Revista „Claviaturi”, Anul V, Nr. 1 (17), Martie 2017, o adevărată „carte de poezie”

Scurtă cronică literară:

La începutul lunii aprilie, la sala „Baiulescu” a Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” din Braşov, în prezenţa unui ales public, iubitor de literatură şi mai cu seamă de poezie, a avut loc lansarea unei noi şi adevărate „cărţi de poezie”, după cum caracteriza poetul romaşcan Mihai Horga recentul număr al revistei trimestriale din oraşul de la poalele Tâmpei. Dovedind o regularitate exemplară de apariţie, revista braşoveană de poezie şi comentarii literar-poetice „Claviaturi” - serie nouă, a ajuns în cel de-al cincilea an de existenţă la exemplarul cu numărul 17, cuprinzând la ora actuală, între coperţile tuturor numerelor sale, 2.724 de pagini pe care sunt tipărite nu mai puţin de 250 de materiale în proză, 1.533 de creaţii poetice, 243 de imagini, toate sub semnătura a 204 autori.
Din totalul celor 182 de pagini, reprezentând 24,17% din spaţiu tipografic al recentului număr, 44 de pagini sunt destinate unui număr de 19 texte în proză, în care sunt publicate: articole, recenzii, opinii, referinţe critice, fragmente biografice, consemnări, interviuri, texte speciale, semnale - toate referitoare la poeţi, poezie, literatura română - care poartă semnătura unui număr de 15 autori: George Echim, Mircea Doreanu, Mircea Bodean, Nadia-Cella Pop, Georgeta Blendea-Zamfir, Mircea Daroşi, Ligya Diaconescu, Cristian Vieru, Cezarina Adamescu, Nicoleta Drăgan-Bucşa, George Călin, Viorica Popescu, Ion Popescu Topolog, Petru Cătană, E.A.S. Liranzo. Debutează în proză în paginile acestui număr al revistei „Claviaturi” 3 autori: George Călin, Ligya Diaconescu şi Enrique Sanchez Antonio Liranzo (Republica Dominicană), iar 9 dintre aceştia semnează şi poezie.
Poeziei îi revin 123 de pagini (69,23%) dedicate celor 101 creaţii poetice, semnate de 52 de autori, din care 7 de peste hotare: Dylan Thomas Marlais (Franţa), Erich Von Neff (SUA), A Mao şi Yao Hui (China), Enrique Sanchez Antonio Liranzo (Republica Dominicană), Maria Emilia Fuentes Burgos (Chile), Emma Iavetz (Australia), primii patru fiind debutanţi în paginile revistei. Dintre poeţii români debutanţi în paginile revistei „Claviaturi”, putem enumera pe: Mihai Sunzuiana (debut absolut), Ştefan Amariei, Ion Barbu, Mihai Horga, Claudia Maria Onea şi Ioan Torpan. Poetul omagiat, Nicoleta Drăgan-Bucşă semnează un număr de 11 poezii, iar câte cinci poezii semnează alţi zece poeţi: Ana Maria Barbu, George Echim, Ioan Friciu, Victor Manole, Menuş Maximinian, Mihai Liţiu Munteanu, Mircea Noaghiu, Nadia-Cella Pop, George Savin şi Petre Marcel Vârlan. La rubrica „Marea poezie”, în compania lui Mihai Eminescu şi-a găsit locul binemeritat matematicianul-poet Ion Barbu, cu poezia „Lemn sfânt”.
Un spaţiu rezonabil este atribuit şi imaginii. În cele 10 pagini (5,49%) dedicate artei plastice şi fotografiei, întâlnim 8 creaţii de grafică originală ale artistei, debutante în paginile revistei, Diana Oprea, sugestiv intitulate: „Incertitudine”, „Contopire”, „Dezamăgire”, „Renaştere”, „Echilibru în doi”, „Strigăt”, „Vis”, „Tăcere” şi un inspirat pastel „Filosofie de viaţă”, cărora li se adaugă 7 fotografii (4 bust şi 3 de grup) bine realizate şi poziţionate în cuprinsul lucrării, înfăţişând momente din timpul spectacolului-lansare al numărului anterior şi portretele poeţilor Mihai Eminescu, Ion Barbu şi Nicoleta Drăgan-Bucşa precum şi 5 facsimile (diplome şi coperţi de carte).
Alături de cei 52 de autori de poezie, adăugând şi pe cei 3 autori numai de proză şi un artist plastic, numărul recent, 1 (17), martie 2017, are 56 de autori. Din rândul acestora, 14 (25%) sunt debutanţi. Această practică evidenţiază excelenta politică dusă de Colegiul Redacţional de a promova atât tinere talente, cât şi de a atrage valoroşi colaboratori, atât din spaţiul românesc, cât şi de peste hotarele Ţării, la fenomenul literar braşovean pe care îl numeam, într-una dintre ediţiile publicaţiei noastre „Condeiul ardelean”, „fenomenul Claviaturi”. Adresăm felicitări pentru publicarea noii „cărţi de poezie” redactorului-şef, avocatul-poet George Echim care conduce acest colectiv redacţional, felicitări autorilor şi tuturor colaboratorilor domniei sale pentru voinţa şi perseverenţa de a publica această revistă în ciuda lipsei totale de sprijin moral şi financiar din partea instituţiilor de cultură şi creaţie din Ţară!
Vivat, crescat, floreat revista „Claviaturi”!

Categorie: