute din judeţele Covasna şi Harghita
 14. Andrei Berinde, Braşov, Legătura feroviară prin Pasul Oituz - Un vis rămas neîndeplinit
 15. c-dor. (r) Emilian Munteanu, Bucureşti, Introducere în teoria generală a poliţiilor (cu accent pe Transilvania de sud-est)
 16. Cristian Crişan, Sfântu-Gheorghe, Mărturii documentare despre inundaţiile din anii 1970, 1984 şi 1988 care au avut loc pe teritoriul judeţului Covasna

SECŢIUNEA ETNOGRAFIE - CULTURĂ
Sala de protocol a Instituţiei Prefectului - Judeţul Covasna Moderatori: dr. Maria Cobianu-Băcanu, prof. Vilică Munteanu

 1. dr. Adela Kovacs, dr. Ioan Cojocaru, Sfântu-Gheorghe, Caransebeş, Reconstruiri etno-arheologice la situl arheologic de la Ţaga, judeţul Cluj
 2. dr. Constantin Secară, Bucureşti, Dinamica valorilor simbolice de identitate şi conştiinţă naţională în cadrul comunităţilor româneşti din judeţele Covasna şi Harghita. Folclor şi spiritualitate
 3. dr. Dorel Marc, Târgu-Mureş, Elemente identitare ale riturilor de trecere în cultura tradiţională a spaţiului intracarpatic
 4. dr. Ioan Lăcătuşu, drd. Vasile Lechinţan, Sfântu-Gheorghe, Cluj-Napoca, Elite româneşti şi maghiare (secuieşti) din Arcul Intracarpatic (născute până în 1918)
 5. prof. Vilică Munteanu, Bacău, Învăţători ai şcolilor săteşti - formatori şi exemple pentru elevi şi ţărani
 6. dr. Alin Spânu, Bucureşti, Douăzeci de ani de şcoală românească în secuime. Monografia şcolii primare de stat din Sâncrăieni-Ciuc, elaborată de învăţătorul Vasile P. Popa.
 7. lect. univ. dr. Liliana Trofin, Bucureşti, Ipostaze ale identităţii şi libertăţii reflectate în memoria colectivă a românilor din zona Carpaţilor Răsăriteni
 8. prof. Maria Stoica, Sfântu-Gheorghe, Impactul educaţiei umaniste asupra tinerei generaţii
 9. dr. Maria Cobianu-Băcanu, Bucureşti, Un nou asediu maghiar în România pentru crearea „Ţinutului Ceangăiesc”
 10. dr. Elena Cobianu, Bucureşti, Respect şi democraţie
 11. prof. Nicolae Moldovan, Sfântu-Gheorghe, File din memoriile unui nonagenar
 12. prof. Ligia Ghinea, Sfântu-Gheorghe, Romulus Cioflec, aspecte din activitatea literară
 13. prof. Ilie Şandru, Topliţa, Politica antiromânească dusă de coaliţia sovieto-ungară în perioada 1919-1960, văzută de istoricul american Larry L. Watts
 14. Gheorghe Luca, Dobârlău, Muzeul Etnografic „Maria” din Dobârlău
 15. Andrea Deak, Sfântu-Gheorghe, Fântânile de apă sărată din judeţul Bistriţa- Năsăud. Cercetările din anii 2005-2007.

SECŢIUNEA ASTRA - LA CEAS ANIVERSAR
Casa Memorială „Romulus Cioflec” din Araci Moderatori: dr. Liviu Boar, prof. dr. Luminiţa Cornea

 1. prof. univ. dr. Constantin I. Stan, Buzău, Vasile Stroiescu şi ASTRA
 2. drd. Alexiu Tatu, Sibiu, 80 de ani de la Adunarea Generală a ASTREI de la Sfântu-Gheorghe (septembrie 1931 - septembrie 2011)
 3. dr. Liviu Boar, Târgu-Mureş, Documente de arhivă privind activitatea Despărţământului Reghin al ASTREI 1874-1940
 4. dr. Constantin Catrina, Braşov, Tiberiu Brediceanu şi obiectivele secţiei artistice programate de către ASTRA Transilvană (1918-1940)
 5. dr. Ioan Lăcătuşu, prof. Vasile Stancu, Sfântu-Gheorghe, Contribuţii documentare privind activitatea ASTREI în perioada interbelică
 6. dr. Luminiţa Cornea, Sfântu-Gheorghe, Idealurile ASTREI în conferinţele lui George Bariţiu; ASTRA şi familia Teculescu
 7. dr. Traian Chindea, Miercurea-Ciuc, Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura şi Cultura Poporului Român „ASTRA” - trecut, prezent şi viitor
 8. dr. Nicolae Bucur, Miercurea-Ciuc, Efervescenţa culturală infuzată de ASTRA în Despărţământul Covasna-Harghita. Scurtă retrospectivă - anii 1931-2010
 9. Lazăr Lădariu, Târgu-Mureş, Doi distinşi astrişti mureşeni: dr. Eugen Nicoară - un mecena al românilor mureşeni şi Horia Teculescu - un „voievod spiritual” al „Perlei Târnavelor”
 10. prof. Corina Bărăgan Sporea, Braşov, Preoţi şi învăţători, din satele Buzăului ardelean, implicaţi în lupta de făurire a Marii Uniri, împlinind idealurile ASTREI
 11. Pr. Ioan Tămaş, Vâlcele, Cărţi premergătoare ASTREI

Categorie: