Reprezentanţii comunităţii româneşti i-au expus premierului Ludovic Orban problemele zonei

În data de 30 ianuarie 2020, o delegaţie a Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) a avut o întrevedere cu domnul Ludovic Orban, prim-ministru al Guvernului României, la Palatul Victoria. În cadrul întrevederii au fost prezentate priorităţile comunităţilor româneşti din judeţele Harghita, Covasna şi Mureş din domeniile cultură, învăţământ, mass-media, administraţie publică locală, infrastructură, precum şi cele ale îmbunătăţirii convieţuirii interetnice.
Printre problemele aduse în discuţie au fost: stoparea scăderii drastice a populaţiei româneşti din cele trei judeţe; identificarea unor soluţii legislative pentru reprezentarea românilor din zonă în Parlament şi în alte organisme centrale; asigurarea finanţării proiectelor cultural-identitare româneşti şi a presei în Limba Română din cele trei judeţe ş.a..
Nota cu problemele care au nevoie de sprijinul autorităţilor publice centrale, pentru a fi rezolvate a cuprins, printre altele, următoarele priorităţi:
- În domeniul învăţământului şi culturii: începerea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a clădirii Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” din Sfântu-Gheorghe şi campusul liceal „Octavian Codru Tăslăuanu” din Topliţa; demararea lucrărilor de amenajare a Muzeului în aer liber din Voineşti-Covasna, ca secţie în cadrul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni; reluarea lucrărilor de construcţie la casele de cultură din Covasna şi Întorsura-Buzăului, în vederea introducerea lor în circuitul public; restaurarea, în regim de urgenţă, a bisericilor ortodoxe „Sfântul Nicolae” din Breţcu, „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Vârghiş, monumente istorice;
- În domeniul infrastructurii: urgentarea refacerii podului feroviar din localitatea Budila, distrus în urma calamităţilor din anul 2018, în vederea asigurării circulaţiei trenurilor pe ruta Întorsura-Buzăului - Hărman - Braşov, pentru facilitarea deplasării şi anularea izolării locuitorilor din această zonă de locurile lor de muncă, de centrele administrative şi comerciale la care sunt arondaţi; racordare la reţeaua naţională de gaz metan a Depresiunii Întorsurii-Buzăului, judeţul Covasna, şi cea a Topliţei, judeţul Harghita (cele două principale zone cu populaţie românească compactă sunt singurele neracordate la reţeaua naţională de gaz metan, deşi ele sunt cunoscute pentru temperaturile cele mai scăzute din Ţară); finalizarea lucrărilor de construcţie a sediului Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna, din Sfântu-Gheorghe; asigurarea finanţării pentru construcţia unei noi săli de sport la Complexul Sportiv Naţional Izvoru-Mureşului, precum şi pentru întreţinerea şi reparaţiile curente necesare; finalizarea modernizării DJ 174A de la DN 15 - Bilbor, respectiv asigurarea legăturii DJ 174A cu judeţul Suceava, astfel că prin finalizarea acestei investiţii se va realiza legătură directă cu judeţul din Bucovina, realizându-se o cale de legătură cu cca. 100 km mai scurtă cu nordul Moldovei şi se va crea astfel oportunitatea dezvoltării acestei zone din punct de vedere turistic; finalizarea reabilitării DJ Barcani (Sărămaş) - Valea-Mare - Boroşneu-Mare, asigurând atât legăturile comunitare tradiţionale ale zonei, cât şi dezvoltarea unei reţele de turism ecumenic; realizarea asfaltării DN 13 Barcani - Zagon, care asigură o mai rapidă legătură a locuitorilor din sudul Ţării cu staţiunea Covasna şi cu obiectivele turistice din zona Târgu-Secuiesc (staţiunea Balvanyos, Lacul Sfânta Ana) ş.a..
Premierul Ludovic Orban a manifestat deschidere faţă de problemele ridicate şi a arătat disponibilitate faţă de realizarea acestora.
Domnului prim-ministru Ludovic Orban i-a fost adresată invitaţia de a vizita judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, invitaţie pe care a acceptat-o cu plăcere.
Delegaţia FCRCHM a fost formată din Sebastian Buzilă - preşedinte al Partidului Naţional Liberal, Filiala Harghita; Marian Știopu - preşedinte al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş; dr. Ioan Lăcătuşu - director ştiinţific al Centrului European de Studii Covasna-Harghita şi prof. dr. Costel Cristian Lazăr - director al Centrului Cultural Topliţa.