Rugăciune pentru cei aflați în suferință "mai de departe sau mai de aproape"

Hramul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” de la Izvorul-Mureşului, judeţul Harghita

În salba de mănăstiri ortodoxe care împodobeşte pământul românesc „de la Nistru până la Tisa”, a aşezămintelor monahale cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, un loc distinct îl ocupă Mănăstirea de la Izvorul- Mureşului, din judeţul Harghita, ctitorie a IPS Ioan Selejan, denumită încă de la sfinţirea ei, în anul 2000, de către vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist Arăpaşu, „mănăstirea românilor de pretutindeni”. De la an la an, numărul pelerinilor din întreaga ţară care vizitează sfântul locaş a crescut, la fel cum a crescut numărul credincioşilor ortodocşi, de o parte şi de alta a Carpaţilor, care participă la slujbele religioase săvârşite cu ocazia hramului mănăstirii.
Prin vrednicia obştei de maici a complexului monahal, şi a Maicii Stareţe Miriam, au fost amenajate noi spaţii de cazare şi de masă pentru pelerini, iar incinta mănăstirii s-a transformat într-o superbă grădină de trandafiri. Pe lângă frumuseţea cadrului natural şi a picturii bizantine, pe lângă climatul de linişte şi pace duhovnicească, credincioşii care trec pragul Mănăstirii Izvorul- Mureşului pot intra în posesia unor minunate icoane şi a altor obiecte de cult ortodox, rod al măiestriei şi trudei jertfelnice a maicilor de aici.
Conform rânduielilor ortodoxe, slujbele din cadrul hramului mănăstirii au început de marţi seara, 14 august a.c., prin oficierea privegherii, a vecerniei cu litie unită cu utrenia, a prohodului Maicii Domnului şi a Sfintei Liturghii, de către Vlădica Ioan Selejan, împreună cu un sobor de preoţi, în rândul cărora s-au aflat protopopii de Miercurea-Ciuc şi Topliţa, Grigore Vizoli şi respectiv Dumitru Apostol, consilierii eparhiali Teodor Bijec şi Pavel Călin Suciu, preacuvioşii stareţi - Emilian, Ghelasie şi Ilie, de la mănăstirile Topliţa, Făgeţel şi respectiv Valea-Mare, precum şi un număr mare de preoţi de la parohii de pe tot cuprinsul Eparhiei.
Miercuri, 15 august, de Praznicul Adormirii Maicii Domnului, la Sfânta Liturghie Arhierească săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan Selejan, Arhiepiscopul Covasnei şi Harghitei, alături de câteva sute de credincioşi, au participat oficialităţile locale: prefectul judeţului Harghita, Augusta Cristina Urzică, primarii din mai multe localităţi româneşti din cele două judeţe, comandantul Garnizoanei Militare Miercurea- Ciuc, generalul Gheorghe-Ion Vatamanu, şefii unor instituţii deconcentrate, reprezentanţi ai societăţii civile şi, nu în ultimul rând, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, şi ministrul Afacerilor Externe, Titus Corlăţean. Şi în acest an, în timpul Sfintei Liturghii, răspunsurile au fost date de corul Parohiei Ortodoxe din Întorsura-Buzăului, judeţul Covasna, a cărui membri purtau frumoasele straie româneşti specifice zonei.
IPS Ioan a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, care a cuprins tâlcuirea textelor evangelice referitoare la naşterea, viaţa şi adormirea Maicii Domnului, Fecioara Maria, precum şi consideraţii cuprinzătoare şi sfaturi înţelepte despre modul de raportare, din perspectivă creştin-ortodoxă, la familie şi la mamele nostre, la provocările lumii contemporane şi ale societăţii româneşti. S-au rostit rugăciuni pentru normalizarea situaţiei din Siria - ţară de care ne leagă vechi raporturi creştine şi culturale -, pentru cei aflaţi în suferinţă, „mai de departe sau mai de aproape”.
Participarea atâtor sute de credincioşi, de pe întreg cuprinsul României, rugăciunile rostite în comuniune, cu românii trăitori în localităţile judeţelor Covasna şi Harghita, au întărit sentimentele de solidaritate naţională cu aceştia, cu tot ceea ce întreprind ei pentru păstrarea şi afirmarea identităţii româneşti, într-un spaţiu multietnic şi pluriconfesional şi nu într-o enclavă etnică - deziderat anacronic formulat din nou la tabăra tineretului maghiar de la Joseni, judeţul Harghita.

Categorie: