Revista brașoveană de poezie Claviaturi a împlinit 8 ani!

În perioada ultimilor ani „s-a cam ales praful de revistele literar-culturale” din Țara noastră, precum afirma revista „Dilema veche”, numărul 602, din 27 august - 2 septembrie 2015, și, în contextul unei accentuate crize economice impulsionate de măsurile „antipandemice”, în multe cazuri absurde, continuitatea apariției pe piața literară a unor reviste de poezie devine un succes demn de subliniat. Meritorie în acest sens este activitatea desfășurată de Colegiul de redacție al revistei brașovene de poezie Claviaturi, care înfruntând greutățile financiare, a găsit cele mai adecvate mijloace ca sunetele poetice ale claviaturilor să poată rezona în mintea și inima iubitorilor de literatură. Și nu este o simplă formalitate amintirea numelui lor, ci un gest de respect și admirație pentru munca și inteligența membrilor acestui colectiv format din: George G. Echim - redactor-șef, editor; Elena Vieru - secretar de redacție, corectură; Mircea Brenciu, Mircea Doreanu, Nadia-Cella Pop, Cristian Petru Vieru, Mariana Popa, Gheorghe Oprea-Holbavianu, Dragoș Barbu, Ioan Friciu și Narcisa Ciohodaru. Trebuie, de asemenea, remarcată și contribuția financiară adusă de poeții: Ana Maria Barbu, Lidia Bora, Mircea Bodean, Petre Cătană, Nicoleta Drăgan-Bucşă, George G. Echim, Theodor G. Echim, Ica Grasu, Corina Ligia Pătraşcu, Mariana Popa, Elena Vieru şi Arpad Toth, care a făcut posibilă achitarea obligaţiilor faţă de instituţiile culturale şi de protocolul tradiţional încă de la apariţia revistei.
Recenta ediţie a revistei cuprinde în cele 154 de pagini ale sale, ca de altfel şi precedenta ediţie, două numere trimestriale, 3 şi 4 (31-32), aferente ultimilor două trimestre ale anului 2020. De asemenea, s-a respectat şi structura tradiţională a revistei. Rubricile: „Poeţi din Claviaturi, Serie veche”, „Opinii”, „Lumină din lumină”, „Marea poezie”, „Din lirica internaţională”, „Consemnări”, „Text special” şi „Semnal” sunt excelent reprezentate prin poeziile sau articolele semnate de Vania Gherghinescu, George G. Echim, Gheorghe Oprea-Holbavianu, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Mariana Popa, Enrique A.S. Liranzo şi Mircea Bodean. Interesante şi demne de lecturat mi s-au părut a fi articolele „Consonanţe în Claviaturi”, „Conştienţa şi/sau inconştienţa valorii poetului - câteva consideraţii despre poezie şi creaţia poetică”, „Serbarea Duminecii”, „Poezia care te înduioşază”, „Adecvarea discursului poetic”, „Serbarea zilei limbii române printre măşti, mănuşi, izolare în pandemie”, „Cultura română” sau „Crăciunul din noi”. Recomand, în mod cu totul deosebit, a fi citit articolul „Poet al clipelor trăite” al publicistului, debutant în revista Claviaturi, Vasile Filip, care ne vorbeşte despre ultimul volum, din cele 30 de volume de versuri, intitulat „Zodia Coronavirus”, ale poetului și profesorului ieșean Constantin Mănuță, care până de curând a fost unul dintre cei mai stăluciţi colaboratori ai revistei noastre, membru al Uniunii Scriitorilor din România, care ne-a părăsit de curând (1 aprilie 2021) plecând la Domnul. Despre Constantin Mănuță ... „ce a aşternut în versuri gânduri, trăiri, speranţe, temeri, căutări care însumează o atitudine firească, echilibrată a unui intelectual umanist, iubitor de literatură, filosofie, artă şi cultură. Poezia sa este o confesiune profană din care se revarsă harul exprimării celor mai profunde trăiri. Poetul a cultivat o lirică existenţială, exprimând viziunea personală asupra legăturii cu divinitatea, oscilând între dragostea de viaţă şi accederea în transcendent: Mi-e dragă viaţa, dar oare cui nu-i dragă? / Rana din suflet s-a făcut izvor” (Valentin Huţanu, în publicaţia ,,Bună Ziua, Iaşi” din 5 aprilie 2021). Dar, despre scrierile şi concepţiile sale despre poezie aflaţi mai multe parcurgând paginile ediției recente a revistei Claviaturi. Poezia este reprezentată de un număr de 81 de creaţii, din care 4 bilingve, însumând un număr de 40 de autori, din care unul debutează în paginile revistei - Alexandru Macedonski cu creaţia ,,Rondelul meu”, iar grafica de un număr de 19 imagini, dintre care 15 fotogrfii alb-negru şi 5 creaţii grafice ale cunoscutului artist plastic Gheorghe Oprea-Holbavianu, intitulate: Frescă dantescă, Festin în doi, Zbor închis, Zâmbet şi flori şi Raiul păsăresc.
Marea carte de poezie, Claviaturi, după 8 ani de la apariţie şi 32 de ediții, scrisă în versuri şi proză, însumează 4.834 de pagini care cuprind 2.861 de poezii, dintre care 131 publicate bilingv, 388 de texte în proză (cronici literare, opinii, consemnări, referinţe critice, biografii, texte speciale, in memoriam, semnale) şi 489 de imagini (fotografii, sculptură, grafică). Cartea, cu o grosime de 30 de cm, evidenţiază munca şi talentul unui număr de 303 autori, din 30 de state ale lumii (228 din Țară şi 75 de peste hotare), exprimate în versuri, proză, arte plastice, fotografie, traduceri. Marii cărţi numită Claviaturi, noi, membrii colaboratori ai publicaţiei „Condeiul ardelean”, îi dorim noi succese, pe plan intern şi internaţional, şi multă sănătate, inspiraţie şi împliniri viitoare autorilor! La Mulţi Ani!

Categorie: